tevbe için arşiv

❀Do not return to Allah with regrets. Regret here repent here and then return to Allah.❀ Pişmanlıklarınla Allah’a dönme. Burada pişman ol, burada tevbe et ve sonra Allah’a dön.❀

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 05/04/2017 by Semra Polat

And [recall] when Moses said to his people, “O my people, indeed you have wronged yourselves by your taking of the calf [for worship]. So repent to your Creator and kill yourselves. That is best for [all of] you in the sight of your Creator.” Then He accepted your repentance; indeed, He is the Accepting of repentance, the Merciful.

Ve Mûsâ, kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilâh edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi düzeltin). Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.”

Al-Qur’an al-Kareem / Surah Al-Baqarah [2:54]

Reklamlar

If you have the audacity to indulge in sins, do so to the extent that you can endure Hell-Fire & by Luqman Hakeem !!

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 23/12/2014 by Semra Polat

 

semras world1

36

Luqman said to his son, “Wisdom is in doing ten things – enlivening the dead heart, sitting with the needy, staying away from the gathering of kings, honouring the humble, freeing the slave, being hospitable to the stranger, enriching the poor, and venerating the people of honour. These things are better than wealth, are a protection from fear, a weapon in war, a merchandise at the time of commerce, an intercessor when afflicted with terror, an indication that conviction has entered the heart, and a covering when no clothes can cover one [on the Day of Judgement].

Hz. Lokman (a.s) oğluna demiştir ki , ”Hikmet senin on şeyi yapmandır – Ölü kalbi diriltmelisin, yoksullarla oturmalısın, hükümdarların meclisinden sakınmalısın, düşkünlerle tanışmalısın, köleleri azat etmelisin, şerefli kimselerin şerefini artırmalısın, büyükleri yüceltmelisin, fakirleri zengin etmelisin, dilini tutmalısın.Bu on şey maldan efdaldir. Korkuya siper ve harbin hazırlanmış silah ve malzemesidir. Ticaret zamanı sermaye, etrafa korku sardığı zaman şefaatçidir. Yakin (ölüm) eriştiği zaman bir delil, (kıyamet günü) elbisenin örtmediği zaman bir örtüdür.

sem,world,Luqman

O my son!
This world is like a deep sea.Many people have drowned in it.Therefore you should make a ship for yourself made up of Faith in Allah,Shariat, and obedience to divine commandments, trust in One Allah and righteousness and piety to sail through and for being successful in the next permanent life in the Hereafter.Allah’s help and guidance will be with you and you will attain salvation.If you drown, it will be only as a result of your sins.

Ey oğlum!
Dünya derin deniz gibidir.Çok insanlar onda boğulmuştur.Takvâ gemin, îmân yükün, tevekkül hâlin, sâlih amel azığın olsun.Kurtulursan Allahü teâlânın rahmetiyle, boğulursan günâhın sebebiyledir.

sem,world,Luqman

O my son!
If you have the audacity to indulge in sins, do so to the extent that you can endure Hell-fire (for, punishment of sins is dictated by law and you are never sure whether the Sovereign, however infinite His mercy may he, will grant you mercy petition.)

Ey oğlum!
Cehennemde Allah’ın azabına dayanacak kadar günah işlemeye cesaret göster.

sem,world,Luqman

My dear son, don’t delay Taubah (Repentance), for death may take you unaware.

Canım oğlum ! Tevbeyi geciktirme. Çünkü ölüm ansızın geliverir.

36

%d blogcu bunu beğendi: