Archive for the İNŞİRAH Category

The Scroll Marked V – I will live this day as if it is my last. . . 5 Numaralı Parşömen – Bugünü son günümmüş gibi yaşayacağım . . . Og Mandino

Posted in SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSTANBUL with tags , , , , , , , , on 30/07/2019 by Semra Polat

I will live this day as if it is my last.

And what shall I do with this last precious day, which remains in my keeping? First, I will seal up its container of life so that not one drop spills itself upon the sand. I will waste not a moment mourning yesterday’s misfortunes, yesterday’s defeats, yesterday’s aches of the heart, for why should I throw good after bad?

Can sand flow upward in the hourglass? Will the sun rise where it sets and set where it rises? Can I relive the errors of yesterday and right them? Can I become younger than yesterday? No. Yesterday is buried forever and I will think of it no more.

I will live this day as if it is my last.

And what then shall I do? Forgetting yesterday neither will I think of tomorrow. Why should I throw now after maybe? Can tomorrow’s sand flow through the glass before today’s? Will the sun rise twice this morning? Can I perform tomorrow’s deeds while standing in today’s path? Can I place tomorrow’s gold in today’s purse? Should I concern myself over events, which I may never witness? Should I torment myself with problems that may never come to pass? No! Tomorrow lies buried with yesterday, and I will think of it no more.

I will live this day as if it is my last.

This day is all I have and these hours are now my eternity. I greet this sunrise with cries of joy as a prisoner who is reprieved from death. I lift mine arms with thanks for this priceless gift of a new day. So too, I will beat upon my heart with gratitude as I consider all who greeted yesterday’s sunrise who are no longer with the living today. I am indeed a fortunate man and today’s hours are but a bonus, undeserved. Why have I been allowed to live this extra day when others, far better than I have departed? Is it that they have accomplished their purpose while mine is yet to be achieved? Is this another opportunity for me to become the man I know I can be? Is this my day to excel?

I will live this day as if it is my last.

I have but one life and life is naught but a measurement of time. When I waste one I destroy the other. If I waste today I destroy the last page of my life. Therefore, each hour of this day will I cherish for it can never return. It cannot be banked today to be withdrawn on the morrow, for who can trap the wind? Each minute of this day will I grasp with both hands and fondle with love for its value is beyond price. What dying man can purchase another breath though he willingly give all his gold? What price dare I place on the hours ahead? I will make them priceless!

I will live this day as if it my last.

I will avoid with fury the killers of time. Procrastination I will destroy with action; doubt I will bury under faith; fear I will dismember with confidence. Where there are idle mouths I will listen not; where there are idle hands I will linger not; where there are idle bodies I will visit not.

I will live this day as if it is my last.

And if it is my last, it will be my greatest monument. This day I will make the best day of my life. This day I will drink every minute to its full. I will savor its taste and give thanks. I will maketh every hour count and each minute I will trade only for something of value. I will labor harder than ever before and push my muscles until they cry for relief, and then I will continue. I will make more calls than ever before. I will sell more goods than ever before. I will earn more gold than ever before. Each minute of today will be more fruitful than hours of yesterday. My last must be my best.

I will live this day as if it is my last. And if it is not, I shall fall to my knees and give thanks.

Bugünü son günümmüş gibi yaşayacağım.

Bana bahşedilen bu son değerli günde ne yapmalıyım?
İlk önce, hayat kabını öyle sıkı kapatmalıyım ki, tek bir damlası bile kumlara akmasın. Bir anını bile dünün talihsizliklerine, yenilgilerine, dünün ıstıraplarına yakınmakla harcamamalıyım; niçin iyiyi kötüye feda edeyim ki?
Kum saatindeki kum tanecikleri yukarı doğru akabilir mi?
Güneş battığı yerden doğabilir, doğduğu yerden batabilir mi?
Dünün sıkıntılarını hafifletebilir ve düzeltebilir miyim? Dünün yaralarını geriye çağırıp iyileştirebilir miyim? Dünden daha genç olabilir miyim?
Ağızdan çıkan kötü sözleri, indirilen darbeleri, verilen acıları geriye alabilir miyim?
Hayır.
Dün ebediyen gömülmüştür ve bir daha dünü düşünmeyeceğim.

Bugünü son günümmüş gibi yaşayacağım.
Peki o zaman ne yapmalıyım?
Dünü unuturken, yarını da düşünmeyeceğim. Şimdi’yi niçin belki’ye feda edeyim?
Yarının kumları, bugününkilerden önce akabilir mi?
Güneş bu sabah iki kez mi doğacak?
Bugünün yolunda yürürken yarının işlerini yapabilir miyim? Yarının altınlarını bugünün kesesine koyabilir miyim?
Yarının çocuğu bugün doğabilir mi?
Yarınki ölüm, gölgesiyle bugünün sevincini karartabilir mi?
Kendimi, hiçbir zaman tanık olmadığım olayların üzerinde görebilir miyim?
Hiçbir zaman gündeme gelmeyecek sorunlarla kendime eziyet edebilir miyim?
Hayır!
Yarın, dünle birlikte gömülüdür ve ben bir daha onu düşünmeyeceğim.

Bugünü, son günümmüş gibi yaşayacağım.
Sahip olduğum her şey bugündür ve bu saatler şu anda sonsuzdur. Güneşin doğuşunu idam cezası ertelenmiş bir mahkûm gibi sevinç çığlıklarıyla selamlayacağım. Kollarımı, o paha biçilmez armağana, yeni bir güne doğru uzatacağım. Aynı şekilde, daha dün, gün doğuşunu selamlayan ama artık bugün hayatta olmayanları düşündüğümde şükredeceğim.
Ben gerçekten de talihli bir insanım ve bugünün saatleri hak edilmemiş ikramiye gibiler. Benden çok daha iyi olanlar ayrıldıkları halde, bana niçin fazladan bir gün bahşedildi? Onlar amaçlarına ulaştılar da benimki henüz başarılmadı mı? Tabiatta bir amaç var mı? Bu benim fazladan bir günüm mü?

Bugünü, son günümmüş gibi yaşayacağım.
Yalnızca bir tek hayatım var ve hayat bir zaman ölçüsünden başka bir şey değildir. Eğer birini harcarsam, ötekini de yok etmiş olurum.
Bugünü harcarsam, hayatımın son sayfasını da yok etmiş olurum. O nedenle, bugünün her anını bağrıma basıyorum, çünkü bir daha geri gelmeyecek. Yarın çekilmek üzere bugün bankaya yatırılamam; kim rüzgârı tuzağa düşürebilir ki?
Bugünün her anına iki elimle sarılıp sevgiyle okşayacağım, çünkü değerine paha biçilemez. Karşılığında bütün altınlarını vermeye hazır olan yaşlı adam, bir nefes satın alabilir mi? Gelecek saatlere ne kadar bir fiyat biçebilirim ki? Onları paha biçilmez kılacağım.

Bugünü, son günümmüş gibi yaşayacağım.
Zaman öldürme araçlarından kesinlikle kaçınacağım. Sürüncemede bırakmayı eylemle yok edeceğim. Kuşkuyu inancın altına gömeceğim. Korkuyu güven ile dağıtacağım. Boşboğazlara kulak vermeyecek, işlemeyen ellerle oyalanmayacak, aylakların bulunduğu yere gitmeyeceğim. Bundan böyle biliyorum ki, aylaklığa fırsat vermek, sevdiklerimin yiyeceğini, giyeceğini ve sevgisini çalmaktır. Ben sevgi dolu bir insanım ve bugün sevgimi ve büyüklüğümü kanıtlamak için son günümdür.

Bugünü son günümmüş gibi yaşayacağım.
Bugünün görevlerini bugün yerine getireceğim.
Bugün, çocuklarımı okşayacağım; yarın olmayabilirler, tabii ben de. Bugün kadınımı tatlı öpücüklere boğacağım; yarın olmayabilir, tabii ben de.
Bugün ihtiyaç içindeki dostuma destek olacağım, yarın yardıma çağırmayabilir ya da ben sesini duyamayabilirim.
Bugün kendimi adayıp çalışacağım, yarın ne verecek bir şeyim de ne alacak bir kimsem kalmayabilir.

Bugünü, son günümmüş gibi yaşayacağım.

Eğer bu benim son günümse, benim en büyük anıtım olmalıdır. Bugünü hayatımın en iyi günü yapmalıyım. Bugün her dakikayı sonuna dek içeceğim. Tadına bakacak ve şükredeceğim. Her bir saatini sayacak, her dakikasını değerli bir şeyle dolduracağım. Hiç çalışmadığım kadar çalışacak, kaslarımı bağırtıncaya kadar yoracak ve sonra devam edeceğim. Bugünün her dakikası, dünün saatlerinden daha bereketli olacak. En son günüm, en iyi günüm olmalı.

Bugünü, son günümmüş gibi yaşayacağım.Ve eğer son günüm değilse, diz çöküp şükredeceğim.

 

Life is not a bed of roses . . . Hayat güllük gülistanlık değildir . . .

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 14/10/2017 by Semra Polat

What a beautiful pray: .❝Our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet.❞ Patient to Friends, Enemies, Blessing, Tribulation, Exam.

Ne güzel bir duadır: .❝Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında) sabit kıl.❞ Dosta, Düşmana, Nimete, Musibete, İmtihana Sabır…

We are always in an exam. About the people we love and we don’t love. About our friends, enemies. Oh Allah! Don’t let us to be loser!

Her an imtihandayız. Sevdiklerimizle, sevmediklerimizle. Dostlarımızla, düşmanlarımızla. Ey Allah’ım! Kaybedenlerden eyleme!

Life is not a bed of roses. Sometimes we have to walk on thorns. In times of prosperity make Shukr. In times of adversity make Sabr.

Hayat güllük gülistanlık değildir. Bazen diken üzerinde yürümek zorundayız. Bolluk zamanlarında Şükret. Zorluk zamanlarında sabret.

Indeed, with hardship [will be] ease. & Muhakkak ki zorlukla beraber, bir kolaylık vardır. Surah Ash-Sharh [94:6]

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , on 12/10/2017 by Semra Polat

Difficult times are meant to bring you closer to the Almighty. So if you’re having a rough day or tough month, be calm. Let His Plan unfold.

Mufti Ismail Menk

And who despairs of the mercy of his Lord except for those astray?

[Quran 15: 56]

Zor zamanlar, sizi Allah’a daha da yaklaştırmak için gelir. Eğer kötü bir gün geçiriyorsanız veya zor bir ayda iseniz, sakin olun. Allah’ın planının ortaya çıkmasını bekleyin.

Mufti Ismail Menk

Ve Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?

[Hicr suresi, 56. ayet]

Do not grieve, there is another life to come…!! Üzülme, bizi bekleyen yeni bir hayat var … !!

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 05/10/2017 by Semra Polat

The day will come when Allah will gather together the first of the creation and the last of it. The knowledge of this occurrence alone should reassure you of Allah’s justice. So whoever’s money is usurped here shall find it there; whoever is oppressed here shall find justice carried out there; and whoever oppresses here shall find his punishment there.

Immanuel Kant, the German philosopher, said,

“The drama of this life is not complete; there must be a second scene to it, for we see the tyrant and his victims without seeing justice being executed. We see the conqueror and the subjugated, without the latter finding any revenge. Therefore there must be another world, where justice will be carried out.”

Ash-Shaykh `Ali at-Tantawi, commenting on this, said:

“This statement suggests a confession from this foreigner (to Islam); of the existence of a Hereafter where judgment will take place.”

An Arab poet said:

“If the minister and his delegates rule despotically, and the judge on earth is unjust in his judgments, then woe, followed by woe after woe

Upon the judge of the earth from the judge who is above.

“(This Day shall every person be recompensed for what he earned. No injustice [shall he done to anybody]. Truly, Allah is Swift in reckoning. (Qur ‘an 40: 17)

Robert Louis Stevenson said:

“Every person is capable of performing his daily tasks, no matter how difficult they are, and every person is capable of living happily during his day until the sun sets: and this is the meaning of life.”

“Robert Louis Stevenson şöyle dedi ; Ne kadar meşakkatli olursa olsun her insan işini bir gün içinde yapabilir. Güneş batıncaya kadar her insan mutluluk içinde yaşayabilir. İşte hayatın anlamı budur.”

Stephen Leacock said:

“The young child says: when I will become a bigger boy. The boy says: when I become a teenager, and when that time comes, he says: when I will marry. What about after marriage? And what comes after all of these stages? One’s thoughts constantly follow the tune of the following: when I will be able to retire. But when one actually reaches old age and looks back, he is scorched by a cold wind. He lost out on his whole life that dwindled away without ever living inside of it. And thus we learn, only when it is too late, that life is to be lived in every breathing minute and hour.”

Such is the state of those who put off repenting from their sins. One of our pious predecessors said:

“I warn you of delaying and saying that I will do it later, for this is a phrase that prevents one from doing good and causes one to fall behind in deeds of righteousness.”

Leave them to eat and enjoy, and let them be preoccupied with [false] hope. They will come to know! (Qur’an 15: 3)

The French philosopher, Montaigne, said:

“My life was filled with bad luck that never showed mercy.”

I assert that despite their knowledge and intelligence, many famous thinkers knew nothing of the wisdom behind their own creation. They were not guided by the teachings that Allah sent through His Messenger, Muhammad (pbuh).

And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light. (Qur’an 24: 40)

Verily, we showed him the way, whether he be grateful or ungrateful. (Qur’an 76: 3)

Dante said:

“Consider that this day will not occur again.”
Better and more beautiful and complete is the hadith:
“Pray as if it is your farewell prayer.”

Dante şöyle dedi:

“Bugünün bir daha doğmayacağını düşün.”

Daha iyi ve daha güzel ve tamamlayan bir Hadis,
“Namazına kalktığın vakit (dünyaya) veda edenin (namazı gibi) namaz kıl.”

Whoever puts it into his mind that today is his last day, will make a fresh repentance, will do good deeds, and will strive to be obedient to his Lord, the Almighty and His Messenger (bpuh).

Grieve not and ask yourself the following questions

1. Do I put off living in the present because of fears and apprehensions about the future or because of hopes of the magical garden beyond the horizon?

2. Do I embitter my present life by mulling over events that occurred in the past?

3. Do I wake up in the morning with an intention of spending my day usefully?

4. Do I find that I am benefiting from my life when I try to concentrate on a present situation or task?

5. When will I begin to live in the present moment, without worrying too much about the past and future? Next week? Tomorrow? Or today?

Excerpt from the book “Don’t Be Sad , Aaidh ibn Abdullah al-Qarni

%d blogcu bunu beğendi: