~World~Dünya~

2048 (10)
The world is so empty if one thinks only of mountains, rivers and cities; but to know someone here and there who thinks and feels with us, and though distant, is close to us in spirit – this makes the earth for us an inhabited garden”
Johann Wolfgang von Goethe
 
sem
Dünya, öyle boştur ki, eğer biri, dağlar, nehirler ve şehirlerden olarak  sadece düşünürse;
Ama orada burada düşünen birisini bilmek, bizimle hisler ve manen bize yakındır , ve buna rağmen uzak, — Bu, bizim için dünyayı yaşanan bir bahçeye yapar.
Johann Wolfgang von Goethe
Reklamlar

3 Yanıt to “~World~Dünya~”

 1. Burada hiç kimse durucu değil,
  Hepimiz dünyâdan göçmeye geldik.
  Kör olan bu işi görücü değil,
  İyiyi kötüden seçmeye geldik.
  Pazarcılar gibi alış-verişle, Kaynakwh: İbrahim Sadri – Dünya Sesli Şiiri Dinle
  Öbür âlem için bir sürü işle,
  Az bir sıkıntı, biraz bekleyişle,
  Bu çetin köprüyü geçmeye geldik.
  Gelmedik buraya biz dava için,
  Encâmı karanlık bir kavga için,
  Dünyâlara ait bir sevdâ için,
  Bizler âb-ı hayat içmeye geldik.
  Kehf ashâbı gibi mağaralarda,
  O en Kutlu ile mübârek GÂR`da,
  Henüz ölüp gömülmeden mezarda,
  Bitmeyen çileyi çekmeye geldik.
  Niceler düştüler dünyâ ağına,
  Vuruldular bahçesine bağına,
  Anlarlar varınca son durağına,
  Bizler bu bahçeyi ekmeye geldik…

  ♥♥♥♥ELLERİMİZİN BÜYÜK BOŞLUĞU♥♥♥♥

  burası dünya ve biz artık çok sıkıldık
  alıp başımızı sana gelmek istiyoruz
  sana gelmek
  sana gelmek, orada kalmak istiyoruz
  çok unuttuk hatırlamak istiyoruz
  başımızın okşanmasını gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz
  yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz
  rüzgarın sesini, ırmağın sesini
  dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk
  erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken
  seni istiyoruz aslında. bunu söyleyemiyoruz

  her yer gece, çok gece
  ve biz meleklerini istiyoruz rabbim
  çok yenildik yetmez mi?
  bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında bir günahın tenhasında
  büyütüp durduk siyahı

  gece gece gece
  her yağmur tanesini bir melek indirirken yer yüzüne
  her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi ?
  bilmiyoruz
  çünkü
  bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu
  kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an
  sonra oturup düşüneceğiz bütün olanları
  yusuf’u düşüneceğiz, yakup’u, musa’yı
  isa’yı düşüneceğiz, nuh’u ve öbürlerini ve efendimizi
  efendimizi !

  kuyular kuyular kuyular kazdık
  bir nefes üflemen için yer yüzü bataklığında sazdık kestik kendimizi deldik yaktık
  sonra sana değil dünyaya aktık
  dünya ki mescittir biz onu otel yapmışız
  kalktık ki yenilmişiz değişmişiz azmışız
  bir sızı kalmış içimizde başka bir şey yok
  bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız

  bir çocuk oyuncağını alamamış
  bir kız sevdiğini saramamış
  bir anne kollarını açıp bekliyor oğlunu
  bir adam paramparça bir çift göz için
  birisi ekmek götürememiş evine birisi aşk
  birimiz dünyayı kurtaracak
  birimiz yarını
  birimizin aklı tutuşmuş yanıyor

  geldik işte bunlar ellerimiz
  açılmış bak bilirsin ne diye
  ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik
  açtık işte bunlar ellerimiz
  burası dünya
  şu biziz
  bunlar da ellerimiz
  öyle açık öyle acemi öyle boş
  öyle mahcup öyle dalgın öyle boş
  öyle boş

  senin değil miyiz hepimiz ?
  senin değil mi her şey
  alırsın kime ne verirsin kime ne ? ve bu açtığımız eller senin değil mi?
  senin değil miyiz rabbim
  bir yıldız bir ağaç bir buğday tanesi kadar

  kimsesiziz kime gidelim
  yaralarımız var kime
  sıcak bir şey arıyoruz kime
  merhamet istiyoruz kime
  bağışlanmak istiyoruz kime gidelim
  sorumuz ve cevabımız aynı değil mi?
  yorgunuz kaybetmişiz dalgınız kırgınız küsmüşüz
  bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim
  çok yürüdük yollar kayboldu yol olduk sana geldik
  ne getirdin deme bize senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur

  geldik işte bunlar ellerimiz
  bunlarda ellerimizin büyük boşluğu
  beş duygum harab, altı yönüm harap
  on parmağımda on acı ya rab
  denize dalan bir desti nasıl tahammül etsin suya
  fırlattın beni dünyaya
  yeniden al kucağına, çağır beni yeniden
  be saman çöpünü kasırgada bırakma
  büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor
  kapı açılacak yoksa niye var
  rahmet örtecek günahı
  geride kalacak gazabın adımları
  duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları
  sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz
  görüneceksin durmadan kendimizden gececeğiz
  görüneceksin her şeyimizle sana göçeceğiz

  ol dedin olduk senden
  gel dedin geldik sana
  başımız yerde
  açtık ellerimizi sevgilinle birlikte
  bize bak çekip çıkalım uçurumlardan
  bize bak çıkalım dünyanın bütün kulluklarından
  parçansak al bizi bir daha ayırma evinde uyuyalım
  yabancıysak dost ol bize senden ayrılmayalım
  elimiz açık başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz
  sevdiklerin aşkına sevenlerin aşkına
  inşirah inşirah inşirah
  ayetin değil miyiz ya allah

  İBRAHİM SADRİ

 2. Mehmet Says:

  merhaba
  nasılsın iyimisin
  sağlıcakla ve hoşça kal
  iyi günler dileklerimle

 3. GEÇMİŞTEKİLERDE DİRİ İDİLER Says:

  Yedinci Lem’a: Bak, nasıl sahife-i arz üstünde Zât-ı Ehad-i Samedin hâtemlerini az dikkatle görebilirsin. Başını kaldır, gözünü aç, şu kâinat kitâb-ı kebîrine bir bak. Göreceksin ki, o kâinatın heyet-i mecmûası üstünde, büyüklüğü nisbetinde bir vuzuh ile hâtem-i Vahdet okunuyor. Çünkü, şu mevcudât bir fabrikanın, bir kasrın, bir muntazam şehrin eczâları ve efradları gibi bel bele verip, birbirine karşı muâvenet elini uzatıp, birbirinin suâl-i hâcetine, “Lebbeyk, başüstüne!” derler, el ele verip bir intizam ile çalışırlar, başbaşa verip zevi’l-hayata hizmet ederler, omuz omuza verip, bir gâyeye müteveccihen bir Müdebbir-i Hakîme itaat ederler.

  Evet, güneş ve aydan, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut, tâ nebâtâtın, muhtaç ve aç hayvanların imdadına gelmelerinde ve hayvanların zayıf, şerif insanların imdadına koşmalarında, hattâ mevadd-ı gıdâiyenin latîf, nahif yavruların ve meyvelerin imdadına uçmalarında, tâ zerrât-ı taâmiyenin hüceyrât-ı beden imdâdına geçmelerinde câri olan bir düstur-u teâvünle hareketleri, bütün bütün kör olmayana gösteriyorlar ki, gayet Kerîm birtek Mürebbî’nin kuvvetiyle, gayet Hakîm birtek Müdebbir’in emriyle hareket ediyorlar.

  İşte, şu kâinat içinde câri olan bu tesânüd, bu teâvün, bu tecâvüb, bu teânuk, bu musahhariyet, bu intizam, birtek Müdebbir’in tertibiyle idare edildiklerine ve birtek Mürebbî’nin tedbîriyle sevk edildiklerine katiyen şehâdet etmekle beraber; şu bilbedâhe san’at-ı eşyada görünen hikmet-i âmme içindeki inâyet-i tâmme ve o inâyet içinde parlayan rahmet-i vâsia ve o rahmet üstünde serilen ve rızka muhtaç herbir zîhayata onun hâcetine lâyık bir tarzda iâşe etmek için serpilen erzak ve iâşe-i umumi, öyle parlak bir hâtem-i tevhiddir ki, bütün bütün aklı sönmeyen anlar ve bütün bütün kör olmayan görür.

  Evet, kasd ve şuur ve irâdeyi gösteren bir perde-i hikmet, umum kâinatı kaplamış. Ve o perde-i hikmet üstünde lûtuf ve tezyin ve tahsin ve ihsanı gösteren bir perde-i inâyet serilmiştir. Ve o müzeyyen perde-i inâyet üstünde kendini sevdirmek ve tanıttırmak, in’âm ve ikram etmek lem’alarını gösteren bir hulle-i rahmet, kâinatı içine almıştır. Ve o münevver perde-i rahmet-i âmme üstüne serilen ve terahhumu ve ihsan ve ikramı ve kemâl-i şefkat ve hüsn-ü terbiyeyi ve luti-u Rubûbiyeti gösteren bir sofra-i erzak-ı umumiye dizilmiştir.

  Evet, şu mevcudât, zerrelerden güneşlere kadar, ferdler olsun, neviler olsun, küçük olsun, büyük olsun, semerât ve gâyâtla ve faydalar ve maslahatlarla münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş; ve o hikmetnümâ sûret gömleği üstünde lûtuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inâyet, her şeyin kametine göre biçilmiş; ve o müzeyyen hulle-i inâyet üzerine tahabbüb ve ikram ve tahannün ve in’âm lem’alarıyla münevver rahmet nişanları takılmış; ve o münevver ve murassâ nişanları ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde bütün zevi’l-hayatın tâifelerine kâfi, bütün hâcetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumi kurulmuştur.

  İşte şu iş, güneş gibi âşikâre, nihayetsiz Hakîm, Kerîm, Rahîm, Rezzâk bir Zât-ı Zülcemâle işaret edip gösteriyor.
  Sözler | Yirmi İkinci Söz | 272

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: