Vakt-i şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola!

– Neden sustun?
– Sanki yüreğim titredi.
– Haklısın. ‘O’nu yüreğine sığdır.
– Ama çok büyük!
– Ne çıkar, imanın O’na yeter.
– Nerede O?
– Her yerde!
– Nasıl?
– Yüreğini aç görürsün.
– Nasıl açarım yüreğimi?
– Bir tebessümle bak her şeye!
– Tebessüm?
– Her kapının anahtarı…
– Kapı?
– Girmeden bilemezsin ki!
– Korkuyorum.
– İnsan bilinmeyenden hep korkar.
– Ben bilmiyorum.
– Belli oluyor, neyi bilmiyorsun?
– Ben’i, kendimi.. Ben kimim, neyim?
– Sen sevgiyle beklenensin.
– Kimin sevgisiyle?
Onun.
– O zaman sen kimsin?
Sen’im.
– ?? 

Taşkın Tuna / İki Elma İki Ayna
Reklamlar

13 Yanıt to “Vakt-i şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola!”

 1. DENİZ Says:

  CUMA GÜNÜNÜZ MÜBAREK OLSUNAŞURE GÜNÜ NEDİR?Muharrem ayının 10. günü aşüre günüdür.Aşüre günü sadece müslümanların değil,hristiyan ve yahudilerinde önemsedikleri kutsal bir gündür.Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir.Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması,Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması,Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması,Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması,Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması,Hazret-i Yakub’un, oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması,Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması,Hazret-i Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması,Hazret-i Musa’nın Kızıl denizi geçmesi,Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması,Aşure günü olduğu rivayet edilmektedir.

 2. ALİ Says:

  Cumanız Mübarek OlsunİLK OLAYLAR:*insan oğlunun ilk babası Hz. Adem’dir.*İlk işkence gören köle Bilal-i Habeşi Hazretleridir.*İlk besmeleyi kullanan Süleyman Aleyhisselam dır.*İlk yeryüzünden kalkacak olan nimet baldır.*Müslümanların ilk yaptığı camii Küba Mescididir. İlk Cuma namazı da burada kılınmıştır.*İlk yeryüzünde kılınan cenaze namazı Hz. Adem’e ait olup Melekler kılmıştır.*İstanbul da ilk camii yaptıran Yıldırım Beyazıt tir*Cennete girecek ilk dokuz kişi şehit, son derece iffetli fakir kişi, ibadeti tam yapıp hakkını veren kul,Cehenneme girecek ilk üç kişi ;Herkese musallat olmuş emir, hakkını tam vermeyen zengin kişi, böbürlenen fakir.*İlk İslam’a davet için gönderilen elçi Amr Bin Ümeyye dir.*Kadınlarda ilk kemer kullanan Hz. İsmail’in annesi Hz. Hacer validemizdir.*İlk defa bid’atçı uydurma hadislerin kökünü kazıtan Sultan Selahaddin Eyyüb-i dir.*Kuldan ilk çıkarılacak şey hayadır.*Dünyada ilk insan hakları beyannamesi Peygamber Efendimizin Veda Hutbesidir.*İlk yazı yazan ve dikiş diken İdris Aleyhısselamdır.*İslam Felsefesinin ilk kurucusu El kindi dir.*İlk imam Hz. Cebrail dir. Ve cemaatle kıldıkları namaz sabah namazıdır.*Kına ve Mersin yaprağı ile ilk saçını boyayan Hz İbrahim dir.*Peygamberimizin ilk alemdarı Büreyre dir.*Ana rahminden dünyaya gelen her çocuk ilk defa AĞ sesini çıkarır buda Süryanicede Yüce Allah ım manasına gelir.*Yeryüzünde ilk biten ağaç böğürtlen ağacı olup Hz .İsa’nın Asası bundandır.*İlk katil Kabildir.*İlk Kıble Kudus’dür.*Hz. Muhammed’in ilk oğlu Kasımdır.*İlk İslam deniz seferi Hz. Osman zamanında Kıbrıs fethidir*Türkler arasında ilk defa İslamiyet’i kabul eden Karahanlı Hükümdarı Saltuk Buğra handır.*Kur-anın harf sayısını ve ortasını ilk bulduran HACCAC olup buna göre 325745 harf sayılmış yarısında Kehf Suresindeki “Malem testetiasabra”deki “T” harfidir.*İlk ateşe tapan kabildir.*Dünya tarihindeki ilk üniversiteleri Büyük Selçuklular zamanında kurulan Nizamülmülk Medreseleridir 1067*Müzikte ilk defa sol anahtarı ve notayı Müslümanlar bulmuşlardır.*İlk mezarı kabil ve karga bulmuştur.*Medine nin ilk adı YESRİB idi*Şahsı adına olup da gümüşten yapılan ve resmen kullanılan ilk mühür HAZRETİ MUHAMMED’indir.*Peygamberler içinde ne zaman ve ne suretle ibadet ettiği bilinen ilk ve tek peygamberHAZRETİ MUHAMMED’dir.(Alıntı)

 3. Mehmet Says:

  Cumanız, Aşure Gününüz ve Aşure Geceniz Mübarek Olsun Efendim Muharrem’in onuncu gününe aşûre günü, dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de aşûre gecesi denir. Muharrem’in onuncu gününe Aşûre Günü, dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşûre Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşûre Gecesi, bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre Günü’nde kabul buyurdu. Âdem aleyhisselâmın tevbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göke çıkarılması, Ya’kûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsüf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsüf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıkdan kurtulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldenizden geçip, Fir’avnın boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve yehûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göke çıkarılması hep Aşûre günü oldu. Nûh “aleyhisselâm” gemide aşûre tatlısı pişirdiği için müslimânların Muharremin onuncu günü aşûre pişirmesi ibâdet olmaz. Muhammed “aleyhisselâm” ve Eshâb-ı kirâm “radıyallahü anhüm ecma’în” böyle yapmadı. Bugün aşûre pişirmeği ibâdet sanmak, bid’atdir, günâhdır. Muhammed aleyhisselâmın yapdığı veyâ emr etdiği şeyleri yapmak ibâdet olur. Din kitâblarının yazmadığı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevâb olmaz. Günâh olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyâfet, fakîrlere sadaka vermek sünnetdir, ibâdetdir. İbni Âbidîn, beşinci cild, ikiyüzyetmişaltıncı sahîfede diyor ki, (Kirpiklere sürme çekmek sünnetdir. Fekat, bunu yalnız Aşûre günü yapmak harâmdır). Bu günlerde oruç tutmak çok sevaptır. Yalnız onuncu günü değil, bir gün önceki veya bir gün sonraki günle birlikte tutulur. İslâmiyette matem tutmak da yoktur. Hazret-i Hüseyn “radıyallahü anh” o gün şehîd oldu diyerek, mâtem tutmak, döğünmek de bid’atdir. Günâhdır. Şî’îler, hazret-i Hüseyn için mâtem tutuyorlar. Hazret-i Hüseyni, hazret-i Alînin oğlu olduğu için, tapınırcasına övüyorlar. Ehl-i sünnet ise, onu Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” torunu olduğu için çok seviyoruz. İslâmiyyetde mâtem tutmak yokdur. Müslimânlar, yalnız Aşûre günü mâtem tutmaz. Kerbelâ fâciasını hâtırlayınca her zemân üzülür. Kalbleri sızlar. Gözleri kan ağlar. İslâmiyyetde mâtem tutmak olsaydı, Aşûre günü değil, Resûlullahın Tâifde mubârek ayaklarının kana boyandığı ve Uhudda mubârek dişinin kırılıp, mubârek yüzünün kanadığı ve vefât etdiği gün mâtem tutulurdu. – Muharremin ilk on geceleri ve her Cum’a ve pazartesi gecesi de mubârekdir. Şernblâlî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (İmdâd-ül-fettâh) kitâbında, bu gecelerin fazîletlerini uzun yazmışdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Allahü teâlâ, Aşûre Günü’nü üstün kılmıştır. Allahü teâlâ, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, Arş’ı ve melekleri, Âdem aleyhisselâmı Aşûre Günü yarattı. İbrahim aleyhisselâmın dünyaya gelişi ve Nemrud’un ateşinden kurtuluşu Aşûre Günü oldu. İbrahim aleyhisselâma, oğlunun yerine kesmek için, büyük koç bugün ihsan edildi.” “Aşûre Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir.” “Aşûre Günü’nün orucu, bir senelik geçmiş günahlara kefarettir.” Allahü tealaya emanet olunuz efendim. Cuma gününü, aşure gecesini ve aşure gününü tebrik ederiz, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Huzur Pınarı

 4. Suğra Says:

  CUMANIZ MÜBAREK OLSUN….Ya Rabbi! Sen çokca affeden çokca bağışlayansınYa Rabbi! Sen hep merhameti bol olansın…Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur’an dan, amellerimizi sünnetinden ayırma…Razı geleceğin şekilde yaşat ve ha$ret…ALLAH’ım kalbimizdekilerini hayreyle, hakkımızda hayreylediklerini kalbimize ver….Bizleri rızanı kazanan kullardan ve bizleri Senden razı olan kullarından eyle…!Amin amin amin

 5. Graciela Says:

  Este día tan lleno de niñez,la cápsula verde de los eucaliptosen el suelo,entre hojas.El buen aroma frío y viejo traede la mano,consigo,los paseos al sol y por un parqueen un abril de viento.Por mirar la vereda así y oír el ruidode las hojas, arriba;por recojer las cápsulas y aspirar hasta el almasu antiguo olor, se puede,-aveces,sí,se puede-abrir puertas cerradas hacía días remotos;las mañanas del sol y un aire limpio,fino,los bancos de madera por el borde del parque,las veredas desiertas,un viento decidido contra la cara,frio,y en la mano,tibieza de las mano materna.Ya paso la Noche Buena y ahora esperar el Fin de Año Nuevo 2010, otra fiesta muy especial, donde cada uno espera que este añoque entra sea mejor que el anterior…Os deseo una semana feliz…Abrazos Graciela

 6. Maria Says:

  Hi Semra!From Lisbon to you…Happy New Year!with love, peace, more justice and freedom!Kiss

 7. ilyas Says:

  Ağlamayın Arkamdan kanatlarım ağır ağır düşerken ümit korku can havliyle pür edep ölüm korkusu ve kokusu yüzüm sapsarı elinizi elime dokundurun yavaşça ve yasinle baş yastıkta nasipse usul usul sönerken azar azar sessizce ağlamayın peşimden hem size ne oluyor vefamı dediniz hadi ordan merteklerdir dostlarım yapa yalnız kalırken tipi boran olsada namazıma geliniz mezara olmasa da ağlamayın sakın ha toprağımı atarken rahmetliyi severdim yok yok daha dün konuşmuştuk duyunca çok şaşırdım istemem ben istemem boş lakırdı sessiz sessiz derinden bir fatiha sal yeter lakin yapayalnızım sitemim zorumdandır günahlar günahlar günahlar tövbem var gözyaşımla tek hasadım bu işte gözyaşıma sığındım tövbeyi siper ettim yaşım var abi yaşım yedi düvele bedel hem size ne oluyor ağlamayın peşimden dönün bakın çevreme komşularım ölüler sizin komşular kimdir vah yaşayan ölüler yetiş hoca efendi tez yetiş helallık al ne olur helal olsun helal olsun helal olsun istemem çiçekleri susturun alkışları ben fatiha isterim titreyerek damardan hem masrafta bedava kalakaldım baş başa merteklerin altında aman Allahım aman siz helvamı yiyorken ben amelle yüz yüze ve bir yiğit yetişti semerkand illerinden kocaman elleriyle sihirli gözleriyle sardı beni bir neşe esrarlı bakışıyla derken dilim açıldı kefenim büyülendi ümidim şaha kalktı suspus oldu endişe kurtuldum gariplikten her taraf gül bahçesi susun artık terk edin mezarımı sessizce ben fatiha isterim okuyun bir solukta ayrılırken ne olur ağlamayın peşimden

 8. Carmina Says:

  AMIGO La magia del primer amor consiste en nuestra ignorancia de que puede tener fin. Benjamin DosraeliVamos amigo brindemospor el buen amor, por el mal amor.Por el perdon que hemos de otorgarnosa nosotros mismos..Perdonar nuestros errores.Amigo recuerda esto:La vida un dia puede serun matorral lleno des espinas….y el proximo:Un hermoso jardin llenos de flores….Amigo estas muy cansado…traes muchas heridas..levantate apoyate en mi alma..Vamos, caminare contigoel resto de tu jornada… Empieza un nuevo año 2010y quieros deciros lo feliz que me siento de poder entrar en vuestros blog y poder dejar mi poema y y mi mensaje de felicitación.Pero mucha más alegria siento cuando entro en mi blog y veo vuestras visitas,esos poemas y deseos de que mi vida sea lo más placida posible.Os doy las gracias por ser mis amigos,y os deseo un Año nuevo 2010 que sea mucho mejor que este que dejamos.que todo lo que habeis soñado se cumpla, que seais muy felices.FELIZ AÑO NUEVO 2010

 9. Nabil Says:

  alaho akbar

 10. Alberto Says:

  thanks dear friend ! wish you a sreno years and forgiveness of ALLAH……(Alberto)

 11. ♣ Ąηηα Says:

  Bom Dia Alegria!O tempo da vida é curto. Nada nos detém quando pensamos que o tempo não dá ao tempo, tempo para saber amarO tempo, quase mordaz, esta sempre a perder tempo, para não acarinhar a familia, os filhos, e até a sorte.Porque o tempo de mansinho, tira-nos o sono, e ficamos pela madrugada dentro, á espera que o tempo, chegue devagarinho.Qual coisa dizia o poeta, que nos fere tanto, porque o tempo que podia deixar-se acarinhar, perde tempo, e não temos tempo, para saber andar.E ao fim da jornada desta vida amargurada, porque não teve tempo, o homem cruza-se, sem tempoe vai desta a voar.Pobre tempo sem tempo, que não sentiu na vida, o abraço languido dum tempo, dum beijo que não se deu, porque não houve tempo, e o ser humano desapareceu.  ώώ  ώώ  ώώ ώώ  ώώ \’:.ώ.:\’\\)(/„„„„„\\)(/„„„\’:.ώ.:\’\\)(/„„„„„\\)(/„„„\’:.ώ.:\’\\)(/„„„===================================== Beijos sem fim…♣ Ąηηα ♣Para ti:http://i38.tinypic.com/20577h3.jpg

 12. inexistente Says:

  BOM ANO DE 2010!!!Beijos, Sorrisos e Flores.✲Madalena✲http://i216.photobucket.com/albums/cc119/madalenab/madabfestas.png

 13. ♣ Ąηηα Says:

  BOM DIA ALEGRIA!¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸ Procuro uma alegriauma mala vaziado final de anoe eis que tenho na mão- flor do quotidiano -é voo de um pássaroé uma canção.¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸ Beijos sem fim…♣ Ąηηα ♣Para ti:http://i48.tinypic.com/20gg0nq.jpg

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: