allah için arşiv

”… And He is the Forgiving, the Loving . . . Ve O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Vedûd’dur (çok sevendir) . . . (Surah al-Buruj, 14)

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , on 13/03/2018 by Semra Polat

A person’s most useful asset is not the head full of knowledge, but a heart full of love, an ear ready to listen and a hand willing to help.

PROMISES OF ALLAH TO THE BELIEVERS:

1. But, We have certainly tried those before them, and Allah will surely make evident those who are truthful, and He will surely make evident the liars. [Quran, 29: 3]

2. “And if only the people of the cities had believed and feared Allah, We would have opened upon them blessings from the heaven and the earth; but they denied [the messengers], so We seized them for what they were earning.” [Quran, 7: 96]

3. “And from wherever you go out [for prayer], turn your face toward al-Masjid al-Haram. And wherever you [believers] may be, turn your faces toward it in order that the people will not have any argument against you, except for those of them who commit wrong; so fear them not but fear Me. And [it is] so I may complete My favor upon you and that you may be guided.” [Quran, 2: 150]

4. “Indeed, there is for him (Shaitaan) no authority over those who have believed and rely upon their Lord.” [Quran, 16: 99]

5. Indeed, those who have believed and done righteous deeds – indeed, We will not allow to be lost the reward of any who did well in deeds. [Quran, 18: 30]

6. “Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in exchange] for that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed. [It is] a true promise [binding] upon Him in the Torah and the Gospel and the Qur’an. And who is truer to his covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you have contracted. And it is that which is the great attainment.” [Quran, 9: 111]

7. “Verily Allah will defend (from ill) those who believe, verily, Allah loves not any that is a traitor to faith or shows ingratitude.” (Quran 22:38)

Allah loves humans but hates their sins. This means that although bad deeds merit Allah’s disapproval and subsequent punishment, they also invoke His infinite mercy on a weak creature whom He has lovingly created, to whom He has given life, and whom He has nurtured with gifts and bounty.

 

Why women cry ? Kadınlar neden ağlar?

Posted in KADIN VE AİLE, The articles in English & stories with tags , , , on 23/02/2018 by Semra Polat

A little boy asked his mother, “Why are you crying?”

“Because I need to” she said.

“I don’t understand,” he said.

His mother just hugged him and said, “And you never will.”

Later the little boy asked his father, “Why does mother seem to cry for no reason?”

“All women cry for no reason,” his dad answered carelessly.

The little boy, still wondering why women cry, finally asked the old Wise Man. “He surely knows the answer”, he thought.

“Why do women cry so easily?”

The Wise Man answered:

“When Allah made the woman she had to be special. He made her shoulders strong enough to carry the weight of the world, yet gentle enough to give comfort.

He gave an inner strength to endure both childbirth and the rejection that many times comes from her children.

He gave her a toughness that allows her to keep going when everyone else gives up, and take care of her family through sickness and fatigue without complaining.

He gave her the sensitivity to love her children under any and all circumstances, even when her child hurts her badly.

He gave her strength to carry her husband through his faults and fashioned her from his rib to protect his heart. He gave her wisdom to know that a good husband never hurts his wife, but sometimes tests her strengths and her resolve to stand beside him unfalteringly.

And lastly, He gave her a tear. This is hers and only hers exclusively to use whenever she needs it. She needs no reason, no explanation, its hers.

You see my son, the beauty of a woman is not in the clothes she wears, the beauty of her face, or the way she combs her hair. The beauty of a woman is her piety and must be seen in her eyes, because that is the doorway to her heart – the place where love resides.”

The little boy got the answer and never asked the question again.

May Allah SWT bless all mothers and all woman in all the world and give them strength to be strong.

“This world is just temporary conveniences, and the best comfort in this world is a righteous women.”

“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.”

(Muslim)

Küçük bir erkek çocuk, annesine sordu:

– ‘Niçin ağlıyorsun?’– ‘Çünkü ben kadınım.’ Diye cevapladı annesi.

– ‘Anlamadım!’ dedi çocuk.

Annesi, çocuğu kucaklayıp ‘Hiç bir zaman anlayamayacaksın!’ dedi.

Babasına ‘Baba, annem niçin ağlıyor?’ diye sordu.Babanın cevabı: ‘Bütün kadınlar sebepsiz ağlayabilen yapıdadır’ oldu.

Küçük çocuk büyüdü, yetişkin adam oldu, halâ kadınların niçin ağladıklarını keşfedemedi. NihayetBir gün bir bilgeyle yolları kesişti. Çocukluğundan bu yana beri merak ettiği bu soruyu yaşlı bilgeye sordu: ‘Kadınlar niçin bu kadar kolay ağlayabiliyorlar?’

Bilge:

‘Allah tüm kadınları özel yarattı! Kadınların, Tüm yaşamın ağırlığını taşıyabilecek kuvvette olmasına rağmen başkalarına teselli verecek kadar yumuşak omuzları, doğumun acısına olduğu kadar doğurdukları evlatlarının nankörlüğüne dayanabilecek iç kuvveti vardır.

Başkalarının kuvvetinin kalmadığında; devam edecek azmi,

Ailesinin hastalığında; yorgunluğa pabuç bıraktırmayacak kudreti,

Her türlü şart altında, hatta kendilerini çok kötü incitseler de, çocuklarını sevmek duygusallığı vardır.

Bu duygusallık her yaştaki çocuklarının yaralarını sarmalarına, sorunlarını dinleyip paylaşmalarına yardım ediyor.

Kocalarını tüm kusurlarıyla sevmek kuvveti verilmiştir.

Onlara iyi bir kocanın eşini asla incitmeyeceği, fakat bazen destek ve kuvvetini deneyecek davranışlarda bulunacağını anlayacak duyarlı bir zeka vardır.

Tek zayıflık olarak kadınlara bir gözyaşı verilmiştir.

Tamamen kendilerinin sahip oldukları, ihtiyaçları olduğunda kullanmak üzere…

İnsanlık için bir gözyaşı…’ diye cevapladı…

Kadını güzel yapan şey ne saçı, ne vücudu, ne de kendini ne şekilde taşıdığıdır.

Kadını esas güzel yapan sevgisini paylaşabilmesi, fedakarlığı, sorumluluğu, anlayışı, sadece bilgiye değil aynı zamanda kalbe de yönelik aklıdır.

“This world is just temporary conveniences, and the best comfort in this world is a righteous women.”

“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.”

(Muslim)

There is no compulsion in religion. Truth stands out clear from error…/… Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır.

Posted in SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , on 17/12/2017 by Semra Polat

The foundation stone of the whole scheme is service. Service to the people, a service that will lighten, brighten, and make more profitable the lives of the majority who do the necessary work of the world.

True freedom is like an evergreen tree, which is free as well as restrained. While every tree is subjected to the same restrictions by nature, these restrictions are imposed to optimize the growth and development of a tree’s latent potential.

Freedom is a natural right of man, a spiritual privilege, a moral prerogative, and, above all, a religious duty. The Islamic concept of freedom is an article of faith, a solemn command from the Supreme Creator. It is built on the following fundamental principles. First, man’s conscience is subject to Allah only, to Whom every man is directly responsible. Secondly, every human being is personally responsible for his deeds and he alone is entitled to reap the fruits of his work. Thirdly, Allah has delegated to man the responsibility to decide for himself. Fourthly, man is sufficiently provided with spiritual guidance and endowed with rational qualities that enable him to make responsible, sound choices. Within the framework of this Islamic concept of freedom, there is no room for religious persecutions, class conflict, or racial prejudice. The individual’s right of freedom is as sacred as his right of Life; freedom is the equivalent of Life itself.

Anyone of you who sees wrong, let him undo it with his hand; and if he cannot, then let him speak against it with his tongue, and if he cannot do this either, then (let him abhor it) with his heart, and this is the least of faith.

The best of people is one from whom good accrues to humanity.

Deal gently with the people, and be not harsh; cheer them and condemn them not.”
(Prophet Muhummad- Peace be upon him)

There is no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. Whoever rejects evil and believes in Allah has grasped the strongest bond that never breaks. Allahs knows all, and hears all things. (Qur’an, 2:256)

The Truth is from your Lord. Let him who wills, believe, and let him who wills, disbelieve. (Qur’an, 18:29)

Life is not a bed of roses . . . Hayat güllük gülistanlık değildir . . .

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 14/10/2017 by Semra Polat

What a beautiful pray: .❝Our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet.❞ Patient to Friends, Enemies, Blessing, Tribulation, Exam.

Ne güzel bir duadır: .❝Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında) sabit kıl.❞ Dosta, Düşmana, Nimete, Musibete, İmtihana Sabır…

We are always in an exam. About the people we love and we don’t love. About our friends, enemies. Oh Allah! Don’t let us to be loser!

Her an imtihandayız. Sevdiklerimizle, sevmediklerimizle. Dostlarımızla, düşmanlarımızla. Ey Allah’ım! Kaybedenlerden eyleme!

Life is not a bed of roses. Sometimes we have to walk on thorns. In times of prosperity make Shukr. In times of adversity make Sabr.

Hayat güllük gülistanlık değildir. Bazen diken üzerinde yürümek zorundayız. Bolluk zamanlarında Şükret. Zorluk zamanlarında sabret.

%d blogcu bunu beğendi: