Mayıs, 2017 için arşiv

Broken hearts always get better with patience and Dua. & Kırık kalpler her zaman sabır ve Dua ile düzelir.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 29/05/2017 by Semra Polat

Broken hearts are invisible. Only Allah can see that pain you hide, the tears that are ruthlessly forced back. Have faith. After pain comes ease.

“For indeed, with hardship [will be] ease.” (Surah Ash-Sharh 94/5)

Kırık kalpler görünmez. Yalnızca Allah, sakladığınız acıyı ve acımasızca geri bastırdığınız gözyaşlarınızı görür. İnançlı ol. Acıdan sonra kolaylık gelir.

“Her zorluğun yanında bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5)

Reklamlar

And the disbelievers – they are the wrongdoers… Ve kâfirler, onlar zâlimlerdir….Surah Al-Baqarah [2:254]

Posted in DÜŞÜNDÜM, The articles in English & stories, İSLAM with tags , , on 25/05/2017 by Semra Polat

I think Islam hates us, but a few hundred billion dollars and some bling might make me change my mind.

Bence, İslam bizden nefret ediyor. Ancak birkaç yüz milyar dolar ve biraz koltuklarımın kabartılması fikrimi değiştirebilir.

Imam Omar Suleiman

The tickets to death in our hands, we are simply waiting our turn…Elimizde ölüm bileti, sadece sıranın gelmesini bekliyoruz…Nureddin YILDIZ

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu) with tags , on 17/05/2017 by Semra Polat

• Ahmad Ibn Harb:

“Verily one of us prefers shade over standing in the sun, but we won’t prefer Paradise over the Fire!”

[Al-Ihyaa, 4/568]

• Ahmad ibn Harb dijo:

“El hombre prefiere la sombra fresca al calor del sol, pero no prefiere el Paraíso antes que el Infierno”.

Fuente: Al ihya 4/568.

• Ahmad ibn Harb a dit :

“L’Homme préfère la fraîcheur de l’ombre à la chaleur du soleil, puis il ne préfère pas le paradis à l’enfer”

Source : Al ihya, 4/568

Ahmad bin Harb berkata,

“Ada orang yang lebih mencari naungan agar terhindar dari terik matahari dibanding memilih surga dari panasnya neraka”.

• Ahmed bin Harb,

“Gölgeyi güneşe tercih ederken cenneti cehenneme tercih etmeyene akıllı denmez.”

Kaynak: [El-Ihyaa, 4/568]

 

Be sincere. Allah knows what’s in your heart. 💙 Samimi ol. Allah kalbinde olanı bilir. 💙

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 07/05/2017 by Semra Polat

May Allah heal the broken hearts. The ones who are silent, who cannot express their pain. The ones who are tired of torment. The ones who need a break. May Allah put an end to your sadness, may He put a smile on your face. Ameen

Allah kırık kalplere şifa versin. Sesini çıkarmayanlara, acısını söylemeyenlere. Eziyetten bunalanlara. Rahatlama ihtiyacı olanlara. Allah sıkıntılarını gidersin ve yüzüne bir gülümseme versin. Amin

%d blogcu bunu beğendi: