die için arşiv

Be like a tree and let the dead leaves drop… Ağaç gibi ol ve bırak ölü yapraklar düşüp gitsin. ~ Rumi.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 11/04/2017 by Semra Polat

Hundreds of issues unite us, and only one issue divided us? Don’t try to be triumphant in all differences; sometimes, winning hearts is more important than winning situations. Don’t demolish bridges you built and crossed, for you may need them again one day for your return.

Always hate what is wrong, but do not hate the one who errs. Hate sin with all your heart, but forgive and have mercy on the sinner. Criticize speech, but respect the speaker. Our job is to wipe out the disease, not the patient.

Imam Al Shafi’i Rahimahullah

Bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken, bir mesele ayırmamalı. Her tartışmada zaferle çıkmaya çalışma. Kalpleri kazanmak tartışmadan zaferle çıkmaktan daha önemlidir. Kardeşlerin arasında bina ettiğin ve üzerinde yürüdüğün köprüleri yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir.

Hatadan nefret et ama hatalı olandan nefret etme. Bütün kalbinle günah ve isyana öfkelen ama günahkara acı, ona şefkat göster. Sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster.
Görevimiz hastalığı kökünden kazımaktır, hastayı değil…

İmam Şafii (rahmetullahi aleyh)

Reklamlar

Hurry to repent before the pangs of death overcome you….Ölüm gelmeden tövbe etmekte acele edin.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), EY NEBİ & Prophet Muhammad, Hadith-Hadis, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , on 08/07/2016 by Semra Polat

semras 12

We can never know when we will die, what will happen to us. Therefore, always take leave of the people you love in a way you will be remembered nice. You may not have the opportunity to make up for something.

semra8

Ne zaman öleceğimizi, başımıza ne geleceğini hiç bir zaman bilemeyiz. Bu yüzden sevdiğiniz insanlarla ayrılırken hep güzel hatırlanacağınız şekilde vedalaşın. Bazı şeylerin telafisini etmek için fırsatınız olmayabilir bir daha.

How strange! You loose a little from you and you cry. And your whole life is wasting and you’re laughing.” Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , on 15/09/2015 by Semra Polat

semras world ....

sem 51

Son of Adam! Life is only days, so if your day passes, your life becomes shorter .

Ey Adem oğlu! Ömür sayılı günlerden ibarettir, her geçen gün ömüründen gider.

Hasan al-Basri

If you spend your youth having fun,you will spend your old age in tears.

Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.

Ali Fuat Başgil

How strange! You loose a little from you and you cry. And your whole life is wasting and you’re laughing.

Ne Garip! Küçücük bir şeyini kaybetsen ağlarsın.Ama sen bütün hayatını boşa geçiriyorsun ve gülüyorsun.

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

sem 51

For life and death are one, even as the river and the sea are one & Hayat ve ölüm, tıpkı nehir ile deniz gibi, birdir.! …by Khalil Gibran

Posted in AŞK, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, Müzik, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 22/09/2014 by Semra Polat

semrasistanbul

ss

Only love and death change all things.

Solo l’amore e la morte cambiano ogni cosa.

Yalnızca sevgi ve ölüm her şeyi değiştirebilir.

Doar iubirea și moartea schimbă tot.

Nur Liebe und Tod ändern die Dinge.

Somente o amor e a morte podem mudar tudo.

Khalil Gibran

semras.

A friend who is far away is sometimes much nearer than one who is at hand.
Is not the mountain far more awe-inspiring and more clearly visible to one passing through the valley than to those who inhabit the mountain?

Ein Freund, der weit weg ist, ist manchmal viel näher als einer, der zur Hand ist. Ist das nicht der Berg weit mehr Ehrfurcht und mehr deutlich sichtbar auf eine Verabschiedung durch das Tal als zu denen, die den Berg bewohnen?

Un amico lontano  è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. E’ vero o no che la montagna ispira più reverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici ?

Un amigo que está lejos es a veces mucho más cerca de lo que está a la mano. ¿No es la montaña más imponente y más claramente visible a un paso por el valle que a aquellos que habitan en la montaña?

Um amigo que está longe às vezes é muito mais perto do que aquele que está à mão. Não é a montanha mais imponente e mais claramente visível para uma passando pelo vale do que aqueles que habitam a montanha?

Uzaklardaki bir dost bazen dizinizin dibindeki birinden çok daha yakındır. Dağ vadiden geçenlere eteklerinde yaşayanlardan daha muazzam görünmez mi?

Khalil Gibran

ss

%d blogcu bunu beğendi: