Archive for the Haberler ve politika Category

The world is like a mirror; if you smile at it, it smiles at you ッ Hayat bir ayna gibidir.Gülümserseniz o da size gülümser ッ

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, BEN, DÜŞÜNDÜM, Haberler ve politika, HAYAT, KADIN VE AİLE, O, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , on 06/05/2015 by Semra Polat

Afgan,girl-sem

semgif4

When life gives you a hundred reasons to cry, remember that Allah has given you more than thousands of reasons and blessings to be thankful and smile. ッ Alhamdulillah (Praise be to Allah) ❤

Hayat sana ağlaman için yüz tane sebep verdiğinde,Allah’ın sana verdiği binden daha fazla nedenleri ve nimetleri hatırla,şükret ve gülümse. ッ Alhamdülillah (Hamd (büyük övgü), Allah’a mahsustur).❤

Soft words soften the hearts that are harder than rock, harsh words harden hearts that are softer than silk.

Yumuşak söz, kayalardan daha sert olan kalpleri yumuşatır. Fakat sert söz, ipekten daha yumuşak olan kalpleri sertleştirir.

― Imam al-Ghazzaali

The world is like a mirror; if you smile at it, it smiles at you .

Hayat bir ayna gibidir.Gülümserseniz o da size gülümser.

— Peace Pilgrim

semgif4

Why We Shout When In Anger ..!!?? Öfkelenince neden bağırırız…!!??

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, BEN, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, O, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 04/05/2015 by Semra Polat

Muslim_Women

A Hindu saint who was visiting river Ganges to take bath found a group of family members on the banks, shouting in anger at each other. He turned to his disciples smiled and asked.

‘Why do people shout in anger shout at each other?’

Disciples thought for a while, one of them said, ‘Because we lose our calm, we shout.’

‘But, why should you shout when the other person is just next to you? You can as well tell him what you have to say in a soft manner.’ asked the saint

Disciples gave some other answers but none satisfied the other disciples.
Finally the saint explained, .

‘When two people are angry at each other, their hearts distance a lot. To cover that distance they must shout to be able to hear each other. The angrier they are, the stronger they will have to shout to hear each other to cover that great distance.

What happens when two people fall in love? They don’t shout at each other but talk softly, Because their hearts are very close. The distance between them is either nonexistent or very small…’

The saint continued, ‘When they love each other even more, what happens? They do not speak, only whisper and they get even closer to each other in their love. Finally they even need not whisper, they only look at each other and that’s all. That is how close two people are when they love each other.’

He looked at his disciples and said.

‘So when you argue do not let your hearts get distant, Do not say words that distance each other more, Or else there will come a day when the distance is so great that you will not find the path to return. They may end up in divorce courts, for instance.’

 semras,world,love

Hintli bir bilgin öğrencileri ile gezinirken Ganj nehri kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş.

Öğrencilerine dönüp “insanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?” diye sormuş.

Öğrencilerden biri “çünkü sükûnetimizi kaybederiz” deyince bilgin “ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızdayken neden bağırırız?

O kişiye söylemek istediklerimizi daha alçak bir ses tonu ile de aktarabilecekken niye bağırırız?” diye tekrar sormuş.

Öğrencilerden ses çıkmayınca anlatmaya başlamış: “İki insan birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse, arada açılan mesafeyi kapatabilmek için o kadar çok bağırmaları gerekir.”

“Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Birbirlerine bağırmak yerine sakince konuşurlar, çünkü kalpleri birbirine yakındır, arada mesafe ya yoktur ya da çok azdır. Peki, iki insan birbirini daha da fazla severse ne olur? Artık konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar çünkü kalpleri birbirlerine daha da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra konuşmalarına bile gerek kalmaz, sadece birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte birbirini gerçek anlamda seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir.”

Daha sonra bilgin öğrencilerine bakarak şöyle devam etmiş: “Bu nedenle tartıştığınız zaman kalplerinizin arasına mesafe girmesine izin vermeyin. Aranıza mesafe koyacak sözcüklerden uzak durun. Aksi takdirde mesafenin arttığı öyle bir gün gelir ki, geriye dönüp birbirinize yakınlaşacak yolu bulamayabilirsiniz.

semras,world,love

The man is not a good wrestler; the strong man is in fact the person who controls himself at the time of anger.

Güçlü, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında nefsine (kendine) hakim olandır.

Holy Prophet Muhammad (Sallallahu ‘Alaihi waSallam)

Overcome anger by peacefulness; overcome evil by good. Overcome the mean by generosity; and the man who lies by truth.

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.

Buddha

Anger comes from the devil, the devil was created of fire, and fire is extinguished only with water; so when one of you becomes angry, he should perform ablution.

Öfke şeytandandır, şeytan ateşten yaratılmıştır.Ateş ancak su ile söndürülür, o halde öfkelendiğiniz zaman onu yenmek için abdest alınız.

Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم

semras,world,love

Indeed, Allah is with the patient…& Muhakkak ki Allah, sabredenlerle berâberdir…& Surat Al-Baqarah [2:153] Nepal Earthquake & Nepal Depremi .

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), BEN, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, O, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , on 02/05/2015 by Semra Polat

Pray for Nepal

And We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient.

Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsûllerden bir noksanlık ile imtihân edeceğiz. (Ey Resûlüm!) O hâlde sabredenleri (Cennetle) müjdele!

Wahrlich, Wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Verlust an Gut und Leben und Früchten; doch gib frohe Botschaft den Geduldigen.

Vamos a probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra hacienda, de vuestra vida, de vuestros frutos. Pero anuncia buenas nuevas a los que tienen paciencia.

Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants.

Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione dei beni, delle persone e dei raccolti . Ebbene, dà la buona novella a coloro che perseverano .

 En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen.

Certamente que vos poremos à prova mediante o temor, a fome, a perda dos bens, das vidas e dos frutos. Mas tu (ó Mensageiro), anuncia (a bem-aventurança) aos perseverantes .

Mi emo vas dovoditi u isku enje malo sa strahom i gladovanjem, i time {to }ete gubiti imanja i `ivote, i ljetine. a ti obraduj izdr`ljive.

Surat Al-Baqarah [2:155]

Qur’an & Koran & ‏القرآن‎ & Corán & Koranen & Alcorão & To All My Dear Friends, Have a Blessed Friday..جمعة مباركة…Un bon vendredi…Cumamız Mübarek Olsun.. ❤️

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, BEN, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, Mevlana Celaleddin-i Rumi, O, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , on 01/05/2015 by Semra Polat

 

ll
Quran,Holy

 

ll

 

The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong and establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. Those – Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise.

Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einer des andern Freund. Sie gebieten das Gute und verbieten das Böse und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat und gehorchen Allah und Seinem Gesandten. Sie sind es, deren Allah Sich erbarmen wird. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise.

Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir.Şüphesiz ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage.

I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri. Ordinano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole, eseguono l’orazione pagano la decima e obbediscono ad Allah e al Suo Messaggero. Ecco coloro che godranno della misericordia di Allah. Allah è eccelso, saggio.

Os fiéis e as fiéis são protetores uns dos outros; recomendam o bem, proíbem o ilícito, praticam a oração, pagam o zakat, e obedecem a Deus e ao Seu Mensageiro. Deus Se compadecerá deles, porque Deus é Poderoso, Prudentíssimo.

Pero los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros. Ordenan lo que está bien y prohíben lo que está mal. Hacen la azalá, dan el azaque y obedecen a Alá y a Su Enviado. De ésos se apiadará Alá. Alá es poderoso, sabio.

En de gelovigen, mannen en vrouwen, zijn vrienden van elkander. Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en houden het gebed en betalen de Zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper. Dezen zijn het, wie Allah barmhartigheid zal betonen. Voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs.

Surat At-Tawbah [9:71]

ll

 


%d blogcu bunu beğendi: