Moses için arşiv

❀Do not return to Allah with regrets. Regret here repent here and then return to Allah.❀ Pişmanlıklarınla Allah’a dönme. Burada pişman ol, burada tevbe et ve sonra Allah’a dön.❀

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 05/04/2017 by Semra Polat

And [recall] when Moses said to his people, “O my people, indeed you have wronged yourselves by your taking of the calf [for worship]. So repent to your Creator and kill yourselves. That is best for [all of] you in the sight of your Creator.” Then He accepted your repentance; indeed, He is the Accepting of repentance, the Merciful.

Ve Mûsâ, kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilâh edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi düzeltin). Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.”

Al-Qur’an al-Kareem / Surah Al-Baqarah [2:54]

Reklamlar

Sit with those who have sinned and [then] repented for they have the softest hearts ../.. Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur…Umar ibn Al-Khattab

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, HAYAT, KADIN VE AİLE, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , on 10/07/2015 by Semra Polat

semrasworld63
SEM41

A woman came to Prophet Musa/Moses (peace be upon him) and said, “I committed a grave sin. Please pray to Allah that He forgives me.”

Prophet Musa/Moses (peace be upon him): “What did you do?”

Woman: “I committed fornication and later gave birth to a boy whom I killed.”

Prophet Musa/Moses (peace be upon him): “Go away from here, you wicked woman, lest a fire from Heaven destroys us all because of your sin!”

The woman left broken-hearted. Then Angel Jibril/Gabriel (peace be upon him) descended and asked, “O Musa, why have you turned away a repentant woman? Have you not found anyone worse than her?”

Prophet Musa/Moses (peace be upon him): “Who can be worse than her?”

Angel Jibril/Gabriel (peace be upon him): “The one who abandons salah intentionally and persistently.”

SEM41
Bir kadın Hz. Musa’ya (as) geldi ve dedi ki:‘Ben büyük bir günah işledim ve tövbe ettim çok pişmanım..Lütfen Allahın beni affetmesi için dua et”.
Musa (as) ‘Senin günahın nedir?’ diye sorunca,
Kadın: Ben zina yaptım ve bir oğlan çocuğu doğurdum, daha sonra da bu çocuğu öldürdüm.
Musa (as) kadına:‘Derhal benim yanımdan çık.Eğer üzerine gökten ateş yağarsa bizde yanarız! Diyerek kızdı.
Daha sonra Cebrail (as) Musa’ya (as) geldi ve dedi ki: Allah buyuruyor ki: o tövbeli kadına neden kızdın sen ondan daha kötüsünü görmedin mi?
Musa (as) ondan daha kötüsü kimdir?
Cebrail (as): Namazı kasten terk edendir buyurdu.

[Al-Kaba’ir, Adh-Dhahabi, Book of Missing Salah]

SEM41

Except for those who repent, believe and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good. And ever is Allah Forgiving and Merciful.And he who repents and does righteousness does indeed turn to Allah with [accepted] repentance.

Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Surat Al-Furqan [25:70-71]

SEM41

Moses, Jesus and Muhammad (Peace be upon them) ♥ ♥ ♥

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Hadith-Hadis, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , on 16/06/2015 by Semra Polat

mosque,semras
0_9b286_564a9907_L

The Prophet Muhammad (saws) said: Musa, the son of Imran once asked, “Oh my Lord! Who is the most honorable of Your servants? And He replied, the person who forgives even when he is in a position of power”. (Baihaqi).

Mûsâ bin İmrân (aleyhisselâm) ; “Yâ Rabbî! Kullarının en kıymetlisi kimdir?” dedikte; gücü yettiği zaman affeden (müslüman kimse) dir buyruldu. (Beyhekî)

Jesus (peace be upon him) was asked, “What is the most difficult thing in this world and the next?” He said, “The wrath of Allah.” They asked, “And what can save us from that?” He answered, “Master your own wrath and anger towards others.”

İsa (Aleyhisselam)’a soruldu; dünyada da, ahirette de en büyük, en güç şey nedir? Allah’ın gazabı dedi. Bundan neyle kurtulunur dediler. Dedi ki; Öfkeni yenmekle, kinini yenmekle.

Holy Prophet Muhammad (Sallallahu ‘Alaihi waSallam) said ;You will not enter paradise until you have faith. And you will not complete your faith until you love one another.

Hz.Muhammed (SallAllahu aleyhi ve sellem) dedi ki ;İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız.

0_9b286_564a9907_L

Muhammad, Jesus and Moses (peace be upon all of them) are three men who preached a common message. “WORSHIP ONE TRUE ALLAH ” !

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 27/11/2014 by Semra Polat

 

semras,Quran

semras-world1

Worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companion at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful.

The Noble Qur’an ~ Surat An-Nisa’ [4:36]

Say, “We have believed in Allah and in what was revealed to us and what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Descendants, and in what was given to Moses and Jesus and to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are Muslims [submitting] to Him.

The Noble Qur’an ~ Surat ‘Ali `Imran [3:84]

semras-world1

Ve Allah’a ibâdet edin, hem O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın; sonra ana-babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunan (kölelere ve bütün canlı)lara iyilik (edin)! Şüphe yok ki Allah, kendini beğenen, çok övünen kimseleri sevmez.

Kur’ân-ı Kerim ~ 4/NİSÂ-36

(Ey Resûlüm!) De ki: ‘(Biz) Allah’a, bize indirilene ve İbrâhîm’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Ya’kub’a ve (onun) torunlar(ın)a indirilenlere ve Mûsâ’ya, Îsâ’ya ve (bütün) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere îmân ettik. Onlardan hiçbirinin arasında (peygamberlik cihetiyle)fark gözetmeyiz. Ve biz, ancak O’na teslîm olan kimseleriz.

Kur’ân-ı Kerim ~ 3/ÂLİ İMRÂN-84

semras-world1

%d blogcu bunu beğendi: