Rumi için arşiv

Do not wrong [others] and you will not be wronged . . . Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz . . . Surah Al-Baqarah [2:279]

Posted in Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSTANBUL with tags , , , , on 15/02/2018 by Semra Polat

 

Expecting the world to treat you fairly because you are a good person is a little like expecting the bull not to attack you because you’re a vegetarian.

― Dennis Wholey

A bad attitude spoils a good deed just as vinegar spoils honey.
― Muhammad (salAllahu alayhi wasalam)

When someone criticizes or disagrees with you, a small ant of hatred and antagonism is born in your heart. If you do not squash that ant at once, it might grow into a snake, or even a dragon.

― Jalal ad-Deen Rumi

Do not wrong [others] and you will not be wronged.
Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz.

― Surah Al-Baqarah [2:279]

Reklamlar

Courage brings victory,indecision brings danger, and cowardice brings death & Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. ~ Yavuz Sultan Selim Khan (Sultan of the Ottoman Empire).

Posted in Mevlana Celaleddin-i Rumi, İSTANBUL with tags , , , , on 04/12/2017 by Semra Polat

The past is a fog on our minds.

The future?

A complete dream.

We can’t neither guess the future, neither change the past.

Geçmiş, zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutu.

Gelecek?

Başlı başına bir hayal.

Ne geleceğimizi bilebilir, ne geçmişimizi değiştirebiliriz.

 Shams Tabrizi

Never hold the hand you will let go… And never let go of the hand you are to hold, Rather than become a Rose to false love, Be instead a thorn to true love. . . Shams Tabrizi ❤

Posted in Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, Şiirler & poetry with tags , , , on 02/11/2017 by Semra Polat

Your name is upon my tongue
Your image is in my sight
Your memory is in my Heart
Where can I send these words that I write?

~ Rumi

Hayalin gözümde,
Adın dilimde,
Gönül garkı zikrin (yadın kalbimde)
O halde, ben, mektubu kime yazayım?

~ Mevlana

Never hold the hand you will let go…
And never let go of the hand you are to hold,
Rather than become a Rose to false love,
Be instead a thorn to true love. . .

Bırakacağın eli hiç tutma,
Tutacağın eli ise hiç bırakma.
Sahte sevgilere gül olmaktansa,
Gerçek sevgilere diken ol . . .

Shams Tabrizi

 

The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well. ~☆~ Hayatın amacı mutlu olmak değildir. İşe yarar olmaktır, onurlu olmaktır, merhametli olmaktır, yaşadığın süre boyunca bir fark yaratmaktır.― Ralph Waldo Emerson

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Mevlana Celaleddin-i Rumi, The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , on 28/09/2017 by Semra Polat

“Love cannot be contained within our speaking or listening. Love is an ocean whose depths cannot be plumbed. Love cannot be found in erudition and science, books and pages. The kernel of Love is a mystery that cannot be divulged”.
(Diwan-i-Shams-I Tabrizi)

Those who believe and do good deeds — the Gracious God will create love in their hearts. (Al Quran 19:97)

Allah is not only the Gracious and the Merciful, but, also wants humanity to be gracious and merciful, to each other. Compassion’ is the most frequently occurring word in the Qur’an. Each of its 114 chapters, with the exception of the 9th, begins with the invocation ‘In the name of God, the Compassionate, the Merciful…

The Qur’an frequently speaks of God’s plan for diversity, and the goodness of difference as part of this plan. “O mankind, We have indeed created you as male and female, and made you as nations and tribes that you may come to know one another” (49:13); “And every community has its direction of which He lets them turn towards it. Vie, therefore, with one another in doing good works. Wherever you may be, God will gather you all unto Him”. (2:148) “There is no compulsion in religion” (2:256); “Truly, those who believe, and the Jews, and the Christians and Sabeans – whosoever believes in God and the Day of Judgement and act virtuously will receive their reward from their Lord; no fear of grief will befall them”. (2:62) and “Whoever saves the life of one human being, it shall be as if he had saved the whole of humankind” (5:32)

The Holy Quran advises us to be compassionate to any one who asks for our favor:
”And him who seeks thy help, chide not.”
(Al Quran 93:11)

You will not attain righteousness till you spend in charity of the things you love.

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz.

― The Qur’an, Chapter 3, verse 92

The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.

Hayatın amacı mutlu olmak değildir. İşe yarar olmaktır, onurlu olmaktır, merhametli olmaktır, yaşadığın süre boyunca bir fark yaratmaktır.

― Ralph Waldo Emerson

No one has ever become poor by giving.

Kimsenin vererek yoksullaştığı görülmemiştir.

― Anne Frank

A story of wise old man and a cat & Yaşlı bilge bir adam ve bir kedinin hikayesi…

Posted in DÜŞÜNDÜM, HAYAT, The articles in English & stories, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 05/09/2017 by Semra Polat

“A wise old man was sitting at the river bank when he saw a cat that had fallen into the water, flailing around, trying to save itself from drowning.

The man decided to save the cat. He stretched his hand out but was scratched by the cat. He pulled his hand back in pain. However, a minute later he stretched his hand out again to save the cat, but it scratched him again, and again he pulled his hand back in pain.

Another minute later he was yet again trying for the third time!!

A man, who was nearby watching what was happening, yelled out:

“O wise man, you have not learned your lesson the first time, nor the second time, and now you are trying to save the cat a third time?”

The wise man paid no heed to that man’s scolding, and kept on trying until he managed to save the cat.

He then walked over to the man, and patted his shoulder saying:

“My son…it is in the cat’s nature to scratch, and it is in my nature to love and have sympathy. Why do you want me to let the cat’s nature overcome mine !?!!”

My son: Treat people according to your nature, not according to theirs, no matter what they are like and no matter how numerous are their actions that harm you and cause you hurt sometimes.

And do not pay heed to all the voices that loudly call out to you to leave behind your good qualities merely because the other party is not deserving of your noble actions.

When you live to give happiness to others, Allaah Subhānahu wa Ta’ālā will send you those who will live to give happiness to you:

“Is the reward for ihsan (good) [anything] but ihsan (good)?” [Ar-Rahman, 55:60]

“Yaşlı bilge bir adam nehir kenarında oturuyordu. Suya düşmüş bir kedi gördü. Kedi kendini boğulmaktan kurtarmak için sağa sola çırpınıyordu.

Adam kediyi kurtarmaya karar verdi. Elini uzattı ama kedi tarafından tırmalanmıştı. Acı içinde elini çekti. Fakat bir dakika sonra kediyi kurtarmak için yine elini uzattı. Ama kedi yine onu tırmaladı. Ve adam tekrar elini acı içinde geri çekti.

Başka bir dakika sonra, üçüncüye tekrar deniyordu.

Yakınlarda izleyen bir adam seslendi:

“Ey bilge adam! Birincisinde dersini öğrenmedin. İkincisinde de öğrenmedin. Ve şimdi kediyi üçüncüye kurtarmaya mi çalışıyorsun?”

Bilge Adam diğer adama hiç aldırış etmeden kediyi kurtarmaya başarana kadar devam etti.

Sonrasında adamın yanına gelip omzuna hafifçe vurup dedi ki:

“Oğlum tırmalamak kedinin doğasında var. Sevmek ve empati duymak ise benim doğamda var. Neden benden kedinin doğasının benimkine üstün gelmesine izin vermemi istiyorsun?

Oğlum, insanlara kendi doğana göre davran, onlarınkine göre değil. Onlar nasıl olurlarsa olsunlar. Sana zarar veren ve kalbinin kırılmasına sebep olan sayısız davranışları olsa bile!

Karşı taraf güzel davranışlarını hak etmiyor diye, iyi özelliklerini arkanda bırakman için sana yüksek sesle seslenen bütün o seslere aldırış etme.

Başka bir insanın mutluluğuna sebep olduğun hiçbir an icin asla pişmanlık duyma, o kişi bunu hak etmese bile!

İyiliği, iyilikle ödüllendirecek bir Rabb’in olduğu gerçeği sana yeterli olsun.”

“İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir?” [Rahman Suresi, 55:60]

Jalaluddin Rumi’s Answers – A Must Read & Mevlana’nın Cevapları – Okumalısınız ♥ ♥ ♥

Posted in AŞK, Mevlana Celaleddin-i Rumi, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 09/07/2017 by Semra Polat

Turkish Sufi poet Jalaluddin Rumi’s answer to questions asked by a disciple

What Is Poison?
Rumi – Any thing which is more than our necessity is Poison.
It may be Power, Wealth, Hunger, Ego, Greed, Laziness, Love,
Ambition, Hate or Anything.

What Is Fear?
Rumi – Non acceptance of Uncertainty.
If we accept that uncertainty,
it becomes Adventure.

What Is Envy?
Rumi – Non acceptance of Good in others.
If we accept that Good, it becomes Inspiration.

What Is Anger?
Rumi – Non acceptance of things which are beyond our control.
If we accept, it becomes Tolerance.

What Is Hatred?
Rumi – Non acceptance of person as he/she Is.
If we accept person unconditionally, it becomes LOVE.

Mevlana bir öğrencisinin sorduğu soruları şöyle yanıtlar:

Zehir nedir?
Mevlana – İhtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir;
Bu güç, zenginlik, açlık, ego, aç gözlülük, tembellik,
Hırs, nefret ya da herhangi bir şey olabilir.

Korku nedir?
Mevlana – Belirsizliğin kabul edilmemesidir.
Belirsizliği kabul edersek, serüven olur.

Haset nedir?
Mevlana – Başkalarının içindeki iyiyi kabul etmemektir.
Bu iyiyi kabul edersek, ilham olur.

Öfke nedir?
Mevlana – ‘Kontrolümüz dışındaki şeyleri kabul etmemektir.
Kabul edersek, hoşgörü olur.

Nefret nedir?
Mevlana – Bir insanı olduğu gibi kabul etmemektir.
Bir insanı koşulsuz olduğu gibi kabul edersek, AŞK olur.

Broken hearts always get better with patience and Dua. & Kırık kalpler her zaman sabır ve Dua ile düzelir.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 29/05/2017 by Semra Polat

Broken hearts are invisible. Only Allah can see that pain you hide, the tears that are ruthlessly forced back. Have faith. After pain comes ease.

“For indeed, with hardship [will be] ease.” (Surah Ash-Sharh 94/5)

Kırık kalpler görünmez. Yalnızca Allah, sakladığınız acıyı ve acımasızca geri bastırdığınız gözyaşlarınızı görür. İnançlı ol. Acıdan sonra kolaylık gelir.

“Her zorluğun yanında bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5)

%d blogcu bunu beğendi: