forgiveness için arşiv

Life is but a journey for us all ✦ Hayat sadece hepimiz için bir yolculuktur ✦

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 13/03/2017 by Semra Polat

Life is but a journey for us all.
We cry, we laugh, we run, sometimes we fall,
But through it all, always recall.
Allah never gives, a burden too tall.

✦Allah does not charge a soul except with that within its capacity. It will have [the consequence of] what [good] it has gained, and it will bear the consequence of what evil it has earned. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred.Our Lord, and lay not upon us a burden like that which You laid upon those before us.Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people“.

Surah Al-Baqarah (2:286)

Hayat sadece hepimiz için bir yolculuktur.
Ağlarız, güleriz, koşarız, bazen düşeriz.
Ama bunların aracılığıyla her zaman hatırla.
Allah asla sırtına ağır bir yük yüklemez.

✦Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir.Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme!Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize“.

Bakara Suresi, (2:286)

Intelligent person & Akıllı İnsan …

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), DÜŞÜNDÜM, DUA, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , on 28/06/2014 by Semra Polat

sR_vQeljYXY

An Ascetic said, “It is incumbent upon the intelligent person when he repents to do ten things .

Seek forgiveness with the tongue; regret with the heart; abandon the sin with the body; resolve never to return to it (the act of disobedience); love of the Hereafter; hate the dunya; reduce speech; reduce food and drink so that he can devote himself to knowledge and worship; and reduce his sleep….

Allah the Exalted says, ‘They used to sleep but little of the night,And in the hours before dawn they would ask forgiveness.'”(Adh-Dhariyat / 51:17-18)

semras111

Bazı hikmet sahipleri dedi ki ; Akıllı bir kimse tövbe ettiği zaman on şeyle amel etmesi gerekir.

Dili ile istiğfar, kalbi ile pişmanlık, bedeni ile günahlardan uzaklaşmak, bir daha dönmemeye azmetmek, ahireti sevmek, dünyaya buğz etmek, az konuşmak, az yemek, az içmek,az uyumak…..

Allah (c.c) buyurdu: “ o Muhsinler geceleri ibadette bulunarak az uyurlar, seher vaktinde de istiğfar ederler.” (Zariyat Suresi:17,18)

%d blogcu bunu beğendi: