”Ey Vahdet !!!…Vakt- i şerif Cuma ahir ve akibet hayrola!!

 

allah c.c.

Maya bir olduktan sonra pire de bir, fil de bir.

Onun için Allah’ı bilen kimseler Kuş gibi, sonsuzluk sahasında boşuna uçmazlar.

Boş şey bunlar !

Bu, vicdanı paramparça eden büyüklük, bu uçsuz bucaksız derya,

Cenab-ı Hakk’ın ululuk noktasının bir tek parçasını bile dolduramaz.

 

”Ey Vahdet !

Sonu olmayan deniz ! Dalgalanan sensin.

Dalgaların çokluğu içinde görünen yine sensin.

Kendine bin, yüz bin çeşit isim vermiş isen de; gökyüzü, felekler, ruhlar, beden… her ne denirse densin, yalnız sensin. Sen !..

İnsanın gözü dikkat ve titizlikle âleme baksa; gökyüzüne billur gibi olan bu kubbeye, nur saçan güneşe, yedi kat göklere, arşa, bir de bu

aşağıdaki yere baksa; insanın yüzüne marifet nuru ile baksa yalnız sensin, sen !

Sünbülde, reyhanda, diken ve güllerde, arslanın yürek tırmalayan feryadında, bülbülün sesinde, neşe veren goncada, bir gölün ruhu okşayan

kokusunda, en ufak cansız cisimde ve küçücük canlıda yalnız sensin, sen !

Bütün duygularımda, kalbimde, akıl ve vicdanımda; aşkın şevkiyle sarhoş olup kendimden geçtiğim zamanlarda; yardan ayrı düşüp dertli

olduğum sıralarda; hasret ve ayrılıkla yanıp kararsız hale gelen canımda yalnız sensin, sen !

Vuslat kucağımda ay yüzlü güzel titrerken; ebedî bir hayatı bir âna sığdırırken; kendimden geçmiş bir halde kar gibi gerdanı seyrederken;

ulvî âlemin etrafında ruhum kendinden geçmiş ve hayran bir halde iken yalnız sensin, sen !..”

A’mak -ı Hayal’de ki Aynalı Baba’nın Sözleri.

 

 

Reklamlar

11 Yanıt to “”Ey Vahdet !!!…Vakt- i şerif Cuma ahir ve akibet hayrola!!”

 1. Bahattin Says:

  ELLERİNE SAĞLIK SEMRA, YİNE ÇOK GÜZEL BİR KONUYLA BULUŞTURDUN BİZLERİ,HAYIRLI CUMALARSELAM VE DUA İLE….

 2. ALAADDİN Says:

  Evet, şems ve kameri, anâsır ve maâdini, nebâtât ve hayvanâtı bir nakş-ı âzamın atkı ipleri gibi, o bin bir isimlerin şuâlarıyla tanzim eden ve hayata hâdim eden ve nebâtî ve hayvanî olan umum vâlidelerin gayet şirin ve fedâkârâne şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevi\’l-hayatı, hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rubûbiyet-i İlâhiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı âzamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhâr eden o Rahmân-ı Zülcemâl, elbette kendi istiğnâ-i mutlakına karşı rahmetini, ihtiyac-ı mutlak içindeki zîhayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen, "Bismillahirrahmanirrahim" de, o şefaatçiyi bul. Evet, rûy-i zeminde dört yüz bin muhtelif ayrı ayrı nebâtâtın ve hayvanâtın tâifelerini, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine, kemâl-i intizam ile, hikmet ve inâyet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arzın sîmâsında hâtem-i ehadiyeti vaz\’ eden, bilbedâhe, belki bilmüşâhede, rahmettir. Ve o rahmetin vücudu, bu küre-i arzın sîmâsındaki mevcudâtın vücudları kadar kat\’î olduğu gibi, o mevcudât adedince, tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hâtem-i rahmet ve sikke-i ehadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyet-i mâneviyesinin sîmâsında dahi öyle bir sikke-i rahmet vardır ki, küre-i arz sîmâsındaki sikke-i merhamet ve kâinat sîmâsındaki sikke-i uzmâ-i rahmetten daha aşağı değil. Adetâ bin bir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrâkiyesi hükmünde bir câmiiyeti var. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki, sana bu sîmâyı veren ve o sîmâda böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hâtem-i ehadiyeti vaz\’ eden Zât, seni başıboş bıraksın; sana ehemmiyet vermesin, senin harekâtına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kâinatı abes yapsın, hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın, hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan, güneş gibi zâhir olan rahmetini ve ziyâ gibi görünen hikmetini inkâr ettirsin? Hâşâ! Ey insan! Bil ki, o rahmetin arşına yetişmek için bir mi\’rac var. O mi\’rac ise, "Bismillahirrahmanirrahim" \’dir. Ve bu mi\’rac ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur\’ân-ı Mu\’cizü\’l-Beyânın yüz on dört sûrelerinin başlarına ve hem bütün mübârek kitapların ibtidâlarına ve umum mübârek işlerin mebde\’lerine bak. Ve besmelenin azamet-i kadrine en kat\’î bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şâfiî (r.a.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: "Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur\’ân\’da yüz on dört defa nâzil olmuştur."Sözler | On Dördüncü Lemanın İkinci Makamı | 17

 3. Suğra Says:

  Hayırlı cumalar…..Dualarıma içtenlik ver, ey RabbimHer ihtiyacımı sana muhatap olma vesilesi eyleFısıltılarımı da, iç çekişlerimi de,suskunluklarımı da dua diye kabul eyleHer duamda sonsuz yakınlığını hissetmeyi, hiç bitmez ihsanını tatmayı nasip eyleRabbim, bana beni Sen verdinVerdiğin yüzünden Senden yüz çevirenlerden eyleme beniRabbim, elimdekiler Senin elindendirElimdekiler yüzünden Seni unutanlardan eyleme beniBu fani hayatımı ebedi hayatın başlangıcı eyleKalbimi sana kul olmakla ihya eyleKulluğumu daim eyleHatalarımı Sana yakınlaşma vesilesi eyleGünahlarımı da Sana yönelme bahanesi eylePişmanlıklarımı Senin kapına yüz sürme sebebi eyleİnandığım gibi yaşat beniSeni görür gibi yaşat beniSenin nazarında sahih eyle imanımıRabbimKalbime En Sevgili\’nin[asm] muhabbetini koyKalbime seni seveni sevmenin lezzetini tattırRuhuma Seni sevmekle sevinmenin müjdesini indirEy RabbimGünahlarım Senin malumundurSenden gizlim saklım yokSana döndüm affeyle beniEy RabbimPişmanlıklarım Senin arzundurÇokça hata ettim,itiraf ediyorumSana döndüm bağışla beniRabbim, ellerim senin kudret elindedirUzakları yakın eden SensinOlmazları olduran SensinTevekkülüm SanadırEllerimi Senin kudret eline terk ediyorum.Ey Rabbimbeni Sana verdiği kulluk sözünde duran,Senin için koşturan, Senden huşu duyan,hesabı iyi çıkan,Seni görür gibi yaşayan, namazlarında devamlı olan, bana veriklerinden kullarına da veren kullarından eyleBana hayır dualar edecek dil ver ey RabbimDualarımı razı olduğun ve sevdiğin gibi kabul eyleBana Seni bilecek gönül ver ey RabbimSuskunluğumu Senin işittiğin dualar gibi kabul eyleRabbim, beni ve çocuklarımı namazda devamlı kılNamazımızın bizi kötülükten alıkoymasını sağlaRabbim,anne ve babamın hakkımdaki hayır dualarını kabul eyleBeni,anne ve babamın sevap defterlerini açık tutan bir kul eyleselam ve dua ile..

 4. Tacettin Says:

  Nereye baksam seni gördüm Allah\’ımSen her şeyin tek sahibi Allah\’ım,Sen aciz kullarını unutmayan hep gözeten Allah\’ım,Bir dağa bakıyorum bir mahlukata Nereye baksam,Nereye dönsem sen tecelli ettin, her yer sende iken,İnsanlık her yerde viran olmuş,Bu viran şehirde, divane dünyadaYalnız bırakma bizi ALLAH\’ ım…CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN,ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUNSevgili Semra kardeşim, selam ve sevgiler…

 5. ALİ Says:

  CUMANIZ MÜBAREK OLSUNHazreti Alinin Duası:Mevlam, ey mevlam! Sen kılavuzsun, ben ise yolunu şaşırmış; yolunu şaşırmışa kılavuzdan başka kim merhamet eder?Mevlam, ey mevlam! Sen bağışlayansın, ben ise günahkâr; günahkâra bağışlayandan başka kim merhamet eder?Mevlam, ey mevlam! Sen galipsin, ben ise mağlup; mağlubu galipten başka kim merhamet eder?Mevlam, ey mevlam! Sen eğitensin, ben ise eğitilen; eğitilene eğitenden başka kim merhamet eder?Mevlam, ey mevlam! Sen yücesin, ben ise alçak ve düşük; düşük birisine yüce olandan başka kim merhamet eder?Mevlam, ey mevlam! Rahmetinin hakkı için bana merhamet eyle. Bağışının, lütfünün ve fazlının saygınlığı için benden razı ol.Ey bağış, ihsan, fazl ve nimet sahibi! Rahmetinin hakkı için -duamı kabul buyur-, ey merhametlilerin en merhametlisi!

 6. ecidal Says:

  Sebepler sukut ettiği zaman Büyüklük hiçliğin içinde gizlidir. Hiç’lik ise vicdanın genişliği kadardır. Ve insan vicdanının genişliği kadar insandır aslında. Bize en yakın olanlara ne kadar uzağız, Ta içimizde olanlara ne kadar yabancıyız. Oysa bu kadar zor olmamalıydı Vicdanımızın sesini dinlemek, Yanlışa hayır demek, Doğruyu gök kubbenin maviliğine haykırmak, Hakikati âdemoğlunun yüreğine yansıtmak, Yansıtabilmek bu kadar zor olmamalıydı. İradeyi iradesiz olanın eline verdiğimiz günden bu yana, Tersinden sökün etmeye başladı hadiseler. Acıdır ki ilk çareler hep son çare olarak aklımıza gelir oldu. Gözlerimizin yaşı yüreğimizi ıslatmaya yetmedi Ve kim bilir, taşlarla bütünleşmeye yüz tutmuş Yürekleri yumuşatamayışımızın nedeni de belki de buydu. Ne de olsa sebeplerin dünyasıydı yaşadığımız… Ve öyle demiyor muydu bir yiğit bilge: Kalbe hitap etmek için kalpten konuşmak gerek… Görünenle yetinip görünmeyeni ihmal etmek nelere, Ne kadar acı verdi ve nelere bedel oldu… Kim bilir?.. Oysa görüneni şekillendiren, görünmeyenin kendisiydi. Ve insanı görünenle sınırlayıp, Görünmeyene kapalı tutan, Kabukla meşgul edip özü unutturan Hiç’liğin dışındaki büyüklük değil miydi? Sebeplerin dünyasında yaşasak da Sebeplerin de sükût ettiği zamanlar vardır. Ve sebepler sükût ettiği zaman Yürekten konuşacak erlere ihtiyaç vardır. Zarfın değeri mazrufundadır. Mazrufumuz olan yüreğimizde Sebepler sükût ettiği zaman konuşacak derman, konuşturacak ferman ACABA VAR MIDIR?.. Ne dersin dost varmıdır.. HAYIRLI CUMALAR SELAM VE DUA ILE

 7. ♣ Ąηηα Says:

  BOM DIA ALEGRIA!Bom fim de semana!¸.◦:◦ ღ ◦:◦.¸ ﻼﻍஞﻼﻍ ¸.◦:◦ ღ ◦:◦.¸ ﻼﻍஞﻼﻍ ¸.◦:◦ ღ ◦:◦.¸ Ah, e dizer que isto vai acabar, que por si mesmo não pode durar. Não, ela não está se referindo ao fogo, refere-se ao que sente. O que sente nunca dura, o que sente sempre acaba, e pode nunca mais voltar. Encarniça-se então sobre o momento, come-lhe o fogo, e o fogo doce arde, arde, flameja. Então, ela que sabe que tudo vai acabar, pega a mão livre do homem, e ao prendê-la nas suas, ela doce arde, arde, flameja.in "Onde estivestes de noite" (Clarice Lispector)¸.◦:◦ ღ ◦:◦.¸ ﻼﻍஞﻼﻍ ¸.◦:◦ ღ ◦:◦.¸ ﻼﻍஞﻼﻍ ¸.◦:◦ ღ ◦:◦.¸ Beijos sem fim…♣ Ąηηα ♣http://i256.photobucket.com/albums/hh180/annaspace_2008/OUVE.jpg

 8. Carmina Says:

  Se equivocó la paloma…Se equivocó la paloma.Se equivocaba.Por ir al Norte, fue al Sur.Creyó que el trigo era agua.Se equivocaba.Que las estrellas, rocío;que la calor, la nevada.Se equivocaba.Que tu falda era tu blusa;que tu corazón, su casa.Se equivocaba.Ella se durmió en la orilla.Tú, en la cumbre de una rama. RAFAEL ALBERTI Hoje trago-lhe um poema de um ANDALUZLIKE ME, algumas das letras GRANDE DO ESPANHOL,, Sua morte órfão,THAT\’S WHY hoje para trazer POEM SEU nunca esquecer,ANDALUZ que era um poeta.OBRIGADO PELA poemas em MY BLOG LetTE DESEO UNA FELIZ SEMANAQue Seas Muy FelizAbraços e MIL BESOSCARMINA

 9. Alberto Says:

  Thanks dear friend of your words and massively imagesYou are really sweet! (Good Weekend) love co ….Alberto)

 10. maria isabel Says:

  Um beijo do tamanho domundo

 11. inexistente Says:

  http://i216.photobucket.com/albums/cc119/madalenab/damadabt.gifDesejo que o Domingo seja maravilhoso e que esta semana seja cheia de sorrisos, sinceramente espero que a minha seja maistranquila o que é dificil…Beijos e Sorrisosmadalenahttp://www.youtube.com/watch?v=wVMNflrc26cApontamentos IO mundo continua mesmo em meses diferentesde diferente sentido:uma lua diferente mas igual,menos redonda – a mesmae tanta gente igual e tão diferente.Em desigual diferençafomos feitos:a divisão incerta em tudo, ou melhoré dizer metamorfose: cinderelas e monstrosde silêncio e as bebidas à noitetão incertas.Ana Luísa Amaral

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: