SHUKR (THANKFULNESS) TO ALLAH…&…Allah’a Şükür!

sem74

1. We can never count Allah’s Blessings: Be ever grateful to Allah for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life.

Allah says:

“Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19).

2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allah has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said:

“Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf 7:17).

3. The opposite of Shukr (gratitude) is Kufr (disbelief): In many places in the Quran, Allah compares the terms Shukr and Kufr. “Then remember Me; I will remember you. Be grateful to Me, and do not reject Me” (Al-Baqarah, [002]:152).

Imaan (belief) implies Shukr or gratefulness as opposed to Kufr or ungratefulness. A kafir or disbeliever is ungrateful to the Being Who has given him everything, whereas a Believer is one who is ever thankful for all that Allah has given him.

4. We thank Allah for our own benefit: If you are ungrateful, Allah is unaffected. If you become grateful, then you have taken the first step towards becoming a true Believer. It is for this reason that the Prophet exhorted us to “Love Allah as we benefit from His grace” (Tirmidhi).

Allah reminds us: “And whoever is grateful, he is only grateful for the benefit of his own self” (Luqmaan, [031]: 012). “For surely if it was not for the grace of God on you and His mercy, you would have been among the losers (Al-Baqarah 2:64).

5. True worship means sincere thankfulness to Allah: Allah explained in the Quran that the only people who truly worship Him are those who give gratitude to Him, so those who are not among the people of gratitude are not among the people of ‘Ibaadah (worship and obedience). “… and be grateful to Allah, if it is Him you worship” (Al-Baqarah, [002]:172).

6. Shukr leads to Allah’s pleasure: Allah has told us that His pleasure may be attained through gratitude. “…If you are grateful, He is pleased with you…” (Az-Zumar, [039]: 007).

The Prophet, peace and blessings be upon him, said: “Allah is pleased with His servant if, when he eats something, he thanks Allah for it, and when he drinks something, he thanks Allah for it” (Muslim).

7. Gratitude is a purpose of our creation: “It is He Who brought you forth from the wombs of your mothers when you knew nothing; and He gave you hearing and sight and intelligence and affection: that you may give thanks (to Allah)” (An-Nahl, [016]: 78).

8. Shukr is a quality of success in this life and in the Hereafter: Ibn ‘Abbaas [r] narrated that the Prophet [p] said: “There are four qualities, whoever is given them has truly been given the best in this world and the next. They are: a grateful heart (that is thankful to Allah), a remembering tongue (that mentions Allah often), an enduring body (to persevere through the trials), and a faithful wife.”

9. Being grateful and patient in times of difficulty: Everything that happens to us – even events that we may consider to be personal afflictions or natural disasters-are from Allah. Therefore, in times of calamity and distress, there will be some good for us, provided we respond appropriately.

The Prophet said: “How wonderful is the case of a Believer! There is good for him in whatever happens to him -and none, apart from him, enjoys this blessing. If he receives some bounty, he is grateful to Allah and this bounty brings good to him. And if some adversity befalls him, he is patient, and this affliction, too, brings good to him.” (Saheeh Muslim)

10. Allah’s Mercy is for all, but most people will remain ungrateful: He shows and gives mercy to all, even those who continue to be ungrateful and rebellious towards Him: “Indeed God is the possessor of bounty for all people but most people do not give thanks.” (Al-Baqarah, [002]: 243).

11. Most people subconsciously thank God: Reflect upon your own life and you will find innumerable occasions when Allah’s `hand’ has been holding you and helping you. So often, believers and even atheists subconsciously use the expression ‘Thank God’, without realising the full implications of our words.

12. Shukr leads to abundance in Allah’s favors: If you appreciate Allah’s favors, He has promised increased Rahmah or Mercy for you. Allah’s reward for your gratitude is unlimited and unconditional. “If you are grateful, I will surely give you more and more.” (Ibraaheem, [014]: 007)

13. Three ways to express Shukr: The classical Muslim scholars have indicated Shukr can be shown in three ways:

– Shukr of the heart (Qalb), which is achieved by harboring and intending good for all of Allah’s creation.

– Shukr of the tongue (Lisaan), which involves celebrating the praises of Allah, such as utterance of “Alhamdulillah”, and expressing gratefulness to Allah with our tongue.

– Shukr of the limbs (Jawaarih), which is fulfilled by using our external senses to do good. Every time Allah gives us a blessing, we must use it in a way that benefits humanity and that pleases Allah.

Reklamlar

18 Yanıt to “SHUKR (THANKFULNESS) TO ALLAH…&…Allah’a Şükür!”

 1. Allah’a Şükür!

  1.Allah’ın nimetlerini asla sayamayız

  Varlığın, sağlığın, durumun, aklın, hayatın, sahip olduğun her şey için Allah’a daima müteşekkir ol.

  Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

  ‘Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Hâlbuki Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir.’ (Nahl 16:17-19)

  2.Şeytanın asıl görevi insanı nankör yapmaktır

  İnsanoğlunun yaratılışının başından bu yana, Allah’a şükür konusu tartışılmıştır. Şeytan, Âdem (a.s)’a boyun eğmeyi reddettikten sonra şöyle dedi:

  “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.” (Araf 7:17)

  3.Şükrün tersi küfürdür

  Kuran-ı Kerim’in birçok yerinde Allah, küfür ve şükür terimlerini karşılaştırır. ‘Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.’ (Bakara 2:152)

  İman küfre zıt olarak şükrü içine alır. Bir kâfir ya da inanmayan kendisine her şeyi verene karşı nankör olandır. Oysaki inanan biri Allah’ın ona verdiklerinin tümünün farkındadır ve daima şükredendir.

  4.Allah’a kendi yararımız şükrederiz

  Eğer Allah’a karşı nankörsen, bu Allah’ı etkilemez. Şükredersen gerçek bir mümin olma yolunda ilk adımını atmış olursun. Bu sebeple Peygamberimiz (s.a.v) bize nasihatte bulunmuştur: Ni­met­le­riy­le si­zi bes­le­di­ği için Al­lah’ı se­vin. Be­ni de Al­lah sev­gi­si için se­vin. Ehl-i bey­ti­mi de be­nim sev­gim için se­vin. (Tir­mi­zî, Me­nâ­kıb, 37)

  Allah bize hatırlatıyor: ‘Andolsun, biz Lokman’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır’ (Lokman 31:12). ‘Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah’ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz.’ (Bakara 2:64)

  5.Gerçek ibadet Allah’a içten bir şükür anlamına gelir

  Allahü Teâlâ Kuran’da O’na tam olarak ibadet edenlerin hakkıyla şükredenler olduğunu söylüyor. Şükredenlerden olmayanlar ibadet ehlinden değillerdir. ‘Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.’ (Bakara 2:172)

  6.Şükür Allah’ı memnun eder

  Allah bize, onun hoşnutluğunu şükür aracılığı ile kazanabileceğimizi söylemiştir. ‘…Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur…’ (Zümer 39:7)

  Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, bildirdiğine göre; kulun bir şey yedikten, içtikten sonra onu verene hamdetmesi Cenâb-ı Hakk’ı pek memnun eder. (Müslim)

  7.Şükür yaratılış amacımızdır

  ‘Allah sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.’ (Nahl 16:78)

  8.Şükür bu dünya ve ahiret hayatı için hayırdır

  İbn Abbas (r.a) Efendimizden (s.a.v) şöyle rivayet etmiştir: Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları ona verilmiştir: Lisanı Zâkir (zikreden dil), Kalbi Şâkir (şükreden kalb), belâya sabreden beden, mümin, saliha bir hanım.

  9.Zorluk zamanlarında sabreden ve şükreden olmak

  Bize olan her şey, kişisel dertlerimizi ya da doğal afetleri bile düşünebiliriz, Allah’tandır. Bu nedenle bu felaket ve stres zamanlarını uygun bir şekilde karşılarsak bizim için güzel sonuçlar getirecek.

  Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Müminin her işi, hayırdır. Nimete şükreder, hayra kavuşur. Belaya uğrayınca da, sabreder, yine hayra kavuşur. (Sahih Müslim)

  10.Allah’ın merhameti herkes içindir, ama insanların çoğu nankördür

  Allah herkese karşı merhametlidir. İsyanda ve nankörlükte ısrarcı olanlara bile merhamet gösterir. ‘…Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.’ (Bakara 2:243)

  11.Çoğu insan bilinçaltında yaratıcıya teşekkür vardır

  Hayatını düşün. Allah’ın koruması ve yardımı ile sayısız fırsatlarla karşılaşıyorsun. İnananlar hatta ateistler bile kelimelerin tam içeriğini fark etmeden bilinçaltından ‘çok şükür’ ifadesini sıkça kullanırlar.

  12.Şükür berekettir bolluktur

  Eğer Allah’ın verdikleri için müteşekkir olursan, Allah üzerindeki rahmeti artıracağına söz vermiştir. Minnettarlığına Allah’ın ödülü sınırsız ve kesindir. ‘Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım…’ (İbrahim 14:7)

  13.Şükretmenin üç yolu

  İslam âlimleri şükrü gösterebilmek için üç yol belirtmişlerdir:

  -Kalbin şükrü (kalb), bütün yaratılmışlar için iyilik düşünmekle başarılır.

  -Dilin şükrü (lisan), ‘Elhamdülillah’ demek gibi Allah’a olan minnettarlığını dille ifade etmeyi kapsar.

  -Uzuvların şükrü ise Allah’ın verdiklerini insanlığın yararı ve O’nun rızası için doğru yolda kullanmaktır.

 2. Wonderful post Semra, thank you.

 3. Reblogged this on A Call to Witness and commented:
  This is a message we all need to take to heart because Gratefulness resonates for all the children of Abraham. All God’s Creation. https://youtu.be/yE0W-kQyz6A4

 4. Hello my Dear Sister
  I think of you often, looking to the sky hoping you and family are safe is the crazy world. I’ve read your post, to sick to respond. Know I think of you with every like button.
  May Allah Bless you with good health.

  Your Sister Melinda
  Hugs

  • Peace be upon you dear sister Melinda, Alhamdulillah, My family and I are well. Hope you and your family are doing well too.I still pray for your health and happiness. May Allah give you shifa and grant you with complete health. Everything that comes from Allah is good, everything that comes from us is bad!

   Love you ❤ xoxo

 5. Very interesting and moving post, dear Semra— sending love and best wishes. Aquileana 🙂

 6. Never forget that God entrusts the hardest tasks with his greatest servants.

 7. You must cleanse yourself daily from the dirt of negativity, if you wish to progress unharmed down the road of life.

 8. Jazakallah absolutely amazing . I will try to share this as well . It’s very touching.

  We often forget. Thank you for reminding us.

  http://waragainsteatingdisorder.com/2016/05/25/children-media-no-elsa-light-blinding/

 9. Jazakallah Jazakallah and Jazakallah

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: