I have seen all types of friends but … & Bütün dostları gördüm ama ……by Umar ibn Al-Khattab

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, Cuma bayramı, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , on 17/09/2014 by Semra Polat

semsem2semrasworld

semsem2

I have seen all types of friends but I never found a friend better than safeguarding the tongue.

I have seen all types of clothes but I never found clothes better than Allah -consciousness.

I have seen all types of wealth but I never found wealth better than contentment.

I have seen all types of good deeds but I never found a good deed better than giving good advice.

And I have seen all types of food and I never found food more delicious than patience.

sem1

Bütün dostları gördüm, dili muhafaza etmekten daha iyi dost görmedim.

Bütün elbiseleri gördüm, takvadan daha güzel bir elbise görmedim.

Bütün malları gördüm, kanaatten daha güzel bir mal görmedim.

Bütün hayırları (iyilikleri) gördüm, nasihatten daha efdal (üstün) olanını görmedim.

Bütün yemekleri gördüm, sabırdan daha lezzetlisini görmedim.

by Umar ibn Al-Khattab (radiAllahu anhu)

 

 

semsem2

I am amazed at the one who knows death is coming yet laughs ; Ölümü bilip de gülen kimseye şaşarım.by Hazrat Usman Bin Affan !!

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), DÜŞÜNDÜM, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , on 31/08/2014 by Semra Polat

5053379141_4edaa5759f_z

semsem3

Hazrat Uthman (Radi-Allahu anhu) said ; when discussing the saying of Allah the Exalted, “And beneath it was a treasure for them, and their father was righteous man”, “the treasure is a gold tablet and on it were written seven lines:

I am amazed at the one who knows death is coming yet laughs;

I am amazed at the one who knows that all things are predestined yet becomes distressed over what he has missed;

I am amazed at the one who knows about accountability and yet gathers wealth;

I am amazed at the one who knows about the Hellfire yet sins;

I am amazed at the one who believes in Allah with certainty yet remembers others beside Him;

I am amazed at the one who believes in Paradise with certainty yet is at ease in the dunya;

and I am amazed at the one who knows Satan is an enemy yet obeys him.”

semsem3

Hz. Osman (Radi-Allahu anhu) den: “duvarın altında ikisine ait bir define vardı. Babaları da Salih bir kimse idi.” ( ) ayeti hakkında diyor ki: define altından bir levha idi, üzerinde yedi satır yazı yazılı idi:

Ölümü bilip de gülen kimseye şaşarım.

Dünyanın fani olduğunu bilip de onu var gücüyle isteyene şaşarım.

Her işin kaderle olduğunu bilip de elden çıkan şeye üzülene şaşarım.

Bir hesap (günü) olduğunu bilip de mal toplayana şaşarım.

Cehennem ateşini bilip de günah işleyene şaşarım.

Allah’ı yakinen bilip de ondan başkasını zikredene şaşarım.

Cenneti yakinen bilip de dünya ile müsterih olana şaşarım.

Şeytanın açık düşman olduğunu bilip de ona itaat edene şaşarım.

 

semsem3

وَعَنْ عُثْماَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَهُ قاَلَ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌلَهُمَا وَكَانَ أبُوهُمَا صَالِحًا قَالَ الكَنْزُ لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أسْطُرٍ مَكْتُوبٌ فِى إحْدَى هَا عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ المَوْتَ وَهَوَ يَضْحَكُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا فَانِيَةً وَهُوَ يَرْغَبُ فِيهَا وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ أنّ الاُمُورَ بِأقْدَارٍ وَهُوَ يَغْتَمُّ لِلفَوَاتِ وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الحِسَابَ وَهُوَ يَجْمَعُ مَالاً وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ النَّارَ وَهُوَ يُذْنِبُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ اللهَ يَقِينًا وَهُوَ يَذَكُرُ غَيْرَهُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الجَنَّةَ يَقِينًا وَهُوَ يَستَرِيحُ بِالدُّنْيَا وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الشَّيْطَانَ عَدُوًّا فَاَطَاعَهُ .

 

semsem3

Here We Come Allah !! Jummah mubarak to all the Muslims around the world ! Tüm Müslüman Aleminin Cuması Mübarek Olsun.

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DUA, EY NEBİ & Prophet Muhammad, Hadith-Hadis, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSLAM with tags , , , on 28/08/2014 by Semra Polat

58muhammed-sav-veb

When a man asked the prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, “O Messenger of Allah, when will the Day of Judgment be?”, the Prophet (SAW) replied, “What have you prepared for it?” he said, “I have not prepared for it a great deal of prayer, fasting nor charity, but I love Allah and His Messenger intensely,” the Prophet(SAW) said, “You will be with those whom you love.

semras..

 

Bir adam Peygamberimize gelerek : Ey Allah’ın Peygamberi, kıyamet ne zaman kopacak? diye sordu. Peygamberimiz : Sen kıyamet için ne hazırladın? buyurdu. Adam : Ey Allah’ın Resulü, ben kıyamet için çok namaz, oruç ve sadaka hazırlamadım. Ancak ben, Allah’ı ve Peygamberini severim, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz : O halde sen, sevdiklerinle beraber olacaksın. buyurdu.

 

Jummah mubarak to all the Muslims around the world !

Tüm Müslüman Aleminin Cuması Mübarek Olsun.

 

O my world worshipping soul! Ey dünyaperest nefsim! Bediüzzaman Said Nursi

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , on 23/08/2014 by Semra Polat

14384525164_27c6b16a0b_b

semra85

O my world worshipping soul!

Does your slackness in worship and remissness in the prescribed prayers arise from the multiplicity of your worldly occupations, or because you cannot find time due to the struggle for livelihood? Were you created only for this world that you spend all your time on it?

You know that in regard to your abilities you are superior to all the animals, but in regard to procuring the necessities of worldly life you cannot compete with even a sparrow. So why can you not understand that your basic duty is not to labour like an animal, but to strive for a true, perpetual life, like a true human being.

O my soul!

Know that yesterday has left you, and as for tomorrow, you have nothing to prove that it will be yours. In which case, know that your true life is the present day. So throw at least one of its hours into a mosque or prayer-mat, a coffer for the hereafter like a reserve fund, set up for the true future.

SEM.,

Ey dünyaperest nefsim!

Acaba ibadetteki usancın ve namazdaki kusurun dünyevi meşgalelerin çokluğundan mıdır? Veyahut geçim derdinin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Sen kabiliyet cihetiyle bütün hayvanatın üstünde iken, dünya hayatına gerekli şeyleri tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bir serçe kuşu birkaç haftada hayatının bütün şartlarını öğrenir. Hâlbuki sen birkaç yılda ancak yürümeyi başarabilirsin. Bundan neden anlamıyorsun ki, asıl vazifen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi hakiki ve daimi bir hayat için çalışmaktır.

Ey nefis!

Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise, senin elinde senet yok ki ona malik olasın. Öyle ise hakiki ömrünü, bulunduğun gün bil; en azından günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, uhrevi bir sandıkça hükmündeki bir mescide veya bir seccadeye at.

 

by Ustad Bediüzzaman Said Nursi

semra85

How poor man is! Zavallı insanoğlu ! Imam Al-Ghazali

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), DÜŞÜNDÜM, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , on 15/08/2014 by Semra Polat

356e344cf742a47fcf25cd18851f38e6-d4un713

s2

 

How poor man is!

Had he feared the fire of Hell in the same way as he feared poverty, he would have been saved from the both.

And had he desired for Paradise in the same way as he desired for the worldly pleasures, he would have won the both.

And had he feared Allah (God) secretly in the same way as he feared people openly, he would have achieved happiness in this world and the world to come.

 

s2

 

Zavallı insanoğlu !

Eger fakirlikten korktuğu kadar cehennemden de korksaydı ikisinden de kurtulurdu.

Eger zenginliğin peşinden koştuğu kadar cennetin de peşinden koşsaydı ikisini de kazanırdı!

Davranışlarıyla insanlardan çekindiği kadar kalbi ile Allah’dan da korksaydı, hem dünyada hem de ahirette mesut olurdu.

— Imam Al-Ghazali

s2

 

Just a few beautiful words & Sadece Bir Kaç Güzel Söz !

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, DÜŞÜNDÜM, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , on 04/08/2014 by Semra Polat

semra-muslim

sem...

If anyone looks with an unfavourable eye ,
Even the figure of Joseph will indicate ugliness ,
And if he looks with the eye of desire on a demon,
He will appear an angel, a cherub in his sigh.

Eğer kötü bir gözle (niyetle) bakarsan .
Yusuf’u bile çirkin görürsün.
Ve eğer,şeytana bile sevgiyle (şehvetle) bakarsan.
O senin gözünde bir meleğe dönüşür .

Shaikh Sa’di of Shiraz

 

sem...

Beautiful people are not always good, but good people are always beautiful.

Güzel insan her zaman iyi değildir ,ama iyi insan her zaman güzeldir.

Hazrat Ali (radi Allahu anhu)

 

sem...

A person who sees the good in things has good thoughts. And he who has good thoughts receives pleasure from life.

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.

Bediüzzaman Said Nursi

 

sem...

Happy Eid Mubarak To All Muslims Around The World & Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı Mübarek Olsun..

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Cuma bayramı, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , on 27/07/2014 by Semra Polat

semras-eid

Say, “Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah , Lord of the worlds.

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Sprich: «Mein Gebet und mein Opfer und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten.

Di: “Mi azalá, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor del universo.

Di': « In verità la mia orazione e il mio rito, la mia vita e la mia morte apparten- gono ad Allah Signore dei mondi.

Dis: “En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers.

Dize: Minhas orações, minhas devoções, minha vida e minha morte pertencem a Deus, Senhor do Universo.

De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.”

(祈って) 言ってやるがいい。「わたしの礼拝と奉仕,わたしの生と死は,万有の主,アッラーのためである。

Katakanlah: “Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Surat Al-‘An`am [6:162] – The Noble Qur’an – القرآن الكريم

aaa

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha ill-Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillah il-hamd.

Allah is the Greatest, Allah is the Greatest, there is no god but Allah; Allah is the Greatest, Allah is the Greatest, and to Allah belongs all praise.

Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.

 aaa

Taqabbal Allahu Minna Wa Minkum .

May Allah accept it from you and us.

Bizden ve sizden Allah kabul buyursun .

Ömrünüz Ramazan ,Ahiretiniz Bayram olsun !!

aaa

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 10.250 takipçiye katılın