Good signs of the Prophet’s mission …Die Verkündigung von Muhammads Mission ..Hz. Muhammed’in Geleceğini Müjdeleyen Olaylar .

 

Hz. Muhammed’in Geleceğini Müjdeleyen Olaylar

 

 

SURE BAKARA

 [129] Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.

[130] İbrahim’in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

[131] Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.

 

SURE MAİDE

 [19] Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

[20] Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah’ın size (lütfettiği) nimetini hatırlayın: zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi.

 

SURE EN’AM

[20] Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Resûlullah’ı) kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerine ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar.

[21] Yalan sözlerle Allah’a iftira edenden veya O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa ermezler!

[22] Unutma o günü ki, onları hep birden toplayacağız; sonra da, Allah’a ortak koşanlara: Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız? diyeceğiz.

[23] Sonra onların mazeretleri, "Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık!" demekten başka bir şey olma

 

SURE A’RAF

[157] Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygamber’e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygamber’e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nur’a (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.

 

SURE SUARA

[196] O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır.

[197] Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

[198-199] Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi.

[200-201] Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

[202] İşte bu (azap) onlara, kendileri farkında olmadan, ansızın geliverecektir.

[203] O zaman: Bize (iman etmemiz için) mühlet verilir mi acaba? diyeceklerdir.

 

SURE AHKAF

[10] De ki: Hiç düşündünüz mü şayet bu, Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız)? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

[11] İnkâr edenler, iman edenler hakkında dediler ki: "Bu iş bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi." Fakat onlar bununla doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için "Bu eski bir yalandır" diyecekler.

[12] Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa’nın kitabı vardır. Bu (Kur’an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.

 

SURE FETİH

[29] Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vadetmiştir.

 

SURE SAFF

[6] Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.

[7] İslâm’a çağırıldığı halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.

 

 

 

 

 

 

 

Die Verkündigung von Muhammads Mission

 

SURE AL-BAQARA

 

[129] "Und, unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen Deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert; denn wahrlich, Du bist der Allmächtige, der Allweise.""

[130] "Und wer verschmäht den Glauben Abrahams außer dem, der sich selbst zum Toren macht? Denn Wir hatten ihn bereits im Diesseits auserwählt, und im Jenseits wird er gewiß unter den Rechtschaffenen sein.

[131] "Als sein Herr zu ihm sagte: ""Ergib dich!"" sagte er: ""Ich ergebe mich dem Herrn der Welten."

 

 

SURE AL-MA’IDA

 

[19] ""O Leute der Schrift, zu euch ist nunmehr Unser Gesandter nach einer Zeitspanne zwischen den Gesandten gekommen, um euch aufzuklären, damit ihr nicht sagen könnt: ""Kein Bringer froher Botschaft und kein Warner ist zu uns gekommen."" So ist nun in Wahrheit ein Bringer froher Botschaft und ein Warner zu euch gekommen. Und Allah hat Macht über alle Dinge.

[20] ""Und (damals) als Moses zu seinem Volke sagte: ""O mein Volk, besinnt euch auf Allahs Huld gegen euch, als Er aus eurer Mitte Propheten erweckte und euch zu Königen machte und euch gab, was Er keinem anderen auf der Welt gegeben hat.

 

SURE AL-AN’AAM

[20] "Sie, denen wir das Buch gaben, erkennen es, wie sie ihre Söhne erkennen. Jene aber, die ihrer selbst verlustig gegangen sind, glauben es nicht.

[21] Und wer ist ungerechter als der, der eine Lüge gegen Allah ersinnt oder Seine Verse für Lüge erklärt? Wahrlich, die Ungerechten erlangen keinen Erfolg.

[22] "Und am Tage, an dem Wir sie alle versammeln werden, werden Wir zu denen, die Götzen anbeten, sprechen: ""Wo sind nun eure Götter, die ihr wähntet?""

[23] ""Dann werden sie keine andere Ausrede haben als zu sagen: ""Bei Allah, unserem Herrn, wir waren keine Götzendiener.""

 

 

SURE AL-A’RAAF

[157] "Dies sind jene, die dem Gesandten, dem Propheten folgen, der des Lesens und Schreibens unkundig ist; dort in der Thora und im Evangelium werden sie über ihn (geschrieben) finden: er gebietet ihnen das Gute und verbietet ihnen das Böse, und er erlaubt ihnen die guten Dinge und verwehrt ihnen die schlechten, und er nimmt ihnen ihre Last hinweg und die Fesseln, die auf ihnen lagen. Diejenigen also, die an ihn glauben und ihn stärken und ihm helfen und dem Licht folgen, das mit ihm herabgesandt wurde, die sollen erfolgreich sein.

 

 

SURE ASCH-SCHU’RA’

 

[196] Und ganz gewiß steht dies in den Schriften der Früheren.

[197] Gilt es ihnen denn nicht als Zeichen, daß die Kundigen unter den Kindern Israels ihn kennen?

[198] Und hätten Wir ihn zu einem Nichtaraber herabgesandt,

[199] und hätte er ihn ihnen vorgelesen, würden sie (doch) nie an ihn geglaubt haben.

[200] So haben Wir ihn in die Herzen der Sünder einziehen lassen.

[201] Sie werden nicht an ihn glauben, bis sie die schmerzliche Strafe erleben.

[202] Doch sie wird unversehens über sie kommen, ohne daß sie es merken.

[203] "Dann werden sie sagen: ""Wird uns eine Frist gewährt?""

 

 

SURE AL-AHQAAF

 

[10] Sprich: "Sagt mir, wenn dies (der Qur’an) nun aber von Allah stammt, und ihr lehnt es ab, obwohl ein Zeuge von den Kindern Israels bezeugt hat, was ihm gleicht. – Er hat geglaubt; ihr aber seid allzu hochmütig!" Wahrlich, Allah weist dem ungerechten Volk nicht den Weg.

[11] Und die Ungläubigen sagen von den Gläubigen: "Wäre er (der Qur’an) etwas Gutes, hätten sie ihn nicht vor uns erlangt." Und da sie sich nicht von ihm leiten lassen, sagen sie: "Dies ist eine alte Lüge."

[12] Und vor ihm war schon das Buch von Moses eine Führung und Barmherzigkeit; und dies hier ist ein Buch der Bestätigung in arabischer Sprache, auf daß es diejenigen warne, die freveln, und denen eine frohe Botschaft (bringe), die Gutes tun

 

 

SURE AL-FATH

[29] Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und die, die mit ihm sind, sind hart gegen die Ungläubigen, doch barmherzig zueinander. Du siehst sie sich (im Gebet) beugen, niederwerfen (und) Allahs Huld und Wohlgefallen erstreben. Ihre Merkmale befinden sich auf ihren Gesichtern: die Spuren der Niederwerfungen. Das ist ihre Beschreibung in der Thora. Und ihre Beschreibung im Evangelium lautet: (Sie sind) gleich dem ausgesäten Samenkorn, das seinen Schößling treibt, ihn dann stark werden läßt, dann wird er dick und steht fest auf seinem Halm, zur Freude derer, die die Saat ausgestreut haben – auf daß Er die Ungläubigen bei ihrem (Anblick) in Wut entbrennen lasse. Allah hat denjenigen, die glauben und gute Werke tun, Vergebung und einen gewaltigen Lohn verheiße

 

SURE AS-SAFF

[6] ""Und da sagte Jesus, der Sohn der Maria: ""O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter bei euch, der Bestätiger dessen, was von der Thora vor mir gewesen ist, und Bringer der frohen Botschaft eines Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird AHmad sein."" Und als er zu ihnen mit den Beweisen kam, sagten sie: ""Das ist ein offenkundiger Zauber.""

[7] "Und wer ist ungerechter als der, der gegen Allah eine Lüge erdichtet und selbst zum Islam aufgefordert wird? Und Allah leitet kein ungerechtes Volk

 
Good signs of the Prophet’s mission
 
 
SURAH AL-BAQARAH
[129] "Our Lord! Send amongst them a Messenger of their own, who shall rehearse Thy Signs to them and instruct them in Scripture and Wisdom, and sanctify them: for Thou art the Exalted in Might, the Wise."
[130] And who turns away from the religion of Ibrahim but such as debase their souls with folly? Him We chose and rendered pure in this world: and he will be in the Hereafter in the ranks of the Righteous.
[131] Behold! his Lord said to him: "Bow (thy will to Me):" he said: "I bow (my will) to the Lord and Cherisher of the Universe."
 
 
SURAH AL-MAIDAH
[19] O People of the Book! now hath come unto you, making (things) clear unto you, Our Messenger, after the break in (the series of) Our Messengers, lest ye should say: "There came unto us no bringer of glad tidings and no warner (from evil)"; but now hath come unto you a bringer of glad tidings and a warner (from evil). And Allah hath power over all things.
[20] Remember Musa said to his people: "O my People! call in remembrance the favour of Allah unto you, when He produced prophets among you, made you kings, and gave you what He had not given to any other among the peoples.
 
 
SURAH AL-AN’AM
[20] Those to whom We have given the Book know this as they know their own sons. Those who have lost their own souls refuse therefore to believe.
[21] Who doth more wrong than he who inventeth a lie against Allah or rejecteth His Signs? But verily the wrong-doers never shall prosper.
[22] One day shall We gather them all together: We shall say to those who ascribed partners (to Us) "Where are the partners whom ye (invented and) talked about!"
[23] There will then be (left) no subterfuge for them but to say: "By Allah our Lord, we were not those who joined gods with Allah."
 
SURAH AL-A’RAF
[157] "Those who follow the Messenger, the unlettered Prophet, whom they find mentioned in their own (Scriptures) – in the Law and the Gospel – for he commands them what is just and forbids them what is evil; he allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits them from what is bad (and impure); he releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. So it is those who believe in him, honour him, help him, and follow the Light which is sent down with him, it is they who will prosper."
 
SURAH ASH-SHU’ARAA
[196] Without doubt it is (announced) in the revealed Books of former peoples.
[197] Is it not a Sign to them that the Learned of the Children of Israel knew it (as true)?
[198] Had We revealed it to any of the non-Arabs,
[199] And had he recited it to them, they would not have believed in it.
[200] Thus have We caused it to enter the hearts of the Sinners.
[201] They will not believe in it until they see the grievous Penalty;
[202] But the (Penalty) will come to them of a sudden, while they perceive it not;
[203] Then they will say: "Shall we be respited?"
 
SURAH AL-AHQAF
[10] Say: "See ye? If (this teaching) be from Allah, and ye reject it, and a witness from among the Children of Israel testifies to its similarity (with earlier scripture), and has believed while ye are arrogant, (how unjust ye are!) truly, Allah guides not a people unjust."
[11] The Unbelievers say of those who believe: "If (this Message) were a good thing, (such men) would not have gone to it first, before us!" and seeing that they guide not themselves thereby, they will say, "This is an (old), old falsehood!"
[12] And before this, was the Book of Musa as a guide and a mercy: and this Book confirms (it) in the Arabic tongue; to admonish the unjust, and as Glad Tidings to those who do right.
 
SURAH AL-FAT-H
[29] Muhammad is the Messenger of Allah; and those who are with him are strong against Unbelievers, (but) compassionate amongst each other. Thou wilt see them bow and prostrate themselves (in prayer), seeking Grace from Allah and (His) Good Pleasure. On their faces are their marks, (being) the traces of their prostration. This is their similitude in the Taurat; and their similitude in the Gospel is: like a seed which sends forth its blade, then makes it strong; it then becomes thick, and it stands on its own stem, (filling) the sowers with wonder and delight. As a result, it fills the Unbelievers with rage at them. Allah has promised those among them who believe and do righteous deeds, Forgiveness, and a great Reward.
 
SURAH AS-SAFF
[6] And remember, ‘Isa, the son of Maryam, said: "O Children of Israel! I am the Messenger of Allah (sent) to you, confirming the Law (which came) before me, and giving Glad Tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmad." But when he came to them with Clear Signs they said, "This is evident sorcery!"
[7] Who doth greater wrong than one who invents falsehood against Allah, even as he is being invited to Islam? And Allah guides not those who do wrong.
 
 
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: