Mûsâ için arşiv

❀Do not return to Allah with regrets. Regret here repent here and then return to Allah.❀ Pişmanlıklarınla Allah’a dönme. Burada pişman ol, burada tevbe et ve sonra Allah’a dön.❀

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 05/04/2017 by Semra Polat

And [recall] when Moses said to his people, “O my people, indeed you have wronged yourselves by your taking of the calf [for worship]. So repent to your Creator and kill yourselves. That is best for [all of] you in the sight of your Creator.” Then He accepted your repentance; indeed, He is the Accepting of repentance, the Merciful.

Ve Mûsâ, kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilâh edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi düzeltin). Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.”

Al-Qur’an al-Kareem / Surah Al-Baqarah [2:54]

Reklamlar

Muhammad, Jesus and Moses (peace be upon all of them) are three men who preached a common message. “WORSHIP ONE TRUE ALLAH ” !

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 27/11/2014 by Semra Polat

 

semras,Quran

semras-world1

Worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companion at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful.

The Noble Qur’an ~ Surat An-Nisa’ [4:36]

Say, “We have believed in Allah and in what was revealed to us and what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Descendants, and in what was given to Moses and Jesus and to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are Muslims [submitting] to Him.

The Noble Qur’an ~ Surat ‘Ali `Imran [3:84]

semras-world1

Ve Allah’a ibâdet edin, hem O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın; sonra ana-babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunan (kölelere ve bütün canlı)lara iyilik (edin)! Şüphe yok ki Allah, kendini beğenen, çok övünen kimseleri sevmez.

Kur’ân-ı Kerim ~ 4/NİSÂ-36

(Ey Resûlüm!) De ki: ‘(Biz) Allah’a, bize indirilene ve İbrâhîm’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Ya’kub’a ve (onun) torunlar(ın)a indirilenlere ve Mûsâ’ya, Îsâ’ya ve (bütün) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere îmân ettik. Onlardan hiçbirinin arasında (peygamberlik cihetiyle)fark gözetmeyiz. Ve biz, ancak O’na teslîm olan kimseleriz.

Kur’ân-ı Kerim ~ 3/ÂLİ İMRÂN-84

semras-world1

%d blogcu bunu beğendi: