Mawlana Jalaluddin Rumi için arşiv

Live life as if everything is rigged in your favor. . . Hayatı herşeyin senin arzun istikametinde oluyormuş gibi yaşa ― Jalaluddin Rumi.

Posted in Hadith-Hadis, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , on 16/08/2017 by Semra Polat

It is the duty of the believing human being to love people, to love good for them, and to love to benefit them. This is a sign of faith in the human being.

You will not enter paradise until you have faith. and you will not complete your faith until you love one another.

Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız ve iman etmedikçe cennete giremezsiniz.

(Holy Prophet Muhummad – peace be upon him)

Friendship is a living thing that lasts only as long as it is nourished with kindness, empathy and understanding.

May Allah swt bless us with His Love, Mercy and forgiveness.

Jalaluddin Rumi’s Answers – A Must Read & Mevlana’nın Cevapları – Okumalısınız ♥ ♥ ♥

Posted in AŞK, Mevlana Celaleddin-i Rumi, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 09/07/2017 by Semra Polat

Turkish Sufi poet Jalaluddin Rumi’s answer to questions asked by a disciple

What Is Poison?
Rumi – Any thing which is more than our necessity is Poison.
It may be Power, Wealth, Hunger, Ego, Greed, Laziness, Love,
Ambition, Hate or Anything.

What Is Fear?
Rumi – Non acceptance of Uncertainty.
If we accept that uncertainty,
it becomes Adventure.

What Is Envy?
Rumi – Non acceptance of Good in others.
If we accept that Good, it becomes Inspiration.

What Is Anger?
Rumi – Non acceptance of things which are beyond our control.
If we accept, it becomes Tolerance.

What Is Hatred?
Rumi – Non acceptance of person as he/she Is.
If we accept person unconditionally, it becomes LOVE.

Mevlana bir öğrencisinin sorduğu soruları şöyle yanıtlar:

Zehir nedir?
Mevlana – İhtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir;
Bu güç, zenginlik, açlık, ego, aç gözlülük, tembellik,
Hırs, nefret ya da herhangi bir şey olabilir.

Korku nedir?
Mevlana – Belirsizliğin kabul edilmemesidir.
Belirsizliği kabul edersek, serüven olur.

Haset nedir?
Mevlana – Başkalarının içindeki iyiyi kabul etmemektir.
Bu iyiyi kabul edersek, ilham olur.

Öfke nedir?
Mevlana – ‘Kontrolümüz dışındaki şeyleri kabul etmemektir.
Kabul edersek, hoşgörü olur.

Nefret nedir?
Mevlana – Bir insanı olduğu gibi kabul etmemektir.
Bir insanı koşulsuz olduğu gibi kabul edersek, AŞK olur.

Be like a tree and let the dead leaves drop… Ağaç gibi ol ve bırak ölü yapraklar düşüp gitsin. ~ Rumi.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 11/04/2017 by Semra Polat

Hundreds of issues unite us, and only one issue divided us? Don’t try to be triumphant in all differences; sometimes, winning hearts is more important than winning situations. Don’t demolish bridges you built and crossed, for you may need them again one day for your return.

Always hate what is wrong, but do not hate the one who errs. Hate sin with all your heart, but forgive and have mercy on the sinner. Criticize speech, but respect the speaker. Our job is to wipe out the disease, not the patient.

Imam Al Shafi’i Rahimahullah

Bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken, bir mesele ayırmamalı. Her tartışmada zaferle çıkmaya çalışma. Kalpleri kazanmak tartışmadan zaferle çıkmaktan daha önemlidir. Kardeşlerin arasında bina ettiğin ve üzerinde yürüdüğün köprüleri yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir.

Hatadan nefret et ama hatalı olandan nefret etme. Bütün kalbinle günah ve isyana öfkelen ama günahkara acı, ona şefkat göster. Sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster.
Görevimiz hastalığı kökünden kazımaktır, hastayı değil…

İmam Şafii (rahmetullahi aleyh)

The impurity within you can be cleaned not with water, but with tears..&.. İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler. Mawlana Jalal al-Din al-Rumi

Posted in Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , on 08/06/2016 by Semra Polat

semras122

sem,world,Luqman

Suffering brings the human being to maturity. Rocks along the beach struck for centuries by the waves have thus been freed from roughness and have become as strong as granite.

İnsanı olgunlaştıran, çilelerdir. Bir sâhildeki taşlara baktığımız zaman, üzerinde hiçbir sivrilik ve pürüzün kalmamış olduğunu görürüz. Zira dalgalar asırlarca onları döve döve bütün sivriliklerini âdeta torna etmiştir.

| Osman Nuri Topbaş

sem,world,Luqman

Through love bitter things seem sweet,Through love bits of copper are made gold….Sevgiden acılıklar tatlılaşır,Sevgiden bakırlar altın kesilir….RUMI ♥

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, HAYAT, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSTANBUL with tags , , , , , , , on 08/06/2015 by Semra Polat

 semra,love,rumi

semras,4

Love endures hardships at the hands of the Beloved.
Through love bitter things seem sweet,
Through love bits of copper are made gold.
Through love dregs taste like pure wine,
Through love pains are as healing balms.
Through love thorns become roses,
And through love vinegar becomes sweet wine.
Through love the stake becomes a throne,
Through love reverse of fortune seems good fortune.
Through love a prison seems a rose bower,
Without love a grate full of ashes seems a garden.
Through love burning fire is pleasing light,
Through love the Devil becomes a Houri.
Through love hard stones become soft as butter,
Without love soft wax becomes hard iron.
Through love grief is as joy,
Through love Ghouls turn into angels.
Through love stings are as honey,
Through love lions are harmless as mice.
Through love sickness is health,
Through love wrath is as mercy.
Through love the dead rise to life,
Through love the king becomes a slave.

Masnavi Book 2 Story 10, by Rumi

semras,4

 Aşk sayesinde acılar tatlılaşır.
Aşk sayesinde yüzünden bakırlar altın olur.
Aşk sayesinde tortular durulur,arınır,
Aşk sayesinde dertler şifa bulur,
Aşk sayesinde dikenler gül olur.
Aşk sayesinde sirke¸ tatlı şarap olur.
Aşk sayesinde ölü dirilir.
Aşk sayesinde padişah kul olur.
Aşk sayesinde kazık¸ (hükümdar) tahtı olur.
Aşk sayesinde talihsizlik¸ talihe dönüşür.
Aşk sayesinde hapishane¸ bahçeli (bir) köşke dönüşür.
Aşk sayesinde küllerle dolu ocak¸ gül bahçesi olur.
Aşk olmayınca mum demir gibi katılaşır.
Aşk sayesinde yakan ateş¸ güzel bir ışık olur.
Aşk sayesinde şeytan¸ huri olur.
Aşk sayesinde keder¸ neşeye dönüşür.
Aşk sayesinde arı iğnesi bal olur.
Aşk sayesinde hastalık¸ sağlık olur.
Aşk sayesinde öfke¸ merhamete dönüşür.
Aşk sayesinde yüzünden kahır rahmet olur.
Aşk sayesinde yol azdıran “gul”yol gösterici olur,hidayete yol açar.

semras,4

Every man is hidden under his own tongue & İnsan dilinin altında gizlidir & ❤️ RUMİ ❤️

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSLAM with tags , , , , , , on 14/03/2015 by Semra Polat

maite-from-semra

semrasi

By the mercy of Allah Paradise has eight doors. One of those is the door of repentance, child. All the others are sometimes open, sometimes shut, but the door of repentance is never closed. Come seize the opportunity: the door is open; carry your baggage there at once.

Allah’ın rahmetiyle cennetin sekiz kapısı vardır Oğul! O sekiz kapının biri tövbe kapısıdır.Öbürlerinin hepsi de bazen açılır, bazen kapanır .Fakat tövbe kapısı hep açıktır. Aklını başına al, fırsatı ganimet bil. Tövbe kapısı açık iken; tez pılını pırtını oraya çek.

– Jalaluddin al-Rumi

semrasi

What you seek is seeking you & Aradığın da seni arıyor… Rumi

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSTANBUL with tags , , , , , , , on 26/02/2015 by Semra Polat

sem10

semras-world1-

Do not embrace possessions so that when the time comes you can leave them easily. You can easily give them away and leave as well as gain sawab (blessings). Embrace the One who holds you tightly, He is the Awwal (The First, The One whose Existence is without a beginning), He is the Akhir (The Last, The One whose Existence is without an end).”

“Most people fear the death of their bodies. What they actually should fear, is the death of their hearts”

Mala mülke fazla sarılma ki, vakti gelince kolayca bırakabilesin! Hem kolayca verip gidesin, hem de sevap kazanasın! Sen, seni sımsıkı tutana sarıl ki, Evvel de O’dur, Âhir de O’dur.”

“İnsanların çoğu bedenlerinin ölümünden korkarlar. Asıl korkulması gereken husus kalplerin ölümüdür.”

RUMİ

semras-world1-

%d blogcu bunu beğendi: