Muslim için arşiv

Be like a diamond precious & rare. Not like a stone found everywhere. 💛 Bir elmas gibi ol değerli & nadir rastlanan. Heryerde bulunan bir taş gibi değil. 💛

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 29/04/2017 by Semra Polat

Humankind today, has been caught by a greater flood than Noah’s and that is “flood of immorality”.

İnsanoğlu bugün, Nuh tufanından daha büyük bir tufana yakalandı ki, o da şu içinde bulunduğumuz “Ahlaksızlık Tufanı”dır.

ll Nureddin YILDIZ ll

Worries end when Salah (prayer) begins..&..Namaz başladığında endişeler biter.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 01/04/2017 by Semra Polat

Prayer is everything. It can change any condition for you. You never walk away empty handed. It’s the most powerful weapon you have. Use it!

Namaz herşeydir. Senin için her şartı değiştirir. Hiçbir şekilde elin boş dönmezsin. Namaz sahip olduğun en güçlü silahtır. Kullan onu!

Mufti İsmail Menk

If my mind can conceive it, and my heart can believe it, then I can achieve it. & Aklım kesiyorsa ve yüreğim inanıyorsa, başarabilirim. #MuhammadAli

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , on 16/03/2017 by Semra Polat

Never lose hope, my heart, miracles dwell in the invisible.

If the whole world turns against you keep your eyes on the Friend.

Asla umudunu kaybetme, sevgili kalbim, mucizeler görünmezin içinde yaşar.

Eğer bütün dünya sana karşıysa sen gözlerini dostuna çevir.

#Rumi

Life is but a journey for us all ✦ Hayat sadece hepimiz için bir yolculuktur ✦

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 13/03/2017 by Semra Polat

Life is but a journey for us all.
We cry, we laugh, we run, sometimes we fall,
But through it all, always recall.
Allah never gives, a burden too tall.

✦Allah does not charge a soul except with that within its capacity. It will have [the consequence of] what [good] it has gained, and it will bear the consequence of what evil it has earned. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred.Our Lord, and lay not upon us a burden like that which You laid upon those before us.Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people“.

Surah Al-Baqarah (2:286)

Hayat sadece hepimiz için bir yolculuktur.
Ağlarız, güleriz, koşarız, bazen düşeriz.
Ama bunların aracılığıyla her zaman hatırla.
Allah asla sırtına ağır bir yük yüklemez.

✦Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir.Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme!Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize“.

Bakara Suresi, (2:286)

Prayer is the cure for a lost soul, confused mind, and a broken heart…&…Namaz kaybolmuş ruhlar, karışmış zihinler ve kırılmış kalpler için şifadır.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 11/02/2017 by Semra Polat

 

semra-turkey-mosque

ssemrassAllah Almighty does not need anything; He does not need our worship, either. It is we who need worship. Worship is a kind of remedy for our spiritual wounds. It is the food for our spirit and the remedy for the diseases in our heart. Therefore, the reason why Allah Almighty orders worship is our own benefit. When a doctor insistently advises some medicines to a patient, he does it for the benefit of the patient not for his own benefit. It is nonsense to say to the doctor, “Why do you insist on this medicine? Why do you need it?”; similarly, it is nonsense and illogical to think, “Why does Allah Almighty order us to worship? Why does He need it?”

The reason why Allah created the universe is to show the manifestations of his names and attributes and to present the wonderful reflections of those manifestations and these beautiful works of art to the witnessing of His own sacred being and to the comprehension of conscious beings like human beings.

Man is usually busy with worldly affairs; so, he does not look at those divine wonders and does take lessons from them related to the oneness of the Creator, His endless knowledge, power and wisdom. One can find the way going to the artist from the art, and to the giver of the bounties from bounties only by getting rid of worldly affairs. The only means of getting rid of those pursuits is prayer (salah).

Light, air, water, meals, which are the food for our worldly life and biological existence, are necessary; similarly, worship and especially prayer (salah), which is the light of the mind, the air of the heart and the food of the spirit, are necessary for a sane person.

Prayer (salah), which means to repent and to apologize, due to our mistakes, to Allah, who is the pre-eternal and post-eternal sultan of the whole universe, who created us out of nothing, who grants us thousands of bounties, promises the eternal life of Paradise to those who show respect to Him, whom we need at every breath and who is our benefactor, is the expression of respect by man toward his Lord. No mind, heart or conscience can put up with the disrespect toward Lord by not performing prayers.

Prayer is like an index of worship that contains all of the other pillars of Islam. For instance, a person who performs prayer also performs a kind of hajj by turning toward the qiblah; he performs a kind of fasting by not eating and drinking during the prayer; he gives a kind of zakah by allocating his time, which is his capital of life, to mention the names of Allah. In addition, during the prayer, he performs the worship of the beings in the universe by standing like trees and plants, by bowing down like the four legged creatures and by prostrating like reptiles.

Similarly, some angels worship Allah by standing all the time, some worship by bowing down and others by prostrating all the time. A person who performs prayers fulfills the worship of the angels by trying to do them at certain periods of time; in a sense, he becomes like an angel.

Prayer is the ascension of the believer. As salâtu mi’râj-ul-mu’min.

ssemrass

Keep praying even if you only have a whisper left. He hears it all..&..Sadece bir fısıltı ile bile olsa dua etmeye devam et. O hepsini duyuyor.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 28/12/2016 by Semra Polat

semras-istanbul

O Allah! I need you more than ever. Please bring peace to my confusion, joy to my sadness, and hope to my heart. Ameen.

Ey Allahım! Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Sıkıntılarımı huzura, acılarımı sevince çevir ve kalbimi ümitle doldur. Amin

Dr. Bilal Philips

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Six Little Stories…&..6 Küçük Hikaye :)

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 30/11/2016 by Semra Polat

 semras1

{1}
Once all villagers decided to pray for rain.
On the day of prayer all the people gathered,
but only one boy came with an umbrella.
That’s FAITH

{2}
When you throw babies in the air,
they laugh because they know you will catch them.
That’s TRUST.

{3}
Every night we go to bed
without any assurance of being alive the next morning,
but still we set the alarms to wake up.
That’s HOPE.

{4}
We plan big things for tomorrow
in spite of zero knowledge of the future.
That’s CONFIDENCE.

{5}
We see the world suffering,
but still we get married and have children.
That’s LOVE.

{6}
On an old man’s shirt was written a sentence
‘I am not 80 years old
I am sweet 16 with 64 years of experience.’
That’s ATTITUDE.

 sem sem

{1}
Bir gün köylüler yağmur duasına çıkmaya karar verdiler. Dua saatinde kırda toplandılar. Sadece 10 yaşında bir çocuk, şemsiyeyle geldi.
Bu “İNANÇ” tır.

{2}
Bebeği havaya fırlattığınızda güler. Çünkü sizin onu tutacağınızdan emindir.
Bu “GÜVEN”dir.

{3}
Her gece yatağa, ertesi sabah kalkacağımızın hiçbir garantisi olmadan gittiğimiz halde, gene de çalar saatimizin alarmını ayarlarız.
Bu “UMUT”tur.

{4}
Gelecek hakkındaki bilgimiz sıfır olduğu halde, yarın yapacaklarımızı hep planlarız.
Bu “OLUMLU DÜŞÜNCE”dir.

{5}
Her geçen gün, dünyanın kıyamete doğru gittiğini görürüz, okuruz, duyarız. Buna rağmen evlenir ve çocuk yaparız.
Bu “SEVGİ”dir.

{6}
Bir yaşlı adamın tişörtünde “Ben 80’lik değilim. Ben 64 yıllık deneyimi olan bir tatlı 16’yım” yazıyordu.
Bu “TAVIR”dır!.

%d blogcu bunu beğendi: