Dios için arşiv

Life is but a journey for us all ✦ Hayat sadece hepimiz için bir yolculuktur ✦

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 13/03/2017 by Semra Polat

Life is but a journey for us all.
We cry, we laugh, we run, sometimes we fall,
But through it all, always recall.
Allah never gives, a burden too tall.

✦Allah does not charge a soul except with that within its capacity. It will have [the consequence of] what [good] it has gained, and it will bear the consequence of what evil it has earned. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred.Our Lord, and lay not upon us a burden like that which You laid upon those before us.Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people“.

Surah Al-Baqarah (2:286)

Hayat sadece hepimiz için bir yolculuktur.
Ağlarız, güleriz, koşarız, bazen düşeriz.
Ama bunların aracılığıyla her zaman hatırla.
Allah asla sırtına ağır bir yük yüklemez.

✦Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir.Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme!Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize“.

Bakara Suresi, (2:286)

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful & بسم الله الرحمن الرحيم & Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla !!

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Hadith-Hadis, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , on 25/11/2014 by Semra Polat

10013_456292954451375_1584102121_n

0_9b28d_ecbd7407_XL

By the sun and its brightness,
And [by] the moon when it follows it,
And [by] the day when it displays it,
And [by] the night when it covers it,
And [by] the sky and He who constructed it,
And [by] the earth and He who spread it,
And [by] the soul and He who proportioned it,
And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness,
He has succeeded who purifies it,
And he has failed who instills it [with corruption].

The Noble Qur’an-Surat Ash-Shams

0_9b28d_ecbd7407_XL

Par le soleil et par sa clarté!
Et par la lune quand elle le suit
Et par le jour quand il l’éclaire !
Et par la nuit quand elle l’enveloppe !
Et par le ciel et Celui qui l’a construit !
Et par la terre et Celui qui l’a étendue !
Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonné
et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété !
A réussi, certes celui qui la purifie.
Et est perdu, certes, celui qui la corrompt.”

Sourate As shams

0_9b28d_ecbd7407_XL

Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına,
Ve onu takip ettiği zaman aya.
Ve onu (o güneşi) açığa çıkardığı zaman, gündüze!
Ve onu örttüğü zaman, geceye!
Ve gökyüzüne ve onu bina edene,
Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene.
Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki,
Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

Şems Suresi (SURE 91)

0_9b28d_ecbd7407_XL

Per il sole e il suo fulgore,
Per la luna quando lo segue,
Per il giorno quando rischiara [la terra],
Per la notte quando la copre,
Per il cielo e Ciò che lo ha edificato,
Per la terra e Ciò che l’ha distesa,
Per l’anima e Ciò che l’ha formata armoniosamente
İspirandole empietà e devozione.
Ha successo invero chi la purifica,
è perduto chi la corrompe.

Ash-Shams – Il Sacro Corano

0_9b28d_ecbd7407_XL

Pelo sol e pelo seu esplendor (matinal),
Pela lua, que o segue,
Pelo dia, que o revela,
Pela noite, que o encobre.
Pelo firmamento e por Quem o construiu,
Pela terra e por Quem a dilatou,
Pela alma e por Quem aperfeiçoou,
E lhe imprimiu o discernimento entre o que é certo e o que é errado,
Que será venturoso quem a purificar (a alma),
E desventurado quem a corromper.

AX-XAMS (O Sol)

0_9b28d_ecbd7407_XL

Bei der Sonne und bei ihrem Glanz,
Und bei dem Mond, wenn er ihr folgt,
Und bei dem Tag, wenn er sie enthüllt,
Und bei der Nacht, wenn sie sie bedeckt,
Und bei dem Himmel und seiner Erbauung,
Und bei der Erde und ihrer Ausbreitung,
Und bei der Seele und ihrer Vollendung –
Er gewährte ihr den Sinn für das, was für sie unrecht und was für sie recht ist.
Wahrlich, wer sie lauterer werden läßt, der wird Erfolg haben;
Und wer sie in Verderbnis hinabsinken läßt, der wird zuschanden.

Die Sonne (Asch-Schams)

0_9b28d_ecbd7407_XL

Por el sol y su claridad!
Por la luna cuando le sigue!
Por el día cuando lo muestra brillante!
Por la noche cuando lo vela!
Por el cielo y Quien lo ha edificado!
Por la tierra y Quien la ha extentido!
Por el alma y Quien le ha dado forma armoniosa,
instruyéndole sobre su propensión al pecado y su temor de Dios!
Bienaventurado quien la purifique!
Decepcionado, empero, quien la corrompa!

El sol (Ach chams)

0_9b28d_ecbd7407_XL

Allah, الله ,God ,Gott , Dieu ,Dios , Alá, Deus, Dio..Jalla Jalaluhu (May His Glory Be Glorified) ❤

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Hadith-Hadis, HAYAT, Müzik, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 07/11/2014 by Semra Polat

 sem-Allah cc

diszek7

Allah is not in my contact list in my cell phone, but He is my number one and most important contact.

He isn’t in my Facebook friend list, but He is my best friend.

I am not following Him on Twitter, but I follow His His Prophet (peace be upon him) and the Quran.

While I need to Internet to connect with others, I am connected to Him without the need for the Internet.

SubhanAllah (glory be to Allah)

 

 diszek7

Allah, benim cep telefonumda kişi listemde ekli değil,ama o benim bir numaralı ve en önemli temas halinde olduğumdur.

O benim Facebook arkadaş listemde yok, ama O benim en iyi arkadaşım.

Twitter’de O’nun takipçisi değilim ama Ben, Onun ,O’nun Peygamberinin (sallAllahu aleyhi ve sellem) ve Kuran’ın takipçisiyim.

Ben başkaları ile ileşime geçmek için internete ihtiyaç duyuyorum.

Halbu ki , ben internete gerek olmadan ,her zaman O’nunla iletişim halindeyim.

SubhanAllah.

diszek7

Hasbi Rabbi JallAllah, Ma Fi Qalbi Ghayrullah, Nur Muhammad Sallalah, La Ilaha Ilallah.

Sufficient is for me my Rabb.Allah is Great.There is none in my heart besides Allah.the light of Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam).Truth,There is none worthy of worship but Allah.”

Celil olan Allah, Benim Rabbimdir ve o bana kafidir.Kalbimde ondan başka, hiçbir şeye yer yoktur.Allah’ı zikretmekle kalbimi diriltti.Allah’tan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur.Allah, Nur-u Muhammed’e salat eylesin.Allah’tan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur.

 diszek7

%d blogcu bunu beğendi: