……Fâtîmâ……

indir (4)

 

İri yeşil gözleriyle, ızdırabın katmerlediği derin yüz çizgilerinin hüzün kokan devinimiyle, ağar aksak bedeninin en savunmasız en kırılgan yanlarıyla, adeta açık bir yara gibi acıtan sancıtan…Ve gecenin içinden gelen ve güne yürüyen bir beyaz gül sadeliğinde(!)… Sabahın ayazında kalan boynu bükük bir gül!

Lime lime edildi gönül evi…

Nazenindi oysa…

Parmak uçlarıyla tutunduğu hayatın kendi payına düşen köşesinde yükleriyle ve yüzleriyle bir nefes!

Bir soluk!

Bir Can!…

Her yüke bir yüz!…

Sığındığı suretlerin girdabında, aldığı her nefeste genzini yakan ve her zerresine sinen bir acının başdöndüren sarhoşluğunda bir gül zarafetiyle,masumiyetinin doruğunda direniyordu hayatın kirli kara yüzüne!

 

Gökleri çatlatan bir direnişin öyküsüydü bu ve ezilen ruhuydu!

Bataklığın en orta yerinde biten yediveren gülü! Dikensiz!

Sorgusuz ve sualsiz!

Ve Mecalsiz!…
Kucağına bırakılan bir umut tohumunun kırık dökük hayaliyle, üzerine çöken karabasanın o nefessiz bırakan boğucu havasından kendini sıyırabildiğinde ve asaletle başını dikleştirip ufka doğru, umuda açılan bir pencere oluyordu gözleri!

Buğusunu silip, sevdasına bir çağlayan coşkunluğuyla gürül gürül çağladığı, yücelere, ötelere bir yol oluyordu gözleri! Ve elleri! Dünyanın pasını kirini arıtmaktan nasır tutmuş elleri, gözlerine eşlik ediyordu yepyeni bir dünya inşaa ediyordu… Ve kalbi! En korunaklı en mahrem tarafı ruhunun… Şahlanıyordu! Öyle güçleniyordu ki!

Bu zarif bir direnişin öyküsüydü!

Ve göklerin kapıları açılıyordu ardına kadar…

Rahmetin sağanağında sırılsıklamdı…

Şükrediyordu…

Göksun Taşpınarlıoğlu Düzcü…..

Reklamlar

11 Yanıt to “……Fâtîmâ……”

 1. Bahattin Says:

  O güzel çehre vuslat anını sabırsızlıkla bekliyor, kavuşacağı sevgiliyi düşündükçe yüzünde güller açıyordu. Bizlere, zorlu imtihan adaylarına acıyor gibiydi. Bizim ona dua edeceğimiz yerde sanki o bize dua ediyordu.Kuşlar sevinçle kanat çırpıyor, cennet ehlini birbirine müjdeliyor, selamlıyordu.Gökyüzü top top beyaz çiçeklerle bezenmiş, büyükçe kırmızı bir gül ara sıra dışarıya çıkıp bu yüzü, cennet ehlini görmeye çabalıyordu.Sabır ve şükür ile ruhunu teslim eden insanın başında gökyüzü nöbet bekliyordu. O gün yeryüzünün kuşatan rahmet ışıltıları gözleri kamaştırıyordu.O, hala gülümsüyordu……………………….Cumali KalıpSEVGİ VE SELAMLAR ELLERİNE SAĞLIK SEMRA COK GÜZEL :))

 2. Tacettin Says:

  Sevgili Semra kardeşim,Şükrümüz ; Şikayetlerimizdan çok fazla olur İNŞALLAH …Duygu ve Duygusallık yüklü güzel bir yazı. Duygularına sağlık,Yeni haftaya en güzel yeniliklerle başlamanızı RabbimizYüce Allah\’tan niyaz ediyorum , Allah\’ın selamı üzerinize olsun.

 3. ALAADDİN Says:

  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki: "Oğlan çocuğunu seviniz." Demişler, "Kızları niçin istisna ettin?" Ferman etmiş ki: "Kızlar kendi kendini sevdirirler, onlar fıtraten sevimlidirler." Evet, kız, şefkat ve cemalin mazharı olduğundan, erkek çocuğundan daha ziyade sevilir. Bâhusus bu zamanda ebeveyn hakkında kızlar daha mübarektir. Çünkü, tehlike-i diniyeye çok mâruz olmuyorlar.

 4. ALAADDİN Says:

  1 "Peygamber (a.s.m.), üzerinde siyah yünden yapılmış nakışlı bir örtüyle sabahleyin evden çıktı. O esnada Hasan bin Ali (r.a.) geldi. Hemen onu örtünün altına aldı. Sonra Hüseyin (r.a.) geldi. O da onunla beraber örtünün altına girdi. Sonra Fâtıma (r.a.) geldi. Onu da içeri aldı. Sonra Ali (r.a.) geldi. Onu da içeri aldı. Ve sonra şöyle dedi: \’Ey Peygamber âilesi, Allah günahlarınızı giderip sizi ter temiz yapmak istiyor." (Ahzâb Sûresi: 33:33.) Müslim, Fadâilü\’s-Sahâbe: 61, hadis no: 2424.

 5. ALAADDİN Says:

  İkinci sual: Âl-i Abâ hakkındadır. Kardeşim, Âl-i Abâ hakkındaki cevapsız kalan sualinizin çok hikmetlerinden yalnız birtek hikmeti söylenecek. Şöyle ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, giydiği mübarek abâsını, Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Fatıma (r.a.) ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin\’in (r.a.) üstlerine örtmesi ve onlara bu suretle, -1- âyetiyle dua etmesinin esrarı ve hikmetleri var. Sırlarından bahsetmeyeceğiz. Yalnız, vazife-i risalete taallûk eden bir hikmeti şudur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-âşinâ ve istikbal-bîn nazar-ı nübüvvetle, otuz kırk sene sonra Sahabeler ve Tâbiînler içinde mühim fitneler olup kan döküleceğini görmüş. İçinde en mümtaz şahsiyetler, abâsı altında olan o üç şahsiyet olduğunu müşahede etmiş. Hazret-i Ali\’yi (r.a.) ümmet nazarında tathir ve tebrie etmek ve Hazret-i Hüseyin\’i (r.a.) tâziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan\’ı (r.a.) tebrik etmek ve musalâha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azîm faydasını ilân etmek ve Hazret-i Fatıma\’nın zürriyetinin tâhir ve müşerref olacağını ve Ehl-i Beyt ünvan-ı âlisine lâyık olacaklarını ilân etmek için, o dört şahsa, kendiyle beraber "Hamse-i Âl-i Abâ" ünvanını bahşeden o abâyı örtmüştür. Evet, çendan Hazret-i Ali (r.a.) halife-i bilhak idi. Fakat dökülen kanlar çok ehemmiyetli olduğundan, ümmet nazarında tebriesi ve beraati vazife-i risalet hasebiyle ehemmiyetli olduğundan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o suretle onu tebrie ediyor. Onu tenkit ve tahtie ve tadlil eden Haricîleri ve Emevîlerin mütecaviz taraftarlarını sükûta davet ediyor. Evet, Haricîler ve Emevîlerin müfrit taraftarları Hazret-i Ali (r.a.) hakkındaki tefritleri ve tadlilleri ve Hazret-i Hüseyin\’in (r.a.) gayet fecî, ciğersûz hadisesiyle Şîaların ifratları ve bid\’aları ve Şeyheynden teberrîleri, ehl-i İslâma çok zararlı düşmüştür. İşte bu abâ ve dua ile, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin\’i (r.a.) mesuliyetten ve ittihazdan ve ümmetini onlar hakkında sû-i zandan kurtardığı gibi, Hazret-i Hasan\’ı (r.a.), yaptığı musalâha ile ümmete ettiği iyiliğini vazife-i risalet noktasında tebrik ediyor ve Hazret-i Fatıma\’nın (r.a.) zürriyetinin nesl-i mübareki, âlem-i İslâmda Ehl-i Beyt ünvanını alarak âli bir şeref kazanacaklarını ve Hazret-i Fatıma (r.a.) -2- diyen Hazret-i Meryem\’in validesi gibi zürriyetçe çok müşerref olacağını ilân ediyor. -3- ——————————————————————————– Muhtelif tariklerle rivayet edilmiştir. Bkz. Müslim, Fedâilü\’s-Sahâbe: 61; Tirmizî, Menâkıb: 60; Müsned, 1:330, 4:107, 6:292, 296, 298, 304; Hâkim, Müstedrek, 2:416, 3:147; el-Heysemî, Mecmeu\’z-Zevâid, 9:166, 169; Süyûtî, ed-Dürrü\’l-Mensûr, 5:197; Kandehlevî, Hayâtü\’s-Sahâbe, 4:105. 1- "Tâ ki, ey Peygamber ailesi, Allah günahlarınızı giderip sizi ter temiz yapsın." (Ahzâb Sûresi: 33:33.) 2- "Onun ve neslinin, kovulmuş şeytanın şerrinden korunması için Sana sığındım." (Âl-i İmrân Sûresi: 3:36.) 3- Allahım! Efendimiz Muhammed\’e, onun tayyib ve tahir ve ebrar olan âline ve mücahid ve ikrama mazhar ve ahyar olan ashabına salât et. Âmin. RABBİM ŞEFATLERİNE NURU FEYZLERNİE NAİL AYLESSİN AMİN

 6. ♫ Дlмα Says:

  Boa SEMANA!!!!°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°À Beira de Água Estive sempre sentado nesta pedraescutando, por assim dizer, o silêncio.Ou no lago cair um fiozinho de água.O lago é o tanque daquela idadeem que não tinha o coraçãomagoado. (Porque o amor, perdoa dizê-lo,dói tanto! Todo o amor. Até o nosso,tão feito de privação.) Estou ondesempre estive: à beira de ser água.Envelhecendo no rumor da bicapor onde corre apenas o silêncio.Eugénio de AndradeOs Sulcos da Sede°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°.¸♥¸.°Beijo imenso…♫ Дlмα ♫ Para ti:http://i347.photobucket.com/albums/p466/murmuriosdalma/MURM002x.jpg

 7. rachid Says:

  very nice my dear

 8. Alberto Says:

  I wish you a happy week my dear friend Sana! You are very sweet with love to all the friends!The massively images are beautiful a s your heart and your comments with love Alberto(Alby).(May ALLAH…bless you!!):-

 9. ♣ Ąηηα Says:

  BOM DIA ALEGRIA!!!»ﻶﻉჱﻶﻉ»—«ﻶﻉჱﻶﻉ» Sacola de astrosAntonio Miranda FernandesEle olhava o rio e fazia seu inventário de outono…o tempo passou e nem viu. Despertou quando o Sol,com sono, imergiu nas águas plúmbeas, emergindopara o céu as constelações, e seus olhos sorriramfelizes, por verem nele sua estrela tremeluzindo.Então…ele tirou d’água a linha e guardou o anzol…colocou ao ombro o caniço como se fosse a viola.Voltava para o aconchego assobiando uma cançãoapós transbordar com prateados astros, a sacola,e levava, também, punhado de poemas no coração.»ﻶﻉჱﻶﻉ»—«ﻶﻉჱﻶﻉ» Beijos sem fim…♣ Ąηηα ♣http://i256.photobucket.com/albums/hh180/annaspace_2008/BLACK4a.gif

 10. ☼ Denise Lane ☼ Says:

  BOM DIA AMIZADE MINHA!!Um mundo melhor!Em uma de suas mais preciosas frases,Madre Tereza de Calcutá pedia a Deus:- "Senhor, permita-me q, qdo alguém falar comigo,ao se afastar de minha presença tenha se tornado uma pessoa melhor."A profundidade de tão simples palavras revela bem o significado de nossa presença neste mundo:q tratemos nossos semelhantes como gostaríamos de ser tratados,q sejamos veículo de exemplos dignificantes e fontes de influências positivas,contribuindo p/ q o mundo se torne um lugar cada vez melhor.Então,faça por onde,faça acontecer,comece a transformar o seu mundo e o das pessoas com q vc convive: sorria mais,seja + gentil,dê + carinho e + amor aos seus amigos e familiares,seja + compreensivo,+ paciente,+ amigo,apoie +,seja + presente,participe + da vida daqueles q lhe são caros,permita q eles participem + da sua tbém,se mostre +,relevando o seu EU verdadeiro,não tenha medo de se expor,de ser o q é,seja vc sempre,assim vc estará contribuindo p/ transformar o teu mundo e o daqueles com quem convive!Com carinho Beijos e afagos na alma Denise Lane AMO TER SUA AMIZADE

 11. Kardelen Says:

  Güzel bir paylaşımdı kardeşim….Rabbim Razı Olsun…Selametle…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: