Losing time is harder than death & Vakti zayi etmek ölümden daha kötüdür & Ibn Qayyim Al-Jawziyya

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , on 26/03/2015 by Semra Polat

sem--44
SEM-5.

Losing time is harder than death, as losing time keeps you away from ALLAH and the Hereafter, while death keeps you away from the worldly life and people.

Vakti zayi etmek ölümden daha kötüdür. Çünkü vaktin zayi olması, seni hem ALLAH’tan ve hem de âhiret yurdundan koparır. Ölüm ise, seni ancak dünya ve ehlinden koparır.

Ibn Qayyim Al-Jawziyya

How many healthy ones died without a sickness,
And how many sick ones lived for some time.
And how many a youth laugh night and day,
While their coffin in the Beyond is being sewn and he doesn’t know.

Nice saglam kişi öldü hiçbir sebep olmadan.
Nice hasta kişi yaşadı bir müddet daha zamandan.
Nice gençler oyun ve eglenceyle zaman geçirir.
Kefenleri gaybta biçilirde onlar farkında olmadan.

by Imaam Ash-Shaafi

 SEM-5.

Paradise,jannah,جنة‎,Dschanna,Paraíso,Cennet ❤️

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , on 25/03/2015 by Semra Polat

Sem-La ilahe ilallah

Sahl bin Sa’d (May Allah be pleased with him) said:
I was in the company of the Prophet (ﷺ). He gave a description of Jannah and concluded with these words, “There will be bounties which no eye has seen, no ear has heard and no human heart has ever perceived.”

He (ﷺ) then recited this Verse:They arise from [their] beds; they supplicate their Lord in fear and aspiration, and from what We have provided them, they spend.And no soul knows what has been hidden for them of comfort for eyes as reward for what they used to do….Surat As-Sajdah [32:16-17]

semras-41

Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir gün, Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in cenneti geniş bir şekilde anlattığı bir sohbetinde bulundum. Sözünün sonunda şöyle buyurdu: “Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nimetler vardır.”

Sonra da şu âyeti okudu: Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez….(Secde: 32/16–17)

semras-41

Shall I tell you of the people of Paradise? They comprise every poor humble person, and if he swears by Allah to do something, Allah will fulfill it; while the people of the fire comprise every violent, cruel arrogant person.

Size Cennet ehlini haber vereyim mi? Zayıf olan ve halk tarafından zayıf görülen her mümin (Cennetlik) dir. Allah’a yemin etse, muhakkak ki Allah onu yemininde doğru çıkarır.Cehennem ehli ise katı yürekli kibirli hilekar ve ululuk taslayan kimselerdir.

Holy Prophet Muhammad ( صلى الله عليه وسلم )

semras-41

 

 

“Be in this world as though you were a stranger or a wayfarer.”…Prophet Muhammad (Sallallahu ‘Alaihi waSallam)

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , on 23/03/2015 by Semra Polat

Semras,114

semras-plt1

On the authority of Abdullah ibn Umar (RadhiyAllahu ‘anhuma), who said: The Messenger of Allah (SallaAllahu ‘alayhi wasallam) took me by the shoulder and said,

“Be in this world as though you were a stranger or a wayfarer.”

And Ibn Umar (RahiyAllahu ‘anhuma) used to say, “In the evening do not expect [to live until] the morning, and in the morning do not expect [to live until] the evening. Take [advantage of] your health before times of sickness, and [take advantage of] your life before your death.”

semras-10- 

Hazreti Abdullah ibni Ömer radıyallahu anh şöyle diyor: Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, kolumdan tuttu ve

“Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol”

buyurdular. İbn Ömer Hazretleri devamla: “Akşama erdin mi sabahı bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun dönemde hastalık halin için hazırlık yap. Hayatta iken ölüm için hazırlık yap” buyurmuşlardır.”
semras-plt1


How much love inside a friend? Depends how much you give ‘em. ― Shel Silverstein

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry with tags , , , on 21/03/2015 by Semra Polat

sem-21-

How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends how good you live ‘em. How much love inside a friend? Depends how much you give ‘em.

Bir kapı kaç kez çarpar ?Ne kadar sert kapattığına bakar.Bir ekmekte kaç dilim var ?Ne kadar ince kestiğine bakar.Bir günün içinde ne kadar iyi var ?Ne kadar iyi yaşadığına bakar.Bir dostun içinde ne kadar iyilik var ?Ne kadar verdiğine bakar.

― Shel Silverstein

sem70

Live amongst people in such a manner that if you die they weep over you and if you are alive they crave for your company.

İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağırsınlar sizi.

― Hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu)

To be alone means that you avoid bad company. But to have a true friend is better than being alone….Umar ibn al-Khaṭṭāb

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , on 19/03/2015 by Semra Polat

 

 sem-friendsemsem2

O my dear son, sit in the company of the Ulema (religious scholars) frequently and listen carefully to what the wise men say, for Allah gives life to the dead hearts by the ‘Nur (light)’ of wisdom, just as He revives the dead earth by heavy life-giving rains.

Canım Oğlum,Alimlerin sohbetinde bulun. Hikmet sahiplerinin sözlerine kulak ver. Zira Allah Teâlâ, bol yağmurla ölü toprağa hayat verdiği gibi, hikmetli sözlerin nuruyla ölü kalpleri diriltir, onlara hayat bahşeder.

Luqman [the wise] (alaihissalam)

It is better to sit alone than in company with the bad, and it is better still to sit with the good than alone.

Yalnız yaşamak, kötü arkadaşla oturmaktan daha hayırlıdır. İyi arkadaşla oturmak ise yalnızlıktan hayırlıdır.

Holy Prophet Muhammad (Sallallahu ‘Alaihi waSallam)

To be alone means that you avoid bad company. But to have a true friend is better than being alone.

Yalnız olmak kötü arkadaşlıklardan kaçınmak anlamına gelir. Fakat gerçek bir dost , yalnız olmaktan daha iyidir.

Umar ibn al-Khaṭṭāb / Ömer bin el-Hattab

semsem2

Life is a game where nobody wins except for those who believe and do good deeds…Alija Izetbegovic

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Hadith-Hadis, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , on 16/03/2015 by Semra Polat

semras-4

sem-10-

Don’t sacrifice the enjoyment of the Akhriah for the enjoyment of the Duniya.

Dünya zevki uğruna, Ahiretin zevkini kurban etmeyin…!

Dr.Bilal Philips

Remember frequently the thing that cuts off pleasures,” i.e. death.”

Zevkleri bıçak gibi keseni (ölümü) çok hatırlayın!

Holy Prophet Muhammad PBUH

Life is a game where nobody wins except for those who believe and do good deeds.

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur.

Alija Izetbegovic

sem-10-


Every man is hidden under his own tongue & İnsan dilinin altında gizlidir & ❤️ RUMİ ❤️

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSLAM with tags , , , , , , on 14/03/2015 by Semra Polat

maite-from-semra

semrasi

By the mercy of Allah Paradise has eight doors. One of those is the door of repentance, child. All the others are sometimes open, sometimes shut, but the door of repentance is never closed. Come seize the opportunity: the door is open; carry your baggage there at once.

Allah’ın rahmetiyle cennetin sekiz kapısı vardır Oğul! O sekiz kapının biri tövbe kapısıdır.Öbürlerinin hepsi de bazen açılır, bazen kapanır .Fakat tövbe kapısı hep açıktır. Aklını başına al, fırsatı ganimet bil. Tövbe kapısı açık iken; tez pılını pırtını oraya çek.

– Jalaluddin al-Rumi

semrasi

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 11.649 takipçiye katılın