To All My Dear Friends, Have a Blessed Friday…جمعة مباركة.. Einen gesegneten Freitag…Cumamız Mübarek Olsun…Surat At-Takwir & ッ

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , on 27/02/2015 by Semra Polat

sem-8

sem-21

When the Sun is wrapped up [in darkness]
And When the Stars fall, dispersing,
And When the mountains are removed
And When full-term she-camels are neglected
And When the Wild beasts are gathered
And When the seas are filled with flame
And When the souls are paired
And When the girl [who was] buried alive is asked
For what sin she was killed
And when the pages are spread [i.e. made public]
And when the sky is stripped away
And when Hellfire is set ablaze.
And When Paradise is brought near,
A soul will [then] know what it has brought [with it]
So I swear by retreating stars
Those that run [their courses] and disappear [i.e.set]
And by the night as it closes in
And by the dawn when it breathes
 [That] indeed, it [i.e. the Qur’an] is a word [conveyed by] a noble messenger [i.e. Gabriel]
[who is] possessed of power and with the Owner of the Throne, secure [in position]
Obeyed there [in the heavens] and trustworthy
 And your companion [i.e. Prophet Muhammad (SAS) is not [at all] mad.
And he has already seen him [i.e. Gabriel] in the clear horizon.
And he [i.e. Muhammad SAS is not a withholder of [knowledge of ] the unseen.
And it [i.e. the Quran] is not the word of a devil, expelled [from the heavens]
So where are you going?
It is not except a reminder to the worlds
For whoever wills among you to take a right course.
And you do not will except that Allah wills – Lord of the worlds.

sem-21

Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.
Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman.
Ve dağlar yürütüldüğü zaman.
Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman.
Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman.
Ve denizler ateşlendiği zaman.
Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.
Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.
Hangi günah sebebi ile öldürüldü?
Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.
Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman.
Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman.
Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.
Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek).
Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.
Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).
Ve kararmaya başladığı an geceye.
Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).
Muhakkak ki O (Kur´ân), gerçekten Kerim Resûl´ün sözüdür.
Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir.
O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir.
Ve andolsun (resûl), O´nu (Cebrail A.S´ı) ufukta apaçık gördü.
Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).
Ve O (Kur´ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir.
Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz?
O sadece âlemler için bir zikirdir.
O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah´a yönelmek) isteyen kimse içindir.
Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

sem-21

What you seek is seeking you & Aradığın da seni arıyor… Rumi

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSTANBUL with tags , , , , , , , on 26/02/2015 by Semra Polat

sem10

semras-world1-

Do not embrace possessions so that when the time comes you can leave them easily. You can easily give them away and leave as well as gain sawab (blessings). Embrace the One who holds you tightly, He is the Awwal (The First, The One whose Existence is without a beginning), He is the Akhir (The Last, The One whose Existence is without an end).”

“Most people fear the death of their bodies. What they actually should fear, is the death of their hearts”

Mala mülke fazla sarılma ki, vakti gelince kolayca bırakabilesin! Hem kolayca verip gidesin, hem de sevap kazanasın! Sen, seni sımsıkı tutana sarıl ki, Evvel de O’dur, Âhir de O’dur.”

“İnsanların çoğu bedenlerinin ölümünden korkarlar. Asıl korkulması gereken husus kalplerin ölümüdür.”

RUMİ

semras-world1-

Father, Papa, Vader, Vatter, Bapa, Babbo, Tata, Pai, Baba… ♥

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Hadith-Hadis, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , on 24/02/2015 by Semra Polat

father and son-sem

sem-40

Allah provides for us in ways we can’t see. He protects us in ways we can’t see. What our parents do for us, however, can be seen. We’ve physically experienced their love, mercy, and sacrifice. If we can’t even be grateful to our parents for what we experienced in the seen world, how will we ever be grateful to Allah, Who does everything for us in the unseen world? Being grateful to your parents IS showing gratitude to Allah.

Allah, göremediğimiz şekillerde bizi nimetlendirir. Göremediğimiz şekillerde bizi korur. Anne babalarımızın bizim için yaptıkları ise, görülebilir. Fiziksel olarak onların sevgisini, merhametini ve fedakarlığını yaşamışızdır. Eğer görünen dünyada yaşadıklarımız için anne babalarımıza bile minnettar olamıyorsak, görünmeyen dünyada bizim için her şeyi yapan Allah’a nasıl şükran duyarız? Anne babaya minnet duymak, Allah’a şükran göstermektir.

― Nouman Ali Khan

sem-40

Say, “Come, I will recite what your Lord has prohibited to you. [He commands] that you not associate anything with Him, and to parents, good treatment, and do not kill your children out of poverty; We will provide for you and them. And do not approach immoralities – what is apparent of them and what is concealed. And do not kill the soul which Allah has forbidden [to be killed] except by [legal] right. This has He instructed you that you may use reason.”

De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.

Surat Al-‘An`am [6:151]

sem-40

Kiss your children often, each time you kiss your children your rank in Jannah will increase.

Çocuklarınızı çok öpün, her öpmenizde Cennetteki dereceniz yükselir.

sem-40

Glory to Allah, all praise belongs to Allah, Allah is the Greatest & SubhanAllah ,Alhamdulillah, Allahu Akbar !!

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , on 21/02/2015 by Semra Polat

semra-world-1

luqman

Before you speak – listen.
Before you write – think.
Before you quit – try.
Before you die – give.
Before you complain – say Alhamdulillah ( all praise belongs to Allah )

Konuşmadan önce, dinle.
Yazmadan önce, düşün.
Vazgeçmeden önce, dene.
Ölmeden önce, ver.
Şikayet etmeden önce , Alhamdülillahde.

luqman

When you start to think that life’s unfair because others are doing well, think again. Many would love to trade places with you.

Diğerlerinin işi tıkırında diye hayatın adaletsiz olduğunu düşünüyorsan, bir daha düşün. Bir çok insan senin yerinde olmak isterdi.

Mufti İsmail Menk

luqman

The best remembrance of Allah is to repeat : La ilaha ilAllah( لا إله إلا الله -There is no god but Allah) and the best prayer (du’a) is Alhamdulillah (الحمد لله -all praise belongs to Allah).

En üstün zikir ‘La ilahe illallah’ (Allahtan başka ilah yoktur)…En üstün dua ‘Alhamdülillah’ (Allah’a hamd olsun) tır .

Holy Prophet Muhammad ( صلى الله عليه وسلم )

luqman

Say, “It is He who has produced you and made for you hearing and vision and hearts; little are you grateful.”

De ki: “Sizi yaratan, size kulaklar gözler ve gönüller veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!”

Surat Al-Mulk [67:23]

luqman

 

Friend & Freund & Ami & Друг & Amigo & Amico & Přítel & Prijatelj & صديق & Arkadaş :) ♡ ♡ ♡

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 19/02/2015 by Semra Polat

semras-plt

semras-plt1

If all the world hated you and believed you wicked, while your own conscience approved of you and absolved you from guilt, you would not be without friends.

Bütün dünya senden nefret etse, senin kötü olduğuna inansa bile, kendi vicdanın yaptıklarını doğru bulduktan sonra, suçlu olmadığını bildikten sonra sen arkadaşsız kalmazsın.

― Charlotte Brontë, Jane Eyre

semras-plt1

Say what is just in any condition. Be friends with the righteous and avoid the evil doers, stay away from the hypocrites and do not accompany the treacherous.

Bütün hallerde hakkı söyle. Takvalı insanlarla dost ol; fâsıkları terket; münafıklardan uzak dur ve hâin insanlarla arkadaş olma.

Hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu)

semras-plt1

A man is upon the religion of his best friend, so let one of you look at whom he befriends.

Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına baksın.

Holy Prophet Muhammad ( صلى الله عليه وسلم )

semras-plt1


“Speak good or remain silent”…!! #DontHateDebate! ”Ya hayır konuş ya da sus”…!! #NefretEtmeTartış

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, İNŞİRAH with tags , , , , on 16/02/2015 by Semra Polat

sem-World.

Mustafa Nazif

They want to extinguish the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect His light, although the disbelievers dislike it.

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.

Sie möchten Allahs Licht auslöschen mit ihren Mündern, doch Allah wird Sein Licht vollkommen machen, auch wenn die Ungläubigen es hassen.

Quisiera apagar de un soplo la Luz de Alá, pero Alá hará que resplandezca, a despecho de los infieles.

Vogliono spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah completerà la Sua luce a dispetto dei miscredenti .

Ils veulent étendre de leurs bouches la lumière d’Allah, alors qu’Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l’aversion des mécréants.

Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci.

Pretendem extinguir a Luz de Deus com as suas (infames) bocas; porém, Deus completará a (revelação de) Sua Luz, embora isso desgoste os incrédulos.

Zij wensen Allah’s licht door hun mond te doven, maar Allah zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Surat As-Saf [61:8]

Mustafa Nazif

~ The freedom of expression doesn’t give you the right to insult our Prophet Muhammad (peace be upon him).

~ İfade özgürlüğü sana bizim Peygamberimize (s.a.v.) hakaret etme hakkı vermez.

Mustafa Nazif

O son of Adam! Oh hijo de Adán! O figlio di Adamo ! Oh Filho de Adão ! Ô Fils D’Adam! Oh Sohn Adams ! Ey Âdemoğlu!

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , on 14/02/2015 by Semra Polat

semras-world-mosque
sem-2

Anas (May Allah be pleased with him) said:

I heard the Messenger of Allah (ﷺ) saying, “Allah, the Exalted, has said:

‘O son of Adam! I shall go on forgiving you so long as you pray to Me and aspire for My forgiveness whatever may be your sins.

O son of Adam! I do not care even if your sins should pile up to the sky and should you beg pardon of Me, I would forgive you.

O son of Adam! If you come to Me with an earthful of sins and meet Me, not associating anything with Me in worship, I will certainly grant you as much pardon as will fill the earth.”

[At-Tirmidhi].

sem-2

Enes radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:
“Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.
Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.
Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.

sem-2

Anas (r) überliefert, dass er den Gesandten Allahs (s) sagen hörte: Allah, der Erhabene hat gesagt:

“Oh Sohn Adams! Gewiss werde Ich dir vergeben, solange du Mich demütig darum bittest und (auf Vergebung) hoffst, was auch immer du getan haben magst.
Oh Sohn Adams, sogar wenn deine Sünden bis zum Himmel reichen, und du Mich um Vergebung bittest, werde Ich dir vergeben.
Oh Sohn Adams, wenn du zu Mir kämest mit einer Welt voller Sünden, und Mich träfest, ohne dass du mir etwas beigesellt hast, würde Ich dir gewiss in gleichem Maße Verzeihung entgegenbringen.”

(At-Tirmidhi)

sem-2

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 11.591 takipçiye katılın