Hicretin Nereye, Sor Kendine ! Happy new Hijri Year 1431!

sem-sav
“Güllerin efendisine salat’ü selam, onun ümmetine dua ile mübarek olsun…” Hicri Yılbaşı, (kameri) hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan andır. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00.00 da değil güneş batması ile (akşam ezanı) geçilir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’an’da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş edilmemesi ile ilgili islam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır.

Gülüm soldu, kaldı dalı dikenli
Ömür geçti, solan tek gül değildi.
Bitti bu yaşam, aslın geldi vakti,
Geç bu yoldan bari anla halimi… 
M.Celal

Müslümanların gerek tebrikleşme gerekse bazı mevzuları zamana bağlama hususunda ve bilhassa İslâmî bahislerde hicrî yılı esas olarak kabul etmelerini tavsiye eder, bu vesile ile yeni hicrî yılınızı tebrik ederim !

love Allah-Sem

Reklamlar

14 Yanıt to “Hicretin Nereye, Sor Kendine ! Happy new Hijri Year 1431!”

 1. AKDэηİZ яÜZGÂяI™ Says:

  \’\’1 Muharrem Perşembe ( 16 Aralık\’ı 17 Aralık\’a bağlayan gece ) günü idrak edeceğimiz \’\’HİCRİ YENİ YILI\’\’n(m)ızı tebrik eder, Tüm İslam Âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah\’tan niyaz ederim…\’\’

 2. Céu Says:

  Era uma vez, lá na Judeia, um rei.Feio bicho, de resto:Uma cara de burro sem cabrestoE duas grandes tranças.A gente olhava, reparava e viaQue naquela figura não haviaOlhos de quem gosta de crianças.E, na verdade, assim acontecia.Porque um dia,O malvado,Só por ter o poder de quem é reiPor não ter coração,Sem mais nem menos,Mandou matar quantos eram pequenosNas cidades e aldeias da nação.Mas, por acaso ou milagre, aconteceuQue, num burrinho pela areia fora,FugiuDaquelas mãos de sangue um pequenitoQue o vivo sol da vida acarinhou;E bastouEsse palmo de sonhoPara encher este mundo de alegria;Para crescer, ser Deus;E meter no inferno o tal das tranças,Só porque ele não gostava de crianças.(Miguel Torga)UM SANTO NATAL PARA TI QUERIDA SEMRA E TODA A FAMILIAOBRIGADA POR FAZERES JÁ PARTE DA MINHA VIDAOBRIGADA POR ESTARES AÍ!O MEU CARINHOCÉU

 3. rachid Says:

  allah bless your think for islam ))) i can feel you islamic soul all time ))) happy new year islamic for you and for all your familly my best semra

 4. MARGHIAN Says:

  From the birth of Muhammad???? Right!!! The birth celebration of any prophet is important. I am catholic but….In the mean of universality of divinity…I believe God as universal….not only for christians…but for all beings in all the universe. Qurans says that Allah is tle Lord of Worlds….and I believe it….Bye Semra, in the ..name of the God of all…Allah oar you, God for us….but….the same, ONE Spirit…to join all souls in a single family. A song says so: " We are the world, we are the God\’s children….we are the ones we\’ll make a better day.so, let\’s us start ..givin\’". *Ciao, Semra, ti porto nel mio cuore*. *It means: "Bye, , Semra, I keep you inside my heart".Marghian

 5. Mehmet Says:

  Hicri yılbaşı Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, hicri [kameri] yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi [bu yıl Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece, yani bu gece] Müslümanların yılbaşı gecesidir. Yılbaşı gecemiz mübarek olsun! Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu. İslamiyet’ten önce Araplar, Muharrem ayında harp etmek isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya koyarlar, sonraki ayın ismini, Muharrem ayına takarlardı. Böylece haram ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu. (Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah’ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir yıl helal edip, başka yıl onu yine haram ederler. Böylece, Allah’ın haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar) mealindeki, Tevbe suresinin 37. âyet-i kerimesi, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti. Kur\’an-ı kerimde bildirilen ve dinde kullanılan Arabî ayların bir yılı, bir güneş yılından on gün kısadır. Hicri kameri aylar, hicri şemsi ve miladi aylara göre, on gün önce gelmektedir. Bunun için Müslümanların mübarek günleri veya geceleri, şemsi yıllara göre, her yıl on gün önce olur; çünkü mübarek günler, güneş aylarına göre değil, kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir. İslamiyet’te, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Peygamber efendimizin doğum günü [mevlid kandili] ve mübarek geceler, hicri yılla kutlanır. Bütün ibadetlerde ve dini faaliyetlerde kameri aylar esas alınır. Hac, oruç, kurban ve bayram günleri kameri aylara göre tespit edilir. Haccı Allahü teâlânın bildirdiği Zilhicce ayında yapmayıp da miladi bir ayda mesela Ocak’ta yapmak, orucu Ramazan’da değil de Şubat’ta tutmak, dini değiştirmek olur. Bütün mübarek geceler de, kameri aylara göre tespit edilir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bu gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Bu geceleri de başka günlere almak, dini değiştirmek olur.

 6. ALAADDİN Says:

  Eğer denilse: "Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli, kanlı fitnenin hikmeti ve veçh-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra lâyık değildiler." Elcevap: Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebâtâtın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar, fıtrî birer vazife başına geçer. Öyle de, Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. "İslâmiyet tehlikededir, yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Herbiri, kendi istidadına göre, câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı îmâniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur\’ân\’ın muhafazasına çalıştı, ve hâkezâ, herbir taife bir hizmete girdi. Vezâif-i İslâmiyette hummâlı bir surette sa\’y ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktârına, o fırtına ile tohumlar atıldı, yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat, maatteessüf, o güller ve gülistan içinde, ehl-i bid\’a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Güya dest-i kudret, celâlle o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziyye ile, pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hafızları, asfiyaları, aktabları âlem-i İslâmın aktârına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, Kur\’ân\’ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi sadede geliyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın umur-u gaybiyeden haber verdiği gibi doğru vukua gelen işler binlerdir, pek çoktur. Biz yalnız cüz\’î birkaç misaline işaret edeceğiz. İşte, başta Buharî ve Müslim, sıhhatle meşhur Kütüb-ü Sitte-i Hadisiye sahipleri, beyan edeceğimiz haberlerin çoğunda müttefik ve o haberlerin çoğu mânen mütevatir ve bir kısmı dahi, ehl-i tahkik onların sıhhatine ittifak etmesiyle, mütevatir gibi kati denilebilir. İşte, nakl-i sahih-i kati ile, Ashabına haber vermiş ki: "Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü\’l-Makdise muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz." -1- Haber vermiş. Hem "Tahminim böyle" veya "Zannederim" dememiş. Belki, görür gibi kati ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit, hicrete mecbur olmuş, Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. ——————————————————————————–1- Bir kaç değişik hadisten alınmış haberlerdir. Bazıları: Buharî, Cihad:157, Menâkıb:25, İman: 3; Müslim, Fiten: 75, 76; Tirmizî, Fiten: 41. Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 101 hicretimiz allah ve resulune olsun . daim

 7. Aimee Says:

  allah bless your think for islam ; i can feel you islamic soul all time ;happy new year islamic for you and for all your familly my best semra.。。。

 8. ♣ Ąηηα Says:

  BOM DIA ALEGRIA!.♥………♥………♥………♥………♥"FELIZ NATAL"Mais uma quadra festiva,Se aproxima afinal,A mais excelsa do ano,Que é a festa do Natal.Que o Natal seja vivido,Com muita fraternidade,Cheio de saúde e paz,Em toda a humanidade.Feliz Natal para todos,Novos velhos e crianças.Que ele venha sem reservas,Concretizar esperanças.Que não haja distinção,Entre os povos em geral,Em unida comunhão,Faça sentido o Natal !….♥………♥………♥………♥………♥Beijos sem fim…♣ Ąηηα ♣Presentinho:http://i46.tinypic.com/sbn7sy.jpg

 9. JUDDY Says:

  BOM DIA¦:-**-:¦:-**-:¦:-**-:¦:-**-:¦:-**-:¦ﻼჱﻼ.NATAL,ﻼჱﻼNatal… é tempo de comemorar !Comemoremos a vida, a família,os amigos e os nossos ideais.Ah ! Como seria bom se nesse natalpudéssemos realizar todos nossos sonhos.UM FELIZ NATALBEIJOS COM MUITO CARINHODA AMIGA DE SEMPREJUDDY________קקקקק×______ק×__________ק×____ק×______))______ק×___ק×_______((________ק×__ק×________()_________ק×_ק×________(,,,)________ק×_ק×_______,(,|,"\\,______ק×__ק×_____[_____]______ק×___ק×___[_______]___ק×_____ק×_[_______]_ק×___$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$__FELIZ____$$$$$$$___NATAL____$$$

 10. ♣ Ąηηα Says:

  BOM DIA ALEGRIA!Bom Fim de Semana!♥ ______________$ ♥ ______________$$ ♥ _____________$__$ ♥ ____________$____$ ♥ ___________$__$$__$ ♥ ____________$_$$_$ ♥ ______________$$ ♥ __________$$$$$$$$$ ♥ ____$$$___$_______$ ♥ _$$$$$$___$_______$ ♥ __$$$$$___$_______$ ♥ ____$$$$$$$_______$ ♥ ____$$$$$$$_______$$$$ ♥ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Beijos sem fim…♣ Ąηηα ♣http://i45.tinypic.com/214bak0.jpg

 11. ilyas Says:

  **********Eğer Özlemek İstiyorsan**********Seni yaratana kavuşturacak zamanı özleSeni Harem-i Şerife götüren toprağın kokusunu özleMedine-i Muharremin yeşil kubbesini özleEğer özlemek istiyorsanAsr-ı Saadet’in nurlu yolunu özleHz. Peygamberin nur cemalini, gül kokusunu özleSıddık-Ekberin dostluğunu özleÖmer-i Faruğun y…iğitliğini özle, adaletini özleHz. Osman’ın hayâsını özleHz. Ali’nin âlim aşkını özleEğer özlemek istersenHz. Bilal’in Davudî sesindeki ezanı özleHz. Peygamberin miracını özle…Eğer özlemek istiyorsanHz. Hatice’nin vefasını özleAshabı Kiram’ın muazzam kardeşliğini özleAnam babam sana feda olsun Ya Rasulallah diyen dilleri özleMushab’ın malını mülkünü kenara itip imana koşmasını özleBir yılanın yıllar sonrada olsa bir sevgiliye olan hasretini gidermesini özleHz. Ebubekir’in dikenli cübbesini özleNebi nin kütüğünün hüngür hüngür ağladığını özleHz. Aişe’nin iffetini özleHz. Ali’nin cesaretini özleAshabın gece döktüğü gözyaşını özleAşere-i mübeşşereyi özleHz Nebi’nin geçtiği topraklardan geçebilmeyi özleO mübarek ele değen bardağı özleÖzlemek mi istiyorsunO zaman olup da şimdi olamayan milyonlarca şeyi özlemeyi bilmeyi özleNebinin Nübüvvet mührünü özleO’nun ayağındaki çarık olabilmeyi özleAshabın samimiyetini özleHz. Peygamber’in verdiği ibretlik cevapları özleHıradaki geceyi özleUhud’un üzerindeki yükü kaldırmayıp sallanmasını özleÜveys-i karani’nin hırka-i şerifini aldıktan sonraki sevmemi özleHz. Peygamber-i zişar nın allahu ekber deyip namaza duruşunu özleHz. Nebinin Karnına bağlandığı iki taştan biri olabilmeyi özleBedir deki Nusretullah’ın heceli etiğini özleTarifteki Hz peygambere gerilen çelik duvarın amacını özleKabe’nin Allah, Allah sesleriyle yankılandığı günü özleHz. Eyyüb’ün yüreğindeki temizliği özleHz. Esma’nın kuşağını özleSırf öptüğü için Hecerül Esvedi’ni öpebilmeyi özleMedinelilerin biatlarını özleO mübarek parmakların ayı ikiye bölmesini özlePeygamber hürmetine yağmurların bahşedildiğini özleÖzlemek mi istiyorsunYaradana lâyık bir kul,Hz. Peygambere (S.A.V.) ümmet olabilmeyi özle dua ile inş

 12. Ceren Says:

  Bizleri yaratan ve bizlere her türlü nimeti veren, insanlığın en karanlık döneminde bir hidayet rehberi olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.) gönderen alemlerin Rabbi Allah’a (c.c.) sonsuz hamd-u senalar, O’nun Sevgili Kulu ve Peygamberine (s.a.v.) salat-ü selamlar olsun!Allah’ım, nefsime takva ver. Onu temizle, nefsi en iyi temizleyen Sen’sin, nefsimin velîsi ve Mevlâsı Sen’sin.Her vaktiniz hayr olsun cumanız mübarek olsun..Semracığım Allah\’a emanet ol canım inşallah

 13. Alberto Says:

  Thank you dear friend for massively images andd for your sweet words… Embrace you and may…..ALLAH protect you….!! Good weekend ….Your friend…….Alberto).

 14. Graciela Says:

  Podría perfectamente suprimirte de mi vida,no contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de la casa,no pensarte, no desearte,no buscarte en ningun lugar común y no volver a verte,circular por calles por donde sé que no pasas,eliminar de mi memoria cada instante que hemos compartido,cada recuerdo de tu recuerdo,olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte,responder con evasivas cuando me pregunten por tíy hacer como si no hubieras existido nunca.Pero te amo. Darío Jaramillo AgudeloTe deseo una feliz semana,ya queda muy poco para Navidad,y espero que la vivas con mucho amor tú y los tuyos…Abrazos y mil besos.Graciela

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: