Archive for the ÇOCUKLUK KIRINTILARI Category

Four Seasons / Dört Mevsim

Posted in ÇOCUKLUK KIRINTILARI, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSTANBUL with tags , , , , , , , on 21/11/2016 by Semra Polat

semras-dort-mevsim

There was a man who had four sons. He wanted his sons to learn not to Judge
things too quickly. So he sent them each on a quest, in turn, to go and
look at a pear tree that was a great distance away. The first son went in
the winter, the second in the spring, the third in summer, and the youngest
son in the fall.

When they had all gone and come back, he called them together to describe
what they had seen. The first son said that the tree was ugly, bent, and
twisted. The second son said no–it was covered with green buds and full
of promise. The third son disagreed; he said it was laden with blossoms
that smelled so sweet and looked so beautiful, it was the most graceful
thing he had ever seen. The last son disagreed with all of them; he said
it was ripe and drooping with fruit, full of life and fulfillment.

The man then explained to his sons that they were all right, because they
had each seen but Only one season in the tree’s life. He told them that you
cannot judge a tree, or a person, by only one season, and that the essence
of who they are–and the pleasure, joy, and love that come from that life–
can only be measured at the end, when all the seasons are complete.

If you give up when it’s winter, you will miss the promise of your spring,
the beauty of your summer, fulfillment of your fall. Don’t let the pain
of one season destroy the joy of all the rest. Don’t judge life by one
difficult season. Persevere throughout the difficult patches and better
times are sure to come some time or later.

semras32

Bir zamanlar dört oğlu olan bir adam varmış. Çocuklarına acele ve erken karar vermemelerini ve önyargılı olmamalarını öğretmek için onları eğitmek istemiş. Her birini sırayla uzak bir yerde bulunan ağacın yanına gidip ona bakmak için göndermiş . İlk oğlan Kışın gitmiş, ikincisi İlkbaharda, üçüncüsü Yazın, sonuncusu ise Sonbaharda gitmiş.

Sonra birgün hepsini bir araya toplamış ve ne gördüklerini sormuş.

İlk oğlan ağacın çirkin, yaşlı ve kupkuru olduğunu söylemiş.
İkinci oğlan, “Hayır yeşillikle doluydu ve canlıydı,” demiş.
Üçüncü oğlan başka fikirdeymiş, “Çiçekleri vardı ve kokusuyla görüntüsüyle o kadar muhteşemdi ki, daha önce hiç böyle bir güzellik görmemiştim,” demiş.

Sonuncu oğlan, hepsinin de haksız olduğunu ve ağacın meyvelerle dolu, canlı ve hayat taşıyor olduğunu bildirmiş.
Yaşlı adam oğullarına hepsinin haklı olduğunu söylemiş, çünkü hepsi farklı mevsimlerde bu ağacı görmeye gitmişlermiş.
Onlara; “bir ağacı veya bir insanı, kısa bir süre veya bir mevsim tanıdıktan sonra yargılayamayacaklarını,” anlatmış. Ya”da neye sahip olup olmadıklarını…

“Gerçekleri ancak sonunda, dört mevsimi de yaşadıktan sonra görürsünüz.
Eğer Kışın vazgeçerseniz İlkbaharın nimetinden olursunuz;
Yazın güzelliğinden ve Sonbaharın bereket ve bütünlüğünden de.
Bir mevsimin acısının, diğer güzel mevsimleri silmesine izin vermeyin.
Hayatınızı bir mevsimi yüzünden yargılamayın. Unutmayın ki, ilerde şu anki zamanı arayabilirsiniz veya daha güzel günleri yaşamayı kaçırabilirsiniz.

Allah is more merciful to His servants than a mother is to her child…&…Allah’ın kullarına merhameti,bir annenin çocuğuna merhametinden çok daha fazladır…&…Holy Prophet Muhammad (Sallallahu ‘Alaihi waSallam) ♥

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSLAM with tags , , , , , , , on 15/12/2015 by Semra Polat

ssemrass

25

Sometimes we lose hope in turning to Allah and asking for His help because we feel like we have done too much wrong. And yet think of a child who has just angered his mother and immediately after trips and falls on the stairs. Even if that child had just angered his mother to tears, the moment he falls and cries for help, she runs to him. This is human mercy. And Allah is infinitely more merciful than a mother is to her child. So, do you think–no matter what you’ve done–when you’re falling and cry out to the *most* merciful…He wouldn’t come save you?

Bazen umutsuzluğa kapılırız Allah’a dönme ve O’ndan yardım isteme konusunda. Çünkü çok fazla yanlış yaptığımızı hissederiz. Annesini sinirlendirmiş bir çocuğu ve o çocuğun sendeleyerek merdivenlerden düştüğünü düşün. Bu çocuk annesini çok sinirlendirmiş olsa bile, düştüğünde ve ağladığında annesi ona koşar. Bu insan merhametidir. Ve Allah bir annenin çocuğuna duyduğu merhametten çok daha fazla merhametlidir. O zaman sence -ne yapmış olursan ol- düştüğünde ve En Merhametli‘ye yalvardığında O seni kurtarmaya gelmez mi?

Yasmin Mogahed

25

A lesson in a dream / Rüyanın içinde bir ders…

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, Bediüzzaman Said Nursi, Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Haberler ve politika, Hadith-Hadis, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , on 18/05/2015 by Semra Polat

semrasworld

sem-love.1

Once upon a time there was a man walking in the jungles where the magnificent nature and long trees. He was enjoying the view of the thick trees covering the sunlight, listening to the birds singing, smelling the odor of the flowers. While he was fascinated by those views. He heard the sound of quick running and Is becoming clearer and nearer, the man turned and saw a great hungry lion coming fast towards him. The empty bellied lion was coming nearer and nearer. The man began to run like the wind with the lion running after him. When the lion became too close the mane noticed this old well. Without thinking the man jumped into it holding a strong rope that dangled inside it.

After a while, he calmed down and the roar of the angry hungry lion faded away. But suddenly he heard the hissing sound of a huge anaconda snake coming from beneath.While he was thinking of a way to get rid of the lion at the top of the well and the huge snake coming from beneath, two big rats, a white and a black one began to climb the rope and started biting off the rope. The man got panicked and strongly began to shake the rope hoping that the rats will fall off the rope. He shook strongly until he began to swing right and left hitting the sides of the well. While he was hitting the wall of the well, he felt something wet and sticky on his face. He tasted it, it was honey that come from wild bees that build their cells in caves, old wells and high trees. The man licked again and again. The honey was so sweet, he forgot all about the lion , the huge snake and the dreadful rats.
Suddenly the man woke up !!!
It was a bad nightmare !!!

The man decided to go to someone who can interpret and explain this dream. So he went to a religious old man and told him about the dream.

The old man laughed and said : Couldn’t you understand this dream ?

The frightened man answered : No.

The old man said : The lion running after you is the Angel of Death. The well with the huge snake is your grave and the rope you were holding tight is your life. The black and white rats are day and night and they are cutting of your life.

The man asked : What about the sweet honey, respected old man ?
The old religious man answered : Its the life with its sweetness that make you forget all about death and Judgment Day.

sem-love.1

Bir adam , ormanda yürürken arkasından bir aslanın koştuğunu görür. Hızla kaçarken tam önünde bir kuyu görür ve hızla kuyuya iner. İpe sarılıp kuyuya inerken.. Alt tarafta büyük bir yılan görür.

Yılan hızla buna doğru yükselirken .. Ne yapacağım der.
Üstte aslan altta yılan. O sırada iki tane fare biri beyaz diğeri siyah ipi kemirmeye başlar. Her yerden başı belada iken bir anda bir yüzünde ıslak bir şey hisseder. Bir arı bir damla bak yüzüne bırakır ve balın tadı damağında iken….Uyanır…

Oh be rüya imiş,der. Bir seyyide anlatır. Rüyamın yorumu ne diye?

Anlamadın mı der gülerek?

Peşinden koşan aslan ölüm meleğidir. İçinde yılan bulunan kuyu senin mezarındır.

Sarıldığın ip senin hayatındır.
Beyaz ve siyah fare gece ile gündüzdür ömrünü kemirirler.
Peki ya o bal nedir dersen ?
Dünyanın geçici lezzetidir, Ölümün arkasında bir hesap olduğunu sana unutturur…

sem-love.1Know that the life of this world is but amusement and diversion and adornment and boasting to one another and competition in increase of wealth and children – like the example of a rain whose [resulting] plant growth pleases the tillers; then it dries and you see it turned yellow; then it becomes [scattered] debris. And in the Hereafter is severe punishment and forgiveness from Allah and approval. And what is the worldly life except the enjoyment of delusion.

Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah’ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.

Surat Al-Hadid [57:20]

sem-love.1

 

The woman is weak, but the mother is strong & Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. – Korean proverb

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), ÇOCUKLUK KIRINTILARI, BEN, DÜŞÜNDÜM, Haberler ve politika, HAYAT, KADIN VE AİLE, O, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , on 12/05/2015 by Semra Polat

Vietnam,semras.

zz4

Vietnam
Wislawa Szymborska

Woman, what’s your name?”
-I don’t know.”
-How old are you? Where are you from?”
-I don’t know.”
-Why did you dig that burrow?”
-I don’t know.”
-How long have you been hiding?”
-I don’t know.”
-Why did you bite my finger?”
-I don’t know.”
-Don’t you know that we won’t hurt you?”
-I don’t know.”
-Whose side are you on?”
-I don’t know.”
-This is war, you’ve got to choose.”
-I don’t know.”
-Does your village still exist?”
-I don’t know.”
-Are those your children?”
-Yes.

– Kadın, adın nedir ?
– Bilmiyorum
– Yaşın kaç ? Nerelisin ?
– Bilmiyorum
– Niçin o tüneli kazıyordun ?
– Bilmiyorum
– Ne zamandır gizleniyorsun ?
– Bilmiyorum
– Niçin ısırdın parmağımı ?
– Bilmiyorum
– Bizden sana zarar gelmeyeceğini bilmiyor musun ?
– Bilmiyorum
– Kimin tarafındansın ?
– Bilmiyorum
– Bu bir savaş, seçimini yapmalısın ?
– Bilmiyorum
– Köyün hâlâ yerinde duruyor mu ?
– Bilmiyorum
– Şunlar senin çocukların mı ?
– Evet !

Kobierto, jak sie nazwasz?
– Nie wiem.
Kiedy sie urodzilas, skad porchodzisz?
– Nie wiem.
Diaczego wykopalas sobie nore w ziemi?
– Nie wiem.
Odkad sie tu ukrywasz?
– Nie wiem.
Czemu ugryzlas mnie w serdeczny palec?
– Nie wiem.
Czy wiesz, ze nie zrobimy ci nic zlego?
– Nie wiem.
Po czyjej jestes stronie?
– Nie wiem.
Teraz jest wojna, musisz wybrac.
– Nie wiem.
Czy twoja wies jeszcze istnieje?
– Nie wiem.
Czy to sa twoje dzieci?
– Tak.

zz4

And We have enjoined upon man [care] for his parents. His mother carried him, [increasing her] in weakness upon weakness, and his weaning is in two years. Be grateful to Me and to your parents; to Me is the [final] destination.

Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.

Surat Luqman [31:14]

zz4

%d blogcu bunu beğendi: